Gemeente OPWIJK pakt in 2009 de verplichte IBA-installaties collectief aan

C21

Gemeente OPWIJK pakt in 2009 de verplichte IBA-installaties collectief aan

Editiepajot_opwijk_logo_opwijk_foto_steven_walravens

In het gemeentelijk milieubeleidsplan 2000-2005 stelde de gemeente Opwijk de kwaliteit van het oppervlaktewater in buitengebieden prioritair. In die optiek werd door de gemeente Opwijk in 2002 in samenwerking het hele ‘buitengebied’ van Opwijk in kaart gebracht en werden specifieke zones afgebakend. Het “waterplan Opwijk” dat hieruit resulteerde bevat naast een zoneafbakening tevens een scenarioanalyse. 

Door de opmaak van dit “waterplan” werd door de gemeente Opwijk een primeur in Vlaanderen gerealiseerd waarbij een plan werd opgemaakt dat naar de toekomst toe een oplossing biedt m.b.t. de kwaliteit van het oppervlaktewater, en waarbij ecologie en economie hand in hand samengaan.

Door de Vlaamse Minister van Leefmilieu werd op 9 juni 2008 het definitief zoneringsplan voor de gemeente Opwijk vastgesteld waarin alle elementen van het “Waterplan Opwijk” werden opgenomen. Dit zoneringsplan beoogt de verbetering van de huidige waterkwaliteit door de bouw van een individuele behandelingsinstallatie of door de aanleg van riolering die wordt aangesloten op een bestaande of nog te bouwen collectieve zuiveringsinstallatie.

Het definitieve zoneringsplan voor de gemeente Opwijk omvat drie (3) zones:

  • Centrale gebied (oranje gearceerde zone)

Dit is de zone waar het afvalwater via bestaande collectorleidingen wordt afgevoerd naar een bestaande RWZI-installatie (rioolwaterzuiveringsinstallatie).

Deze zone omvat momenteel 2/3 van het grondgebied van Opwijk.

 

  • Collectief te optimaliseren buitengebied (groene zone):

Dit is de zone (buitengebied) waar geopteerd werd voor collectieve inzameling en zuivering van het afvalwater.

 

  • Individueel te optimaliseren buitengebied (rode zone):

Dit is de zone (buitengebied) waar een individuele afvalwaterzuivering (IBA) verplicht is. 

In Opwijk bedraagt het aantal verplicht te installeren IBA-installaties maximaal 20 stuks. In samenwerking met TMVW/Aqua-Rio zal de gemeente Opwijk in 2009 de IBA-installaties die volgens het zoneringsplan verplicht zijn (rode zone), collectief aanpakken.

De gemeente Opwijk organiseert hiertoe samen met TMVW/Aqua-Rio een informatieavond die plaatsvindt op dinsdag 9 december 2008 om 19u30 in de vergaderzaal van GAC I (gemeentehuis) - Marktstraat 55 in Opwijk.

Tijdens deze informatieavond wordt dieper ingegaan op volgende thema’s:

- Aanleiding mbt. de plaatsing van IBA’s

- Reden van opname van woningen in de rode cluster (zone)

- Info over IBA-installaties

- Afkoppeling hemelwater/afvalwater

- Levering, plaatsing en beheer van de IBA-installatie

- Planning

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
18 nov 2008
Steven Walravens
Repro Steven Walravens
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief