REGIO - Kenniscentrum Kinderrechten vzw zet onderzoek bij jongeren met zelfdodingsgedachten in de schijnwerpers

C21

REGIO - Kenniscentrum Kinderrechten vzw zet onderzoek bij jongeren met zelfdodingsgedachten in de schijnwerpers

Editiepajot_ingezonden_keki_research_on_stage_07102014
ingezonden
 

Op 9 oktober 2014 organiseert het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) haar eerste Research on Stage. Onder het thema "Awel, ik zie het niet meer zitten" geeft KeKi in deze editie tijd en ruimte aan beleid, praktijk en onderzoek om in dialoog te gaan over zelfdoding(sgedachten) bij kinderen en jongeren. De rode draad is de stem van de jongeren, hun wensen en aandachtspunten. Er wordt bekeken wat zij nodig hebben, wat zij als helpend ervaren… Zo plaatst KeKi actueel onderzoek dat bijdraagt aan de kennis over kinderen en jongeren, letterlijk en figuurlijk, op een podium.

Het startpunt van deze Research on Stage is een reeds openbaar gemaakt onderzoek van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (EZO) van de UGent dat werd gevoerd in opdracht van Awel vzw. EZO analyseerde de gespreksverslagen van jongeren met suïcidale gedachten of depressie die met de hulp- en informatielijn voor kinderen en jongeren contact opnamen. 

Zelfdodingsgedachten bij jongeren komen altijd voort uit een ingewikkelde combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren. Uit dit onderzoek bleek meermaals dat een lastige thuissituatie, een moeilijke relatie met vrienden of leeftijdsgenoten, problemen op school en verlieservaren mee aan de basis van negatieve gedachten liggen. Als reactie op hun negatieve gevoelens gaan de jongeren uit dit onderzoek vaak over tot zelfbeschadigend gedrag zoals zichzelf snijden of krassen.

 

De steun van vrienden en leerkrachten vormt de belangrijkste buffer voor jongeren met zelfdodingsgedachten. Het onderzoek vraagt meer aandacht in scholen voor de geestelijke gezondheid van leerlingen. Ook adviseert het onderzoek om verder in te zetten op online hulp. Online hulp vormt voor jongeren immers een laagdrempelig kanaal om over hun problemen te kunnen praten. 

 

Het luisterend oor van Awel betekent voor deze jongeren veel. Maar er is meer nodig dan wat Awel kan bieden. Verschillende actoren kunnen op dit vlak iets betekenen: ouders, onderwijs, hulpverlening, beleidsmakers…

 

Daarom volgt via Ronde Tafels, begeleid door experten, een verdere bespreking, vertaling en ontsluiting van wat deze jongeren vertellen. Door hiermee aan de slag te gaan en door te bespreken wat ieder op zijn werkterrein kan doen, draagt iedereen bij aan het luisteren naar deze jongeren. Het opzet is een toekomstperspectief en antwoorden te geven.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
07 okt 2014
Sam Herremans
ingezonden foto
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Devogeleer Emile | 28 jun 2024

archief