Aangekondigde controle van alle garages in TERNAT

C21

Aangekondigde controle van alle garages in TERNAT

Editiepajot_gemeente_ternat

Op 1 februari 2007 werd het besluit van de Vlaamse regering van 15 september 2006 met betrekking tot de integrale milieuvoorwaarden voor standaardgarages- en carrosseriebedrijven van kracht. In 2005 hield de afdeling Milieu-inspectie ( MI ) een rondvraag bij alle Vlaamse steden en Gemeenten waarbij werd voorgesteld tot het oprichten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeentelijke Vlarem-toezichthouders en het MI, gericht naar controles van alle garages en carrosseriebedrijven. De gemeente Ternat heeft deze samenwerkingsovereenkomst mee ondertekend.

Alle garages of carrosseriebedrijven in Ternat hebben ondertussen van de milieuambtenaar een schrijven ontvangen met daarop de vastgestelde datum van controle. De doelstelling van deze aangekondigde controle is het updaten en in orde zetten van deze sector en dit naar aanleiding van een belangrijke wijziging in de milieuwetgeving.

Daarmee worden de bedrijven niet enkel in orde gezet maar bestaat er ook de mogelijkheid dat het bedrijf in een lagere milieuklasse terechtkomt met andere voorwaarden ( een lagere klasse ).

Alle betrokken exploitanten hebben eveneens een invullijst ( handleiding ) ontvangen waarbij ze op voorhand al kunnen nachecken of zo al dan niet voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Bij een controle zal in eerste instantie worden nagegaan of het betrokken bedrijf valt onder de noemer “ standaard”- garage of carrosseriebedrijf. Dit kan worden nagegaan aan de hand van de criteria opgenomen in het eerste deel van een handleiding die zal worden gehanteerd. De handleiding is enkel bruikbaar indien de garage of het carrosseriebedrijf niet onder de noemer “ standaard” valt.

In het tweede deel zal worden nagegaan in hoeverre het bedrijf voldoet aan de geldende milieuvoorwaarden. Deze milieuvoorwaarden zijn uiteraard afhankelijk van de in deel 1 vastgestelde activiteiten.

Om de controle vlugger en efficiënter te laten verlopen werd er aan de desbetreffende exploitant reeds een lijst overgemaakt die laatstgenoemde grondig dient in te vullen ( en alle nodige attesten en bewijzen klaarleggen ).

Deze proactieve controle zal uitmaken of :

-           uw inrichting een standaardgarage of carrosseriebedrijf betreft

-           voldoet aan alle van toepassing zijnde voorwaarden

-           er maatregelen dienen te worden genomen ( aanmaning, proces-verbaal, stopzetting, dwangmaatregel, etc )

De eerste controle wordt georganiseerd op woensdag 5 november. Naar de toekomst toe kunnen ook onverwachte controles gebeuren.

Een verslag van deze controles zal tevens worden overgemaakt aan de milieu-inspectie.

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds contact opnemen met de Milieudienst, Milieuambtenaar Thiebaut Jurgen, Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat, 02 583 04 32 .

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
03 nov 2008
Jurgen Thiebaut
Repor Editiepajot
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido van Cauwelaert | 31 mrt 2023
Guido van Cauwelaert | 31 mrt 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido van Cauwelaert | 16 mrt 2023
Guido van Cauwelaert | 15 mrt 2023
Guido van Cauwelaert | 14 mrt 2023
Guido van Cauwelaert | 10 mrt 2023
Guido van Cauwelaert | 10 mrt 2023

archief