OPWIJK - Gemeentesprokkels

C21

OPWIJK - Gemeentesprokkels

Gemeenteraad2008

Beslissing houdende de aankoop van een container/aanhangwagen ten behoeve van de dienst infrastructuur/werken in eigen beheer. Goedkeuring van het bestek en van de kostprijsraming terzake. Bepaling van de wijze van gunning. 

De huidige Holder (kleine tractor) voldoet niet meer aan alle technische specificaties en is in slechte staat, zodat de herstellingskosten te hoog oplopen. In de plaats komt een container/aanhangwagen.
De kostprijsraming is 31.460 euro (BTW incl.). Gunning volgens onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
 
Goedkeuring van de voorwaarden van grondafstand en pachtverbreking in het gemeentelijk aandeel van het Aquafinproject Collector Stampbeek (97.258).
 
Het gaat over de rioleringswerken collector Stampbeek en de ondergrondse aankoop onroerend goed met vestiging van erfdienstbaarheid op een onroerend goed om openbaar nut, van pachtverbreking voor een totale kostprijs van 63.882,49 euro. Het betreffen hier precies 53 percelen (Klei, Sint-Jansstraat en Molenbeekstraat).
 
       Beslissing m.b.t. het uitvoeren van verbeterings- en onderhoudswerken aan gemeentewegen  in 2008,  eerste pakket. Goedkeuring van de lijst van de geplande werken. Goedkeuring van de kostprijsraming.
 
Gaat over 18 verbeterings- en onderhoudswerken gaande over toegangsweg atletiekpiste, putten wegdek, voetpaden in slechte staat, verlenging doodlopend straatje, verzakkingen voor woning, vernieuwen wegdek…
De totale kostprijs komt op 78.320,6 euro (BTW incl.).
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 mrt 2008
Steven Walravens
Steven Walravens
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Sam Herremans | 29 sep 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief