BEERSEL - Dit zijn politieke prioriteiten voor de Beerselaars

BEERSEL - Dit zijn politieke prioriteiten voor de Beerselaars

Beersel

Meer inspraak van de burger is één van de speerpunten van de nieuwe beleidsploeg in Beersel. Daarom werd een grootscheepse burgerenquête ‘mijn idee!’ gelanceerd. Iedere Beerselaar vanaf 16 jaar kon deelnemen aan deze bevraging van 15 maart tot 15 april. Inmiddels zijn de resultaten verwerkt.  

 

Het gemeentebestuur is bijzonder verheugd dat niet minder dan 954 inwoners meewerkten aan de enquête. Dit resulteert in een responsgraad van 5 procent, wat bijzonder sterk is. 95% van de respondenten vulde de vragenlijst online in. Evenveel mannen als vrouwen participeerden. De inwoners uit de deelgemeenten Alsemberg, Beersel, Dworp, Huizingen en Lot waren zowat evenredig vertegenwoordigd. Het procentueel aantal deelnames stemde goed overeen met de reële inwonersverdeling per deelgemeente. 82% van de enquêtes werd ingevuld door Beerselaars met Nederlands als thuistaal, dit tegenover 13% met Frans als thuistaal en 5% met een andere thuistaal.

 

WE ZETTEN DE MEEST IN HET OOG SPRINGENDE CONCLUSIES OP EEN RIJTJE:

De Beerselaars vinden verkeersveiligheid dé topprioriteit voor de komende jaren. Op de tweede plaats staat het onderhoud van de wegen en trottoirs. Het behoud van de groene, open ruimte staat op plaats drie. Opmerkelijk is dat 41%  zich onveilig voelt als fietser en niet comfortabel kan fietsen in zijn woonplaats. Meer  en beter onderhouden fiets- en voetpaden is prioriteit nummer één inzake mobiliteit. De grote meerderheid oordeelt dat Beersel zwaar verkeer zoveel mogelijk moet weren. Bijna 60% vindt dat het verkeer evenwichtig moet gespreid worden over alle hoofd- en lokale wegen. Inzake parkeerbeleid verkiezen de meesten gratis parkeren op wandelafstand van winkels, scholen en stations boven betalend parkeren in de nabije buurt.

 

De meerderheid vindt dat er voldoende groen is in Beersel en men is tevreden over de inspanningen van het  bestuur om het groene karakter te behouden. Inwoners van deelgemeente Lot ervaren echter eerder een tekort aan groene ruimte. Een ruime groep van respondenten is van mening dat overtredingen zoals sluikstorten, bouw- en milieumisdrijven en GAS-overtredingen strenger aangepakt moeten worden. Wat betreft het gemeentelijk klimaatactieplan, is ondersteuning bij het energiezuinig maken van zijn/haar gezinswoning dé prioriteit voor de Beerselaar. 

 

Een groot deel respondenten is vragende partij voor meer inspraak in de Beerselse toekomstplannen. Een andere bevinding is dat bijna 80% akkoord gaat met de stelling dat wie in Beersel woont Nederlands moet leren. 59% geeft aan een anderstalige buur eerst aan te spreken in het Nederlands en te helpen om Nederlands te oefenen. Het merendeel van de Beerselaars is bereid om deel te nemen aan allerhande buurtinitiatieven zoals “Zorg voor buren”.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 mei 2019
Roger Swalens
Roger Swalens
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 06 jun 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 02 jun 2020
Hugo Devillé | 30 mei 2020
Roger Swalens | 26 mei 2020

archief