TERNAT - helpt Akim Oda in Ghana aan proper drinkwater

C21

TERNAT - helpt Akim Oda in Ghana aan proper drinkwater

Editiepajot_ternat_ghana
 
Editiepajot_ternat_ghana__1_
 

Ternat helpt Akim Oda in Ghana aan proper drinkwater

Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen zijn essentiële voorwaarden voor de volksgezondheid en voor het voorkomen en bestrijden van epidemieën. Drinkwater is een eerste vereiste om te overleven, maar water is ook noodzakelijk voor persoonlijke hygiëne, om voedsel mee te bereiden, te wassen en af te wassen.
 
Sanitaire voorzieningen zorgen ervoor dat uitwerpselen en andere afvalstoffen veilig geborgen worden zodat deze geen ziekten meer kunnen overbrengen. Ook overtollig afvalwater dient veilig en snel afgevoerd te worden, omdat dit anders ook een veelheid aan ziektekiemen kan verspreiden of dienst kan doen als broedplaats voor verscheidene insecten die ziektes kunnen overbrengen.
 
Momenteel ontbreekt ontbeert 2,6 miljard mensen degelijke sanitaire infrastructuur. In het Zuiden heeft slechts ongeveer 1 op 2 mensen toegang tot één of andere vorm van sanitaire voorzieningen.
 
Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling
 
Vlaanderen engageerde zich om tegen 2015 het aantal mensen dat geen toegang heeft tot zuiver water met de helft te helpen verminderen. Dit engagement vloeit voort uit de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (New York, 2000) en de afspraken van de Wereldtop Duurzame Ontwikkeling (Johannesburg, 2002).
 
Het bijdragen aan de Millenniumdoelstelling inzake water en aan de doelstellingen van Johannesburg inzake sanitatie kan op verschillende manieren en op verschillende schaal. Er zijn 1.5 miljard mensen die geen toegang hebben tot drinkbaar water. Als elke burger uit de meest welstellende landen één van deze medeburgers aan water helpt, dan kan de Millenniumdoelstelling globaal gehaald worden.
 
Vlaanderen maakt werk van deze doelstellingen. Op Wereldwaterdag (22 maart 2004) werd het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling gelanceerd. Dit Partnerschap vormt een versterkte samenwerking tussen alle Vlaamse betrokkenen in de watersector en in de internationale samenwerking. Als concreet en duidelijk doel houdt het Partnerschap voor ogen om tegen 2015 evenveel mensen in derdewereldlanden aan water en / of sanitatie te helpen, als er inwoners zijn in Vlaanderen.
 
Ghana
 
Ook in Ghana (Afrika) is het ontbreken van proper water in vele gebieden een probleem. Michel Loccuffier van Curieus Ternat kwam onlangs in contact met Kwaku Acheampong. Kwaku is afkomstig uit Akim Oda in Ghana maar woont sinds jaren in Vlaanderen, waar hij werkt voor het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking. Curieus ging in op een oproep van de gemeente om voorstellen in te dienen voor het organiseren van een "stedenband", een soort verbroedering, tussen Ternat en een gemeente of stad in het zuiden, en werkte een voorstel uit om samen te werken met Akim Oda. Bedoeling is dat beide gemeentebesturen daaruit iets kunnen leren. Kwaku vertelde Michel ook over de nood aan een degelijke watervoorziening in zijn geboortestreek.
 
Samen met Curieus en Aksent, twee Ternatse verenigingen, wil Michel steun verzamelen voor een betere watervoorziening in Akim Oda. Het boren van putten en het aanleggen van waterleiding, gebeurt er door de plaatselijke ontwikkelingsorganisatie ICED.
Deze organisatie kan rekenen op Vlaamse know-how vanuit de Vrije Universiteit Brussel en de Vlaamse Watermaatschappij TMVW.
 
Fiscaal attest
 
De komende maanden willen Curieus en Aksent Ternat informatie verspreiden over en fondsen verzamelen voor het drinkwaterproject. Je kan het project steunen door een bedrag te storten op rekeningnummer 000-0000074-74 van fos in Brussel, met vermelding Gift watervoorziening Akim. Doordat de giften gebeuren via een erkende organisatie voor ontwikkelingssamenwerking ontvang je vanaf 30 euro een fiscaal attest. Zo recupereer je een deel van je gift via de belastingen en kun je dus een grotere gift doen.
Wil je graag meewerken of meer info : michel.loccufier@mobilit.fgov.be .
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 jul 2008
Guido Van Cauwelaert
Guido Van Cauwelaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido van Cauwelaert | 04 mei 2022
Guido Van Cauwelaert | 04 mei 2022

archief