Fysische criminaliteit daalt, cybercriminaliteit stijgt in PZ ZENNEVALLEI

C21

Fysische criminaliteit daalt, cybercriminaliteit stijgt in PZ ZENNEVALLEI

Logo_zennevallei_muur_
 

Eind 2021 nam de politiezone Zennevallei deel aan de bevolkingsbevraging. Door middel van enquêtes werd er bij de inwoners van de Zennevallei gepolst naar veiligheidsgevoelens, slachtofferschap en tevredenheid over de politiediensten. 

In totaal namen 1 047 mensen deel aan de enquête. De responsgraad bleek gelijkwaardige verspreid over de drie gemeenten (Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw) en hun respectievelijke deelgemeenten. Het was alvast een mooi resultaat dat 82 % van de bevraagden aangaf in een eerder verzorgde tot heel verzorgde buurt te wonen. 

Als grootste probleem gaven inwoners vooral verkeersonveiligheid in hun directe omgeving aan. Wanneer werd gevraagd waarop de politie prioritair diende te werken, kwamen nog andere prioriteiten zoals zware, fysieke criminaliteit naar voren. Niet onlogisch, maar wel opmerkelijk.     

Het ging om de aanpak van diefstallen met bedreiging en/of geweld, woninginbraken, geweld binnen het gezin en drugshandel. Maar dus ook de verkeersgerelateerde inbreuken scoorden hoog in de rangorde van prioriteiten voor politie, zoals alcohol en drugs in het verkeer, agressief verkeersgedrag en autodiefstal. 

“Het grootste buurtprobleem bleek onaangepaste snelheid. Zo gaf 67 % van de bevraagden aan dat dit een probleem vormde. Ook sluikstorten en zwerfvuil, hinderlijk parkeren, agressief verkeersgedrag en zwaar vervoer vormden een probleem. Op de zevende plaats kwam het fenomeen woninginbraken. We merken dat in de eigen buurt vooral verkeer prominent aangegeven werd als hinderlijke overlast.” Mark Crispel, korpschef van de politiezone Zennevallei.  

“9 % van de respondenten gaf aan zich vaak tot altijd onveilig te voelen. De meest aangegeven reden om zich onveilig te voelen bleek onaangepast gedrag van weggebruikers.” 

“De prioriteiten van de politiezone Zennevallei liggen alvast in deze lijn, met name: geweld, diefstal in woning, verkeer, drugs en overlast. De prioriteit die bij de bevolking minder naar voren kwam, was cybercriminaliteit, ondanks dat we als politie een verschuiving zien van de fysieke criminaliteit naar de criminele activiteit op het web.” Mark Crispel, korpschef. “Hier willen we binnenkort starten met het aanbieden van cyberpreventie. Meer informatie volgt in de nabije toekomst.”   

Slachtofferschap

“Niet echt verrassend waren ook de verkregen gegevens over slachtofferschap. 41 % van de respondenten werd slachtoffer van phishing, 33 % van oplichting via internet, 8 % van hacking of inbreken in pc. Deze cijfers merken we eveneens op in onze criminaliteitsstatistieken. Echter moeten we daarbij rekening houden met het dark number. Zo kunnen we uit de bevraging afleiden dat slechts 10 % van de slachtoffers van phishing en oplichting via internet aangifte deed. Dat betekent dus dat we als politie maar een topje van de ijsberg te zien krijgen.” Mark Crispel, korpschef. 

“We willen slachtoffers echt vragen om steeds aangifte te doen, ook al lijkt het feit niet ernstig of belangrijk genoeg. Wanneer er geen nadeel is, kan een aangifte elektronisch via www.police-on-web.be. Verdachte e-mails kunnen tevens doorgestuurd worden naar verdacht@safeonweb.be, zo kan je voorkomen dat nog andere mensen slachtoffer worden.”  

“De klassieke criminaliteit daalt. Cybercriminaliteit stijgt. Het is een tendens die we al enkele jaren zien, maar deze tendens lijkt nog te versnellen.”

Preventie en dienstenaanbod

De verschillende diensten die aangeboden werden door de gemeentelijke diensten of lokale politie zijn door de helft van de respondenten gekend, al is het bij naam. Het ging om de dienstverlening fietsgraveren, vakantietoezicht, inbraakpreventie, online aangifte, slachtofferbejegening en burenbemiddeling. 

“De applicatie police-on-web zal in de toekomst aan belang winnen. Zo gaf het overgrote deel van de respondenten aan in de toekomst aangifte te willen doen via elektronische weg. Geheel herkenbaar in de moderne digitale online-tijden. We zullen binnen de zone, los van de bewoners die voorkeur geven aan de fysieke aangifte, stappen zetten om de tool van digitale aangifte verder te ontwikkelen.”  

Samengevat zal de politiezone Zennevallei de accenten leggen op de aanpak van cyberpreventie, verkeersacties op snelheid, alcohol en drugs, afleiding, patservoertuigen, … Zo willen we ook de zichtbaarheid van de politie verhogen door meerdere kleine acties en patrouilles met het oog op het doen dalen van de woninginbraken. Als laatste bekijken we lokaal, maar ook federaal naar de mogelijkheden op vlak van online aangiften.  

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 feb 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 22 feb 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 15 feb 2024
Hugo Devillé | 14 feb 2024
Hugo Devillé | 12 feb 2024
Marc Sluys | 12 feb 2024
Roger Swalens | 10 feb 2024

archief