TERNAT - Gemeente kan bevoegdheid voor bouwvergunningen verliezen

C21

TERNAT - Gemeente kan bevoegdheid voor bouwvergunningen verliezen

F25225bd-4257-40ef-8119-1a1c43e8fd15
 
9f056f66-9e96-476c-8417-7788458ea647
De megagrote sporthal van de burgemeester in landbouwgebied.
 

Naar aanleiding van het artikel in de krant De Standaard over "een paardensportstal of -hal in Ternat waarnaar een onderzoek over een bouwvergunning loopt", stelde Groen parlementslid Mieke Schauvlieghe vragen aan de Vlaamse minister van Ruimtelijke ordening. "De hal is eigendom van de burgemeester en werd gebouwd met 1,2 miljoen euro aan Vlaamse subsidies als topsportinfrastructuur. 

De megagrote topsporthal ligt in landbouwgebied, en blijkt bovendien niet gebouwd te zijn zoals hij is vergund. Het Departement Landbouw en Visserij (DLV) leverde een ongunstig advies af, omdat de werken de noodzaak overstijgen van de bestaande paardenfokkerij en de werken eerder in functie waren van sportactiviteiten en vermoedelijk zouden worden aangewend voor evenementen en sportwedstrijden.

"Dit laatste blijkt in de praktijk ook zo te zijn. De constructie zou dus thuishoren in een recreatiegebied en niet in landbouwgebied. Ook de omgevingsambtenaar van de gemeente adviseerde een vergunning onder de voorwaarde dat sportwedstrijden niet zouden kunnen. Ook dit advies werd genegeerd door het college dat de vergunning afleverde. De eigenaar van de sporthal probeerde via een nieuwe vergunning de illegaal gebouwde constructie te regulariseren. Tot twee keer toe werd deze vergunningsaanvraag onontvankelijk verklaard, onder andere omdat ook andere gebouwen of verhardingen op de site niet reglementair zijn gebouwd. De inspecteurs van het Departement Omgeving zouden nu boven op het dossier zitten.

Lokale besturen onder curatele plaatsen

Hoewel de vergunning door het college toch volgens de geijkte procedure verliep – de burgemeester die belang had, was afwezig tijdens de beraadslaging en de beslissing – doet het dossier opnieuw vragen rijzen over de belangenvermenging bij omgevingsvergunningen. Naar aanleiding van de ‘Pano’-reportage twee weken geleden meldde u, minister, op uw website dat u alle lokale besturen die structureel blijven verzaken aan hun verantwoordelijkheden, onder curatele zou plaatsen en zelfs hun vergunningsbevoegdheid zou afnemen. Maar u meldde er meteen ook bij dat binnen de huidige coalitie zo’n maatregel onbespreekbaar is", vervolgt het Groene parlementslid.

Subsidies terugvorderen
 

"Het lijkt mij niet meer dan normaal dat het verkrijgen van een subsidie geen aanleiding kan zijn om de regels inzake bouwvergunningen aan de laars te lappen. In elk geval bepaalt het subsidiereglement voor bovenlokale sportinfrastructuur dat de nodige vergunningen moeten bekomen worden als een van de subsidievoorwaarden. In dit concrete dossier hebben de bouwheer en de architect verklaard dat de gebouwen ‘werden uitgevoerd conform de vergunning’. Dat blijkt nu niet het geval te zijn.

De regelgeving voorziet ook de mogelijkheid om de subsidie terug te vorderen indien niet aan de voorwaarden van het reglement is voldaan. Eventuele bouwovertredingen kunnen dan ook leiden tot terugvordering van de subsidie. Ik zal aan collega-minister Weyts vragen om na te gaan of in dit concrete dossier effectief een terugvordering mogelijk of wenselijk is", antwoirdt minister Zuhal Demir.

Je kunt het volledige antwoord lezen via deze link:

https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1815103/verslag/1816074

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 apr 2024
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido van Cauwelaert | 14 mei 2024
Guido van Cauwelaert | 14 mei 2024
Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Guido van Cauwelaert | 12 mei 2024
Guido van Cauwelaert | 08 mei 2024
Guido van Cauwelaert | 08 mei 2024
Guido van Cauwelaert | 04 mei 2024
Guido van Cauwelaert | 02 mei 2024
Guido van Cauwelaert | 01 mei 2024
Guido van Cauwelaert | 26 apr 2024

archief