TERNAT - Nieuwe gemeenteschool Nieuwbaan

C21

TERNAT - Nieuwe gemeenteschool Nieuwbaan

9edbac9a-8c02-4950-9df8-cb98b3af60f8
Links schepen De Feyter en techts schen De Paepe
 

Naar aanleiding van het niet verlenen van een vergunning voor de groepsbouw van Novus aan de Dahlialaan vroeg gewezen schepen De Meuter wat de meerderheid nu van plan is met de plannen voor een nieuwe gemeenteschool.

Schepen van omgeving Geert De Feyter (CD&V en Volks): “We hebben de beslissing nog niet ontvangen, maar de weigering werd ons intussen bevestigd.

De aanvrager (nvdr projectontwikkelaar Novus) kan tegen de beslissing nog in beroep gaan bij de raad voor vergunningenbetwistingen, ook daarvan zijn we nog niet op de hoogte.

Alleszins betekent dit dat er op korte termijn geen nieuwe woningen op de Dahlialaan komen, maar helaas dus ook geen nieuwe school.


In de randvoorwaarden die aan de projectontwikkelaar werden opgelegd, zat de verkoop van 1,2 hectare grond aan de gemeente aan gunstige voorwaarden.

Op deze manier kwam een zeer ruime zone vrij voor de bouw van een nieuwbouw voor de school.

Voor de leerlingen en de school zelf was dit het ideale scenario want zo kreeg men niet alleen een ruimere infrastructuur maar was er ook geen enkele hinder tijdens de bouwperiode. Door de schorsing van de vergunning vervalt dit scenario nu definitief.

Zelfs als de projectontwikkelaar alsnog een aangepast plan indient of in beroep gaat of zelfs als de gemeente later een nieuw kader vastlegt voor de zone aan de Dahlialaan, dan komt dit te laat.” 


Schepen van onderwijs Sven De Paepe (N-VA): “Het bouwproject van de basisschool kan niet gerealiseerd worden zonder Vlaamse subsidies. De deadline voor het subsidie-traject is onverbiddelijk: in juni 2024 moet een dossier ingediend zijn met zekerheid over de locatie.

De huidige situatie heeft het voordeel van deze duidelijkheid.

In het verleden werd reeds rekening gehouden met 2 pistes maar met een grote voorkeur voor de totale nieuwbouw.

Omdat plan A vervalt, wordt nu meteen geschakeld naar plan B met een nieuwbouw op de bestaande site.

Het architectenbureau heeft op vraag van het schepencollege de opdracht gekregen om de plannen voor nieuwe gebouwen op de huidige site helemaal uit te werken.” 

“Het nieuwe scenario zal ongetwijfeld hinder veroorzaken tijdens de bouwperiode 

en er zullen vóór en tijdens de bouw nog een aantal praktische problemen opgelost moeten worden.

Maar de wens van de school zelf en van het huidige bestuur is toch heel duidelijk om voor een nieuwe en degelijke school te blijven gaan.

Uiteraard zal alles in het werk gesteld worden om – in samenspraak met de school – de hinder voor het lesgeven tot een minimum te beperken.

Geen enkele situatie is ideaal of perfect voorspelbaar en het is aan de politiek om te schakelen en oplossingen te bieden.” 

Schepen van omgeving Geert De Feyter (CD&V en Volks): “Wat de site op de Dahlialaan betreft, is de gemeente nog steeds geïnteresseerd om gronden te verwerven voor gemeenschapsvoorzieningen zoals kinderopvang, sportinfrastructuur en groen. We moeten nu eerst het verder verloop van de huidige procedures afwachten. Als deze tot niets leiden, zal de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen voor de gehele zone.

Dit in lijn met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Zo kunnen we in deze zone naar een evenwichtige ontwikkeling gaan van groen, wonen en gemeenschapsvoorzieningen. "

"De elf bezwaarindieners van de Dahlialaan geven zelf aan niet tegen dergelijke ontwikkeling te zijn.” stelt De Feyter. Dat laatste werd nog niet bevestigd.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 sep 2023
Guido van Cauwelaert
Guido van Cauwelaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido Van Cauwelaert | 22 jul 2024
Guido van Cauwelaert | 19 jul 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido van Cauwelaert | 10 jul 2024
Guido van Cauwelaert | 03 jul 2024
Guido van Cauwelaert | 03 jul 2024
Guido Van Cauwelaert | 30 jun 2024

archief