Brandweerdiensten van ASSE, LENNIK en OPWIJK hebben gemeenschappelijke dispatching

C21

Brandweerdiensten van ASSE, LENNIK en OPWIJK hebben gemeenschappelijke dispatching

Editiepajot_asse_brandweer_1_foto_merckx
Lt Engels geeft uitleg in de nieuwe seinkamer. (Foto's © Felix Merckx)
 
Editiepajot_asse_brandweer_2_foto_merckx
De nieuwe seinkamer. (Foto's © Felix Merckx)
 
Editiepajot_asse_brandweer_3_foto_merckx
De drie burgemeesters ondertekenen de overeenkomst. (Foto's © Felix Merckx)
 
Editiepajot_asse_brandweer_4_foto_merckx
Foto's © Felix Merckx
 

Sinds maandag 3 juni, worden de brandweerkorpsen van Asse, Lennik en Opwijk aangestuurd vanuit één gemeenschappelijke dispatching in de kazerne van Asse. Dat is het resultaat van een samenwerkingsverband dat de korpsen van de drie gemeenten een jaar geleden afsloten.

De samenwerking en de gemeenschappelijke dispatching moeten in de eerste plaats voorkomen dat er nog identieke brandweervoertuigen van twee verschillende korpsen uitrukken voor dezelfde interventie. Door het principe van 'de snelste en meest adequate hulp' dat bij de hervorming van de brandweer in 2007 van kracht werd, gebeurde dat immers geregeld. De dubbele uitruk bleek al te vaak verloren moeite, tijd en geld.
Eén gemeenschappelijke dispatching was dus nodig om enkel en alleen de snelste en meest geschikte brandweermiddelen te kunnen uitsturen naar een interventie.
Het initiatief voor de samenwerking kwam vanuit het brandweerkorps van Lennik, na een technisch probleem in de seinkamerinstallatie van de Lennikse brandweer. Om de goede werking van de installatie voor een vrij korte periode te verzekeren, was ongeveer 15 000 euro nodig. De brandweer van Lennik moest dus zoeken naar een betere, duurzame, meer toekomstgerichte oplossing. Een oplossing was het korps van Lennik aan te sturen via een gelijkaardige seinkamerinstallatie in een andere gemeente. Al gauw kwam de brandweer van Lennik uit bij de korpsen van Asse en Opwijk en ontstonden er gesprekken tussen de drie korpsen.
STUURGROEP
Een jaar lang werkten de drie brandweerdiensten intensief aan de voorbereiding van de samenwerking. Er werd een stuurgroep samengesteldmet vertegenwoordigers uit de drie korpsen. Uit de vergaderingen van destuurgroep bleek al snel dat, om drie korpsen vanuit één gemeenschappelijkeseinkamer aan te sturen, er verregaande afspraken nodig waren rondwerkwijze op het terrein en inrichting van brandweervoertuigen. Ook op hetvlak van administratie waren afspraken nodig.
PROEFPROJECT
De dienstchefs zien dit samenwerkingsverband als tussenstap, zeg maar proefproject, voor de uitbouw van één centrale seinkamer voor de helebrandweerzone. Deze zal ondergebracht worden in de nieuwebrandweerkazerne van Asse.
Ook de raad van burgemeesters van de brandweerzone stemde intussen in met de samenwerking.
Om zowel de investeringskosten als de personeelsbezetting voor de gemeenschappelijke dispatching te kunnen verdelen over de drie korpsen werd een verdeelsleutel uitgewerkt. Het aantal interventies geeft een vrij goed beeld van de werklast voor de dispatcher. Deze werden dan ook als basis genomen om tot een billijke verdeling te komen.
INVESTERINGEN
Om de drie korpsen en de twee voorposten te kunnen aansturen vanuit één centrale dispatching, moest de technische installatie worden aangepast. Zo moesten onder andere de software van het sturingsprogramma en het beheersprogramma vervangen worden door de versie van het zonale type.
Ook waren in elke post aanpassingen nodig om de communicatie met de gecentraliseerde dispatching mogelijk te maken.
De totale investering bedraagt 85 000 euro. Die kost wordt, op basis van de verdeelsleutel, gespreid over de drie gemeenten.
PERSONEELSBEZETTING
T
ïot vandaag werd zowel in Asse als in Lennik de dispatching.24 uur op 24bemand door telkens één dispatcher. Dankzij de gemeenschappelijkedispatching, kan de personeelsbezetting gereduceerd worden. Na eenovergangsperiode zullen niet langer twee dispatchers maar slechts ééndispatcher de installatie bedienen.
De samenwerking tussen de drie korpsen wordt ook doorgetrokken naar de regeling van de wachtdienst voor officieren. Ook op dit vlak biedt de samenwerking de mogelijkheid om te rationaliseren.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
04 jun 2013
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief