IN HET VIZIER - Geert Vandervelden aast op One Wall-succes in Nederland

IN HET VIZIER - Geert Vandervelden aast op One Wall-succes in Nederland

In_het_vizier_one_wall_gvdv-gdg
IN HET VIZIER - Geert Vandervelden aast op One Wall-succes in Nederland - © Deschuyffeleer
 

Sinds enkele maanden is Geert Vandervelden als rasechte Pajot met stevige roots in Herne en omgeving de nieuwe bondscoach One Wall kaatsen in Nederland. Vastberaden, met veel inzet en met kennis van zaken wil hij nu daar de nieuwe kaatsdiscipline in de kijker zetten en uitbouwen. Samen met hem maken wij een stand van zaken op waarbij wij ook even stilstaan bij de alsmaar afkalvende belangstelling voor het kaatsen in ons land. Alleszins wensen wij Geert alle succes toe bij zijn nieuwe onderneming.

One Wall
One Wall Handball is eenvoudig uit te leggen. Het vertoont veel gelijkenis met squash. Het wordt indoor of outdoor gespeeld zowel door heren als door dames op een baan met alleen een frontmuur, waarbij de rubberen bal niet met een  racket maar wel met de hand wordt geslagen. Het kan in één-tegen-één of twee-tegen-twee worden gespeeld. Het is de bedoeling de bal met de hand van op de opslagzone via de muur in de  ontvangstzone te brengen. De tegenpartij moet dan proberen de bal voor de tweede stuit opnieuw via de muur in het speelveld te slaan. Als de tegenspeler er niet in slaagt de bal geldig te retourneren, dan wint de andere partij de rally.
Deze overigens laagdrempelige sport wordt trouwens nu zondag ook in de World Games in Columbia aanvaard met een uitstekende kans om mettertijd ook te worden toegelaten tot de Olympische Spelen. One Wall groeit stilaan uit tot een wereldwijde sport. In goed 50 landen is men nu al actief bezig met deze balsport. Zo is men in Ierland pas 3 jaar geleden begonnen met een One Wall project en liet men 200 muren plaatsen. Na 3 jaar is het aantal verenigingen er aangegroeid met 30%.
Bondscoach
Geert Vandervelden uit ons Pajottenland is een autoriteit op het gebied van One Wall. Begin dit jaar hield Geert het bekeken als bondscoach van België. Prompt werd hij wel onmiddellijk projectleider en bondscoach One Wall bij de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond  (KNKB). In het nieuwe beleidsplan van de KNKB is One Wall duidelijk ingeschreven als kaatstak met een enorm potentieel voor de toekomst.
Met het project ‘Een Boost voor One Wall Handball’ dat loopt tot eind 2017 wil de KNKB met Geert Vandervelden aan het roer One Wall boven de Moerdijk op de kaart zetten. Voor coach Vandervelden en zijn team staan er zo de komende jaren een resem doelstellingen op het programma.
Met het initiatief wil de KNKB zowel kinderen als mindervaliden als senioren en natuurlijk ook sportlui warm maken voor deze tot nu eerder onbekende sport. Gelijktijdig moet er ook voor gezorgd worden dat de talrijke geëngageerde spelers en speelsters na de kennismaking en de initiatie hun behoeften om verder te spelen kunnen realiseren. Hier is dan ook werk aan de winkel om de nodige middelen te vinden en de mensen te vormen die de opleiding en trainingen kunnen voor hun rekening nemen. Hier wordt in eerste instantie uitgekeken naar de spelers uit de traditionele kaatsclubs die taken als het geven van coaching clinics, het instaan voor trainingen, het opzetten en organiseren van wedstrijden, het opzetten van verenigingen en het creëren van courts willen tot zich nemen.
Sport voor allen
Dat Geert Vandervelden één dag op de week vanuit Friesland mee aan de kar duwt om het One Wall op de sportkaart te zetten is naar zijn zeggen tegelijk een mee- en een tegenvaller.  One Wall is al ettelijke jaren Geert’s geesteskind en in Nederland krijgt hij nu de opportuniteit dat kindje laten uit te groeien tot een volwaardige tiener: “In tegenstelling tot het kaatsen is One Wall door zijn laagdrempeligheid een sport die weggelegd is voor iedereen. Het is een trendy, flitsende straatsport met eenvoudige en aanpasbare regels. Daarenboven is de investering heel gering. Alleen een rubberen bal van amper 1 euro en een blinde muur van een vijftal meter hoog volstaan al om One Wall te spelen.  Bovendien is One Wall, juist door het lage instapniveau, uitstekend geschikt als school- en buurtsport en zelfs heel toegankelijk voor mensen met een beperking”.
België hinkt achterop
Dat One Wall in België en meer bepaald in Vlaanderen niet bijster gewaardeerd wordt is Geert een doorn in het oog. Hij neemt dan ook geen blad voor de mond. “Ik heb hier een pak aan potentieel achtergelaten. Allemaal spelers die het stuk voor stuk ver konden schoppen. Het probleem dat zich hier stelt is echter het gebrek aan structuur”, luidt het. “Iedereen doet hier maar wat zonder een globale visie en uiteraard zonder enige vorm van coördinatie. Ook de top van de tweetalige Belgische Federatie wil maar niet inzien dat samenwerken dient te primeren op individuele en regionale belangen. Op het EK van drie jaar geleden in de sporthal De Hernekouter in Herne mochten we 3 gouden medailles ontvangen. Men zou verwacht hebben dat dit een stimuli zou geweest zijn om het One Wall te voorzien van de nodige ruggensteun. Niets is minder waar”. En een ietwat teleurgestelde coach besluit: “Zolang de Belgische neuzen niet allemaal in dezelfde richting wijzen maakt het One Wall hier geen kans”.
Ook de tanende belangstelling voor de kaatssport in onze contreien ziet Geert Vandervelden met lede ogen aan. “Het arrest Bosmans heeft er toe geleid dat sommige spelers en hun besturen zodanig hoge financiële eisen stellen dat het voortbestaan van een zeker aantal clubs op de helling staat. Daarenboven is er al jaren nood aan vernieuwing. De jeugd van vandaag heeft andere behoeften dan deze van 30 jaren terug”.
Diversificatie
Volgens coach Geert Vandervelden schuilt het succes van zowel het kaatsen als One Wall in de manier dat er samengewerkt wordt. Vooreerst op nationaal vlak en daarna met de landen die ons omringen. “Men kan altijd leren. Als Belgische kaatsploegen nu ook One Wall zouden gaan aanbieden scheppen zij de mogelijkheid nieuwe en meestal jonge spelers en speelsters aan te trekken. Een grotere diversificatie in het aanbod aan sporten in éénzelfde federatie betekent overigens meer leden, meer leden betekent meer potentieel, meer leden betekent ook meer inkomsten, meer inkomsten betekenen meer armslag om te investeren in trainingen en opvolging van de spelers, meer professionele training betekent betere resultaten, betere resultaten betekent meer sponsoring en zo kan ik nog een tijdje doorgaan”, aldus nog de immer gedreven nieuwe Nederlandse bondscoach.
Reageren kan via mail: vandervelden.geert@gmail.com
 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
19 jul 2013
Deschuyffeleer/Vandervelden
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 12 sep 2020

archief