TERNAT - Wordt de poetsdienst van het OCMW afgeschaft ?

C21 Css

TERNAT - Wordt de poetsdienst van het OCMW afgeschaft ?

50ef62be-5bd2-441b-b78c-ad9f21d1c686
 

Open VLD plaatst een bijkomend punt over de toekomst van de poetsdienst en de klusjeshulp op de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Er zouden plannen zijn om beide diensten af te schaffen vernam raadslid Frans Holsters.

Bij het personeel van de poetsdienst en van de klusjesdienst van het lokaal bestuur / ocmw van Ternat heerst grote ongerustheid over het verder bestaan van die diensten. In de wandelgangen gonst het van de berichten -al dan niet terecht – over de mogelijke afschaffing van de diensten.

Open VLD+ kan niet akkoord gaan met een mogelijke afschaffing van de poetsdienst en de klusjesdienst. Het gaat hier over goed draaiende diensten - die zelfs wachtlijsten hebben - en die zeer goed werk leveren. Het argument dat de betrokken diensten “verlieslatend” zouden zijn gaat zeker niet op, daar zorg en ondersteuning van ouderen, behoeftigen en minder valide personen per definitie geen financieel verlies impliceert , a contrario. Ze leveren echter wel een enorme zorgwinst op en dragen heel veel bij aan het welbevinden van de mensen.  

Het gaat tenslotte om een “dienst” aan de bevolking !Dank zij deze -in de zorg cruciale - diensten kunnen onze mensen langer autonoom in hun eigen woning blijven wonen. Is dat ook niet één van de beleidsopties van zowel de meerderheid als van de minderheid ? Ook bieden deze diensten een laagdrempelige instap voor een verdere hulpverlening door het ocmw.

De OVLD+ fractie in de gemeente- en ocmw-raad zou graag duidelijkheid krijgen over de verdere toekomst van de poetsdienst en de klusjeshulp van het ocmw. Vragen mbt het personeel :

1. is het juist dat de poetsdienst afgeschaft wordt ?
zo ja :​°wanneer is de voorziene datum?
​°hoeveel personeelsleden van de poetsdienst zijn hierbij betrokken (maatschappelijk werker, administratief ondersteunend personeel, poetshulpen)
​°is er reeds overleg geweest met de sociale partners? Wat is hun reactie?
​°wat gebeurd er met het betrokken -nog niet pensioengerechtigd – personeel?
​°hoe groot is het financieel impact voor het lokaal bestuur (positief en negatief

2. is het juist dat de klusjesdienst afgeschaft wordt?
zo ja :​°wanneer is de voorziene datum?
​°hoeveel personeelsleden van de klusjesdienst zijn hierbij betrokken (maatschappelijk °werker, administratief ondersteunend personeel, klusjesmannen)
​is er reeds overleg geweest met de sociale partners? 
​°wat gebeurd er met het betrokken -nog niet pensioengerechtigd – personeel?
​°hoe groot is het financieel impact voor het lokaal bestuur (positief en negatief)

3.waarom werd het betrokken personeel nog niet ingelicht over de voorgenomen maatregelen?


4.welke “besparing” denkt het lokaal bestuur door deze maatregel te realiseren?

Vragen mbt de gebruikers van de betrokken diensten :

°Hoe werd / wordt de inspraak van de bevolking - = “burgerparticipatie” - georganiseerd?
Is de Ternatse “burger” akkoord  met deze ingrijpende verandering / afschaffing?
°Hoe werden de betrokken gebruikers van de diensten poetshulp en klusjeshulp betrokken bij dit voornemen tot beslissing tot afschaffing van de betrokken diensten geïnformeerd? 
°Welke haalbare alternatieven stelt het lokaal bestuur voor om aan deze zorgnood tegemoet te komen?
°Hoe zullen de gebruikers ondersteund worden bij het eventueel wegvallen van de poetsdienst en de klusjesdienst?

Voorstel :

Om onze steeds groter wordende groep van hulpbehoevende ouderen, minder validen en zorgbehoevende personen toe te laten zo lang mogelijk - mits aangepaste ondersteuning -in hun vertrouwde leefomgeving te kunnen leven stelt  Open VLD Ternat voor om de poetsdienst en de klusjesdienst van het ocmw Ternat minimaal te behouden in zijn huidige vormen zelfs een uitbreiding van deze diensten na te gaan.

 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
06 mei 2021
Guido Van Cauwelaert
Guido Van Cauwelaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 11 aug 2022
Guido van Cauwelaert | 10 aug 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido Van Cauwelaert | 20 jul 2022
Guido Van Cauwelaert | 02 jul 2022
Guido Van Cauwelaert | 01 jul 2022
Guido Van Cauwelaert | 01 jul 2022

archief