OPWIJK - Lokaal bedrijventerrein Rodeveld krijgt als naam: ‘DE STAAK’.

C21

OPWIJK - Lokaal bedrijventerrein Rodeveld krijgt als naam: ‘DE STAAK’.

Editiepajot_inez_de_coninck_24102014
EP

We hebben deze naam gekozen in samenspraak met de vrijwilligers van het gemeentelijk archief, aldus Inez De Coninck, schepen van Ruimtelijke Ordening die samen met de Burgemeester voor Opwijk in de stuurgroep van dit project zit. 

De Staak verwijst naar de Provinciale Staak die effectief in de omgeving van het bedrijventerrein staat en die ook gekend is in de volksmond. De Provinciale Staak staat bovendien aangeduid op de topografische kaarten. 

 

Momenteel is het Comité tot Aankoop bezig met de verwerving van de gronden. Er wordt getracht om in der minne de gronden te kunnen aankopen. Niettemin is ook het onteigeningsdossier al ingediend bij de Vlaamse Overheid. Bij het RUP Nijverseel was immers een onteigeningsplan goedgekeurd, dat voorzag in onteigening van de gronden. 

 

Het is de bedoeling het bedrijventerrein deze legislatuur te verwezenlijken. Na aanleg van de infrastructuur zullen de gronden worden verkocht. Er zal plaats zijn voor ongeveer 10 lokale bedrijven op de site. Hinderlijke bedrijven zijn niet toegelaten. Elk bedrijf zal worden voorgelegd aan de stuurgroep die zal waken over de vestigingsvoorwaarden. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden bij de dienst grondgebiedzaken van de gemeente via stedenbouw@opwijk.be . zullen op de hoogte gehouden worden als het project verder vorm krijgt. 

 

De woning langs de Steenweg die de gemeente vorig jaar heeft aangekocht zal reeds worden afgebroken. De kosten voor de afbraak worden geraamd op 17.000€, en worden opgenomen in het project en verdeeld onder de 3 partners (gemeente, POM, Haviland). 

 

De ontwerpplannen zijn nog in opmaak, het is de bedoeling om in november een 2de infovergadering te organiseren omtrent de plannen en de stand van zaken van het project. 

 

Langs Leirekensroute komt een groene zone; een buurtpark. Het is de bedoeling dat de buurtbewoners inspraak hebben in de inrichting van deze zone, aldus schepen De Coninck. Dit zal zeker aan bod komen tijdens de infovergadering.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 okt 2014
Sam Herremans
EP
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief