Politiezone AMOW neemt niet deel aan flitsmarathon

C21

Politiezone AMOW neemt niet deel aan flitsmarathon

Editiepajot_logo_politie_200p
Editiepajot

“De politieraad neemt kennis van het initiatief van de federale politie om een zgn. ‘flitsmarathon’ te organiseren in heel het land op één welbepaalde datum. Onafgezien van de intentie die in dit initiatief schuilt is de politieraad van PZ AMOW van mening dat een gedragswijziging (output) in het verkeer slechts planmatig en met langdurige inspanningen kan bereikt worden. De politieraad is van mening dat de schaarse overheidsmiddelen zo doelmatig mogelijk dienen ingezet te worden en verkiest daarom niet mee te werken aan deze eenmalige mediatieke politieactie.

De politieraad bekrachtigt het voorstel van het politiecollege van PZ AMOW om rigoureus het actieplan ‘verkeer’ van het goedgekeurde zonale veiligheidsplan uit te voeren, waarvan de doelstellingen bestaan uit het terugdringen van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel (t.o.v. 2011), een daling van aantal verkeersslachtoffers (t.o.v 2011) te werkstelligen en de organisatie van wekelijkse snelheidsmetingen te organiseren, waarvan minstens 4 per jaar met interceptie.

Dit actieplan bestaat uit 4 luiken, nl. een sensibiliseringsplan, een communicatieplan, onbemande en bemande snelheidsmetingen en snelheidsmetingen met interceptie.

Het zonaal veiligheidsplan werd goedgekeurd door de zonale Veiligheidsraad (de burgemeesters, de korpschef, de federale directeur(s) en de procureur des Konings) , de minister van binnenlandse zaken en de minister van justitie.

Om dit actieplan te kunnen uitvoeren heeft de politieraad middelen vrijgemaakt om een digitale snelheidscamera aan te kopen om de effectiviteit van de snelheidscontroles op te drijven en heeft de politiezone AMOW een aanvraag ingediend om toe te treden tot het gewestelijk verwerkingscentrum, teneinde de administratieve werklast zo laag mogelijk te houden.

Een deelname aan een ‘flitsmarathon’ mist volgens de politieraad een legitieme basis, zal bij vele aanvragers een subjectief gevoel van veiligheid  creëren en zal de administratieve en justitiële diensten overbelasten.”

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
07 apr 2014
Sam Herremans
Editiepajot
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief