TERNAT - Resultaat van bestuur door CD&V-Volks en Voor Ternat is pover

C21

TERNAT - Resultaat van bestuur door CD&V-Volks en Voor Ternat is pover

5b2a7543-6344-4ba0-9633-fc2ded3f60f3
N-VA en Open VLD+
 

 Door al de heisa die is ontstaan door de bouwpauze, de bestuurswissel en nu recent de schorsing van het gemeentebesluit, zou men bijna vergeten dat er nog heel veel werk op de plank ligt en dat heel veel zaken nog gerealiseerd moeten worden. We moeten een kat een kat noemen: op sommige beleidsdomeinen die wij nu “erven” is het bilan na 4,5 jaar maar pover. Volgende maanden gaan we dus onze energie steken in dossiers weer op de rails zetten en eencollegiaal team smeden binnen het gemeentebestuur.

Nu het gemeenteraadsbesluit betreffende de bouwstop vernietigd is door de gouverneur is het aan het schepencollege van de nieuwe meerderheidspartijen om de bouwstop en de bescherming van de open ruimte in concreto te verwezenlijken. We zijn benieuwd of dit ook de plannen van burgemeester en ontwikkelaar Vanderhasselt in de weg zal staan en of de aan allerlei grote bouwovertreders opgelegde maatregelen nu eindelijk zullen worden uitgevoerd.

In ieder geval zal het concreet realiseren van een bouwstop zonder het kader van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan of RUP niet eenvoudig zijn. Het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid stelt in een recent gepubliceerde leidraad dat beleidsmatig gewenste ontwikkelingen enkel een rol kunnen spelen bij de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening. De toetsing aan de stedenbouwkundige voorschriften primeert. De beleidsintentie van een gemeente kan een stedenbouwkundig voorschrift niet vervangen of wijzigen. Wanneer voor een gebied een Ruimtelijk Uitvoeringsplan is goedgekeurd, wat het geval schijnt te zijn voor sommige van de gebieden die onder de gemeenteraadsbeslissing vallen, wordt geacht dat de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening reeds is gebeurd in het kader van dat RUP. Een visie "open ruimte en stand still uitbreiding woonkernen" kan niet in de plaats treden van een RUP en haar voorschriften. Het invoeren van een bouwstop voor de volgende vijf jaar kan door een gemeentebestuur zeker als beleidsvisie naar voor worden geschoven, maar in de mate dat een eenvoudige beleidsbeslissing ook rechtgevolgen beoogt voor specifieke aanvragen, strijdt die beslissing met de wet. Een beleidsvisie dient te worden omgezet in de geëigende instrumenten van de VCRO.'

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 jul 2023
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido van Cauwelaert | 19 jul 2024
Guido van Cauwelaert | 10 jul 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido van Cauwelaert | 03 jul 2024
Guido van Cauwelaert | 03 jul 2024
Guido Van Cauwelaert | 30 jun 2024
Guido van Cauwelaert | 29 jun 2024

archief