OPWIJK - Berichtgeving gemeente

C21

OPWIJK - Berichtgeving gemeente

Editiepajot-opwijk-logo-gemeente
Editiepajot

Oproep aan de Opwijkse verenigingen - Op zaterdag 10 mei 2014 (9u – 13u) heeft in het centrum van Opwijk voor de 11e keer de bruisende tuinmarkt plaats. Verenigingen die graag iets willen bijverdienen kunnen een drank- of eetstand uitbaten tijdens deze markt. De gemeente stelt u een gratis standplaats, elektriciteit en eventueel een houten chalet ter beschikking. Wil je met uw vereniging die dag een stand open houden, geef dan een seintje. Meer info? Milieuambtenaar Eric Roelands – 052 36 51 31 – eric.roelands@opwijk.be

Oprichting welzijnsraad - De gemeenteraad heeft in zitting van 25 februari 2014 beslist om over te gaan tot de oprichting van een welzijnsraad. Deze raad wordt opgericht ter ondersteuning en advisering van het gemeentebestuur en het OCMW binnen het domein “Welzijn”.

De welzijnsraad heeft als doel bij te dragen tot de ontwikkeling van een lokaal gezondheids- en welzijnsbeleid en dit in het belang van alle inwoners van de gemeente. Bijzondere aandacht zal ook gaan naar mensen met een beperking.

De welzijnsraad is een pluralistisch en apolitiek orgaan. Er wordt gestreefd naar een optimale verstandhouding en samenwerking met het gemeentebestuur en het OCMW.  De raad bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur.

Aan afgevaardigden van organisaties, verenigingen of instellingen die actief zijn op het grondgebied van de gemeente Opwijk en die werkzaam zijn in de welzijns- en gezondheidssector zoals bijvoorbeeld erkende thuiszorgorganisaties, diensten begeleid wonen, dagcentra, dagcentrum voor andersvaliden, ziekenfondsen, thuisverpleging, huisartsen, verpleegkundigen, apothekers, kinesisten, geïnteresseerde burgers wonend of werkzaam in de gemeente, … heeft u de minimumleeftijd van 18 jaar en wenst u lid te worden van de welzijnsraad? Zich kandidaat stellen kan tot 15 april 2014, via info@opwijk.be. Meer info? vivianne.thomas@ocmw-opwijk.be

Ontruiming gewone graven op de begraafplaats van Opwijk-Centrum - Op 24 maart 2014 starten de firma’s Nauwelaerts en AAG Nys met het bovengronds en ondergronds ontruimen van gewone graven op de begraafplaats van Opwijk-Centrum. Hierbij zal een specifieke zone van de begraafplaats tijdelijk afgesloten worden. De werken zullen alles samen ongeveer een 3-tal weken duren. Het gemeentebestuur verontschuldigt zich voor mogelijke ongemakken die de werken veroorzaken. Meer inlichtingen? Dienst Infrastructuur - Katy Klinckaert - 052 36 51 35

Afschaffing gemeentelijk subsidiereglement voor groendaken - De gemeenteraad van Opwijk heeft in zitting van 25 februari 2014 het bestaande gemeentelijk subsidiereglement voor extensieve groendaken vanaf 1 juni 2014 afgeschaft. Inwoners kunnen nog tot eind mei 2014 een subsidieaanvraag voor de aanleg van een extensief groendak indienen bij de Cel Leefmilieu. Meer info? Milieuambtenaar Eric Roelands – 052 36 51 31 – eric.roelands@opwijk.be – www.opwijk.be ( Leven & wonen  Milieu)

Verkeersmaatregelen en gewijzigde verkeerssituatie op Mansteen - Mansteen heeft reeds geruime tijd te lijden onder het toenemende sluipverkeer van Opwijk over Merchtem naar Mollem toe. In functie van het voorgaande werd een oplossing uitgewerkt met onze buurgemeenten Asse en Merchtem. Er werd voorgesteld door de drie gemeentebesturen, ieder op hun grondgebied, versmallingen  aan te brengen om zodoende het verkeer te ontraden deze “sluipweg” nog te volgen. Tevens willen we op deze wijze ook de snelheid indijken. In Asse en Merchtem werden de versmallingen op 28 februari 2014 reeds geplaatst. Op Mansteen in Opwijk gebeurde dit op 6 maart 2014. De betonnen blokken werden zodanig geplaatst dat de rijweg beperkt wordt tot 3 m à 3,5 m en de fietsers achter de blokken door kunnen rijden. De politiediensten hebben het nodige gedaan om de tellingen in functie van het doorgaand verkeer door te voeren. Het is de bedoeling om binnen afzienbare tijd opnieuw tellingen uit te voeren, zodat het doorgaand verkeer binnenkort kan afgetoetst worden aan de nieuwe situatie. De nieuwe en gewijzigde verkeerssituatie zal worden opgevolgd en  indien nodig bijgestuurd na een periode van 6 maanden.

 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
15 mrt 2014
Sam Herremans
Editiepajot
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief