Jeugdraad OPWIJK betreurt dat hij niet gehoord is over schrappen budgetten jeugd

C21

Jeugdraad OPWIJK betreurt dat hij niet gehoord is over schrappen budgetten jeugd

Editiepajot_opwijk_jeugdraad_2013_foto_ingezonden
De Opwijkse jeugdraad (ingezonden foto). vlnr: Zico Saerens (woordvoerder) - Evan Verheirstraeten (penningmeester) - Jeroen De Ridder (voorzitter) - Jelle Slaus (ondervoorzitter)
 

De Opwijkse jeugdraad is niet te spreken over de Opwijkse begroting die op de gemeenteraad van 18 juni werd goedgekeurd. Daarin blijft de 75.750 euro voor jeugd geschrapt. Geld dat gebruikt zou worden voor onder andere de opwaardering van de speelterreinen en de renovatie van de jeugdlokalen. “Dat gebeurde zonder overleg met de jeugdraad. Een gemiste kans voor een gemeentebestuur dat de banden met de jeugdraad wil aanscherpen”, zegt de jeugdraad.

Begin januari stelde de nieuwe Opwijkse meerderheid hun beleidsverklaring en bijhorende begroting voor. In die begroting werd 75.750 euro van het totale bedrag dat in 2013 voorzien was in het jeugdbeleidsplan (JBP) geschrapt. Dat gebeurde zonder enige communicatie met of naar de jeugdraad. Schepen van Jeugd, Vera De Koster benadrukte dat het om een technische begroting ging en dat de definitieve begroting pas in mei zou worden afgerond. “We moesten ons geen zorgen maken, was de boodschap”, zegt Zico Saerens in naam van de Opwijkse jeugdraad.
Op de voorbije gemeenteraad werd de gewijzigde begroting voorgesteld en goedgekeurd. Daarin blijft de 75.750 euro geschrapt.
Het gaat in totaal om vier posten die voor 2013 volledig geschrapt worden:
1.Ondersteuning renovatie jeugdlokalen: 30.000 euro
“Sommige jeugdlokalen hebben dringend nood aan renovatie. Door het schrappen van dit bedrag zullen jeugdverenigingen het veel moeilijker hebben om nog structurele aanpassingen aan hun lokalen te doen. Jammer.”
2.Avonturenspeelruimte: 25.000 euro
De avonturenspeelruimte is een project dat aan de Vetweyde zijn plaats in Opwijk zou vinden. “Wij hopen dan ook dat deze avonturenspeelruimte niet volledig van de kaart is geveegd en dat de 25.000 euro die nu geschrapt is later, wanneer de Vetweyde meer vorm krijgt, terug op tafel komt. Het zou zonde zijn om dit project te laten vallen.”
3.Opwaardering speelterreinen: 20.000 euro
In het huidig JBP staat vermeld dat in 2012 en 2013 de bestaande speelterreinen één voor één een opwaardering zouden krijgen. Daarvoor werd er, net als in 2012, ook dit jaar 20.000 euro voorzien. “Er is heel wat werk aan sommige speelterreinen. Dat hier dit jaar helemaal niets in wordt geïnvesteerd, kunnen we niet begrijpen.”
4.Viering 30-jarig bestaan VAJA: 750 euro
Het vakantiejeugdatelier VAJA bestaat dit jaar dertig jaar. Aangezien er niets gedaan is voor het 25-jarig bestaan, werd er bij de opmaak van het JBP beslist om hier dit jaar 750 euro voor vrij te maken. “Deze verjaardag is blijkbaar niet meer belangrijk.”
“Wij betreuren dat er zonder enige vorm van overleg budgetten die in het jeugdbeleidsplan staan geschrapt worden”, zegt de jeugdraad. “Er is noch een overleg noch een advies gevraagd aan de jeugdraad. In de beleidsverklaring lezen we dat de samenwerking tussen de jeugdraad en het gemeentebestuur aangescherpt moet worden, dat er regelmatig een overleg gepland zal worden en dat de jeugdraad actief betrokken moet zijn bij de opmaak van dossiers die betrekking hebben op jeugdwerkinitiatieven. Daar merken wij momenteel, spijtig genoeg, niets van. Dat er over het schrappen van belangrijke budgetten geen communicatie is ten opzichte van de jeugdraad, kunnen we dan ook niet begrijpen. Verder vinden we het ontzettend jammer dat het gemeentebestuur niet in dialoog met ons wil gaan, hoewel dat wel in hun beleidsverklaring vermeld staat. De jeugdraad heeft de voorbije maanden aan de schepen van Jeugd gevraagd om de geschrapte budgetten terug op te nemen, zonder resultaat.”
De budgetten die zijn vrijgemaakt voor de aankoop van de Sint-Pauluszaal en voor de aankoop van een nieuw gebouw voor de buitenschoolse kinderopvang IBO moedigt de jeugdraad uiteraard wel aan. “Het IBO barst de laatste jaren uit zijn voegen. Wij vinden het dan ook een goede beslissing om op zoek te gaan naar een nieuw –en groter– gebouw voor de kinderopvang. Ook de Sint-Pauluszaal, waar vaak fuiven worden georganiseerd, is voor de jeugd een belangrijke plek. De laatste jaren is duidelijk geworden dat er dringend nood is aan een grondige renovatie. Wij hopen dat dit na de aankoop van de Sint-Pauluszaal mogelijk zal zijn”, besluit de jeugdraad.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 jun 2013
Gerrit Achterland
Ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief