25 jaar Heemkring OPWIJK-Mazenzele (1984-2009)

C21

25 jaar Heemkring OPWIJK-Mazenzele (1984-2009)

Editiepajot_opwijk_heemkirng_foto_re
Foto RE.

Dit jaar viert Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM) zijn vijfentwintigste verjaardag.

In het spoor van de publicatie van de heruitgave van de Geschiedenis van Opwijk (Jan Lindemans) door de plaatselijke Davidsfondsafdeling in oktober 1983, werd in Opwijk, vanuit privé initiatief, een plaatselijke heemkundige kring opgericht.

Diverse voorafgaande contacten, besprekingen en vergaderingen met mensen waarvan de betrokkenheid, de belangstelling en de kennis voor heemkunde, plaatselijke geschiedenis, familiekunde, folklore,… bekend waren, vonden plaats in de loop van het laatste trimester van 1983. De initiatiefnemer kon rond zich een ploeg van enthousiaste medewerkers verzamelen, waaruit een bestuurskern groeide die de werking op gang trok en jarenlang in goede banen leidde. Enkele van deze mensen van het eerste uur maken nu, 25 jaar later, nog deel uit van het kernbestuur.

De oprichtingsvergadering van de nieuwe vereniging had plaats op woensdag 4 januari 1984.

De mensen die zich voor de nieuwe kring wensten te engageren kwamen bijeen voor een eerste bestuursvergadering op maandag 9 januari 1984. Er werd een bestuur samengesteld en de bestuursfuncties werden aangeduid. De kersverse vereniging kreeg ook een naam: Heemkring Opwijk-Mazenzele (HOM).

De verenigingsorganisatie en de bestuursstructuur en –samenstelling evolueerden uiteraard in de loop der jaren. Maar de oorspronkelijke algemene doelstellingen blijven nog altijd even actueel: binnen een pluralistische en strikt zelfstandige vrijwilligersvereniging, met een ruim maatschappelijk engagement, zich bezighouden met diverse aspecten van heemkunde en lokale geschiedenis, in de ruimste zin van het woord. De aandachtspunten binnen de werking waren even boeiend als divers: lokale geschiedenis, heemkunde, de zorg voor het cultureel en onroerend erfgoed, archeologie, nieuwe straatnamen, archiefwerking, aandacht voor onze eeuwenoude buurtwegen,…

Van bij de aanvang werd gekozen voor een vereniging die, zowel door haar structuur als door haar werking en activiteiten, de twee deelgemeenten (en dus de vier parochie-entiteiten van de gemeente) zou bestrijken.

Er werd van bij de start ook geopteerd voor een erg ruime heemkundige werking, dus niet alleen voor het verzamelen en bewaren van heemkundige documenten en voorwerpen, maar ook voor het bestuderen van de plaatselijke geschiedenis en voor het onder de mensen brengen van heemkunde (in zijn diverse aspecten) door middel van publicaties, voordrachten, bezoeken, tentoonstellingen, sensibilisatie…, aangepast aan de tijd, de beschikbare middelen en mensen en de evoluerende technologische mogelijkheden.

Anders dan bij vele andere (heemkundige) verenigingen probeert de HOM haar heemkundige werking ( + plaatselijke geschiedenis) vanuit de actualiteit te realiseren. Er wordt veel aandacht gehecht aan wat vandaag in onze fysieke leefomgeving gebeurt en hoe de geschiedenis (en ons collectief erfgoed) voor de toekomst bewaard blijft. Onze toekomstige geschiedenis wordt immers vandaag geschreven!

'25 jaar Heemkring Opwijk-Mazenzele', wordt dit jaar geïntegreerd in een aantal specifieke initiatieven en activiteiten. Zo reeds met Erfgoeddag op 26 april e.k. (thema voor Vlaanderen: Uit vriendschap!?), met aangepast thema '25 jaar werking - 25 jaar schenkingen. Uit vriendschap!'. (zie www.heemkringopwijk.be/fr/egd-2009-programma.htm ).

Hierbij zal ook bijzondere en passende aandacht geschonken worden aan toekomstvisies en -perspectieven voor de verdere heemkundige werking zoals wij die, onder meer vanuit 25 jaar ervaring, vooropstellen. Uiteraard zullen wij hierbij ook ruim inspelen op de geëvolueerde tijdsgeest en de gewijzigde maatschappelijke omstandigheden. Hierbij houden wij ook sterk rekening met de nieuwe technologische (geïnformatiseerde) werkmiddelen. Wij willen dus niet alleen leven in het verleden, maar op basis van een kritische zelfanalyse naar de toekomst kijken.

'25 jaar Heemkring Opwijk-Mazenzele' komt ook uitgebreid aan bod in een aantal bedragen op deze HOM-website, met onder meer een beknopte geschiedenis van 25 jaar HOM, een volledig overzicht van haar werking gedurende die 25 jaar (chronologische lijst van alle activiteiten) en een lijst van alle heemkundige publicaties (dus niet alleen van de boeken en het HOM-tijdschrift, maar ook van de tientallen losbladige geschriften),...

Meer info:

www.heemkringopwijk.be/fr/25_jaar_hom.htm
www.heemkringopwijk.be/fr/egd-2009-programma.htm
www.heemkringopwijk.be
www.beeldbankopwijk.be

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
05 apr 2009
Steven Walravens
RE
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief