REGIO - Brandweerhervorming voor onbepaalde tijd uitgesteld - Komt de bescherming van de burger in het gedrang ?

C21

REGIO - Brandweerhervorming voor onbepaalde tijd uitgesteld - Komt de bescherming van de burger in het gedrang ?

Editiepajot_brandweerzone_west
Repro agr

De gasramp van Gellingen is de directe aanzet geweest tot de heropflakkering van de discussie rond de zo noodzakelijke hervorming van de brandweer. Het resultaat is de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. Een belangrijk principe in deze wet is de schaalvergroting door het samenbrengen van de huidige brandweerdiensten in grote brandweerzones met rechtspersoonlijkheid. Onder het gezag van een centraal commando zou dit leiden tot een betere samenwerking van de korpsen. Dit als gevolg van een eenvormige opleiding, op elkaar afgestemde werkprocedures, een identiek personeelsbeleid…

Gevolgen van het uitstel
In haar toespraak op de ‘Dag van de Brandweer’ op zaterdag 17 oktober te Bilzen, kondigde mevrouw Turtelboom Minister van Binnenlandse Zaken, aan niet over de nodige budgetten te beschikken om de brandweerhervorming uit te voeren. Nochtans, zijn amper 8 maanden geleden de task forces opgericht met als doel de overgang naar een grotere structuur voor te bereiden. Volgens de ministeriële omzendbrief van 11 maart 2009 betreffende de task forces, dienden de voorbereidingen te zijn afgerond tegen 31 december 2009. Om de werking van de task forces te financieren werd een budget van 10 miljoen euro uitgetrokken. Al dit voorbereidend werk wordt niet gewaardeerd indien de hervorming niet wordt uitgevoerd.
Belangrijker nog is dat door het uitstellen van de hervorming de schaalvergroting niet kan worden gerealiseerd. Deze is nochtans noodzakelijk om op een eenvormige wijze een kwaliteitsverbetering tot stand te brengen die zal leiden tot een gelijkwaardige bescherming van alle burgers.
De minister van Binnenlandse Zaken heeft een alternatief actieplan opgesteld. Deze werkwijze heeft evenwel voor gevolg dat de kosten, die gepaard gaan met de uitvoering ervan, afgewenteld worden op de lokale besturen. Deze kunnen, gezien hun krimpende financiële mogelijkheden en de gevolgen van de huidige economische toestand, de nodige budgetten niet blijven vrij te maken om de bescherming van de burgers optimaal te kunnen garanderen.
Motie
Tijdens de vergadering van dinsdag 17 november heeft de pre-zoneraad van brandweerzone West een motie goedgekeurd betreffende het uitstellen van de uitvoering van de wet van 15 mei 2007.
De leden van het pre-zonecollege:
Burgemeesters Eddie De Block (Merchtem), Jozef De Borger (Londerzeel), Willy De Waele (Lennik), Michel Doomst (Gooik), Chris Taes (Kortenberg), Lutgard Van Der Borght (Opwijk), Koen Van Elsen (Asse), Francis Vermeiren (Zaventem).
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
22 nov 2009
agr
Repro agr
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief