TERNAT - Woonproject Dahlialaan krijgt geen vergunning van de bestendige deputatie

C21

TERNAT - Woonproject Dahlialaan krijgt geen vergunning van de bestendige deputatie

83a19887-bb95-4d10-8338-e35bc8e397bb
 

De bestendige deputatie verleent geen vergunning aan het bouwproject Dahlialaan en volgt daarmee het advies van haar Stedenbouwkundig ambtenaar.

Die argumenteerde dat in het algemeen met deze aanvraag onvoldoende kwaliteit geboden wordt aangaande de publieke open ruimte, met slechts een matige ingroening van het geheel. Het gaat hierbij vooral om open infiltratiebekkens, maar een volwaardige ontmoetingsruimte of duidelijke rustplekken in verhouding tot de ontwikkeling ontbreken. Tevens dient voorzien te worden in een variatie van woontypologieën zodat er een goede mix tot stand kan komen voor verscheidene bevolkingsgroepen naar gezinsgrootte en leeftijd en nieuwe woonvormen zoals hierboven opgesomd. De ruime omvang van het project leent zich hier immers toe. Daarnaast is het ook steeds van belang van het hele deel ontwikkeld wordt, waar nu twee zones worden uitgesloten. Er wordt wel een mogelijke invulling voorzien, maar door het gebruik van zogenaamde peststroken, wordt een latere invulling bemoeilijkt. Ook de impact van de eventuele uitbreiding van de school ontbreekt.
Zijn conclusie was dan ook dat de aanvraag niet in aanmerking komt voor vergunning om volgende redenen:
- er wordt onvoldoende aangetoond dat het om groepswoningbouw gaat;
- de aanvraag voldoet niet aan artikel 8 van de aanvullende gewestplanvoorschriften voor
wat betreft woning 60 tot en met woning 75;
- er worden twee zones binnen het woonuitbreidingsgebied uitgesloten, wat geen goede
ruimtelijke ontwikkeling betreft;
- het ontwerp vertoont weinig ruimtelijke kwaliteiten en voorziet geen mix aan
woontypologieën.
 
EERDER VERSCHENEN 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
31 aug 2023
Guido van Cauwelaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido van Cauwelaert | 26 sep 2023
Guido van Cauwelaert | 21 sep 2023
Guido van Cauwelaert | 20 sep 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido van Cauwelaert | 18 sep 2023
Guido van Cauwelaert | 16 sep 2023
Guido van Cauwelaert | 15 sep 2023
Guido van Cauwelaert | 14 sep 2023
Guido van Cauwelaert | 13 sep 2023
Guido van Cauwelaert | 08 sep 2023

archief