Meer dan 13 hectare extra natuur en open ruimte in ASSE

C21

Meer dan 13 hectare extra natuur en open ruimte in ASSE

Benweytsjuni2024
 
-De Vlaamse Regering vrijwaart meer dan 13 hectare open ruimte in het Vlaams-Brabantse Asse. Concreet zorgt Vlaanderen er nu voor dat er nooit huizen gebouwd zullen worden op 3 zones in deelgemeente Zellik, die tot nu toe bestemd waren als woongebied. Dat betekent dat zo’n 26 voetbalvelden aan groen niet langer bedreigd worden door bebouwing. Meer dan 2 hectare zal gebruikt worden voor landbouw en meer dan 10 hectare worden natuur en parken. Er blijft zo altijd een mooie groene gordel rond het centrum van Zellik.  “We beschermen en versterken het groene karakter van de Vlaamse Rand”, zeggen minister van Vlaamse Rand Ben Weyts en minister van Omgeving Zuhal Demir. “Dankzij deze beslissing kunnen we het groen in Asse verder ontwikkelen”.
 
3 zones met open ruimte in het Vlaams-Brabantse Zellik (Asse) werden tot nu bedreigd door toekomstige bebouwing. In het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) waren de 3 zones immers ingekleurd als woongebied. De Gemeente Asse wil echter inzetten op de verdichting van bestaande woonkernen en vroeg aan de Vlaamse Regering om het GRUP te veranderen. Als de bestemming van de 3 zones verandert, dan wordt bestaande open ruimte gevrijwaard voor de toekomst en kan er ook werk gemaakt worden van méér groen.
 
De Vlaamse Regering vrijwaart nu meer dan 13 hectare open ruimte in Zellik. Meer dan 2 hectare wordt nu definitief agrarisch gebied en meer dan 10 hectare wordt natuur- en parkgebied. Samen goed voor zo’n 26 voetbalvelden, waar nu geen woningen meer gebouwd zullen worden. Dankzij deze beslissing kan het groen verder ontwikkeld worden en kan een echt lokaal landschapspark vorm krijgen. De groene gordel rond het centrum van Zellik zal nog mooier worden.
 
“We hebben in de voorbije regeerperiode meer dan 200.000 bomen geplant in de Vlaamse Rand, waarvan zo’n 10.000 in Asse”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “We voelen in onze regio natuurlijk de verstedelijkingsdruk vanuit Brussel, maar we voeren een assertief beleid om het groene karakter van de Vlaamse Rand te behouden én te versterken”.
 
“De Gemeente Asse zet de schouders onder de bouwshift. Samen gaan we nodeloze versnippering en bebouwing tegen”, zegt minister van Omgeving Zuhal Demir. “13 hectare open ruimte; dat is niet niks. Het is ook goed voor de landbouwsector, want er komt heel wat agrarisch gebied bij. Tot slot is het ook goed voor natuurliefhebbers, want het gros van de herbestemming gaat naar natuur en parken. Een win-win dus. Asse bewijst dat natuur en landbouw perfect naast elkaar kunnen bestaan.”
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 jun 2024
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 05 jun 2024
Marc Colpaert | 03 jun 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief