REGIO - Toekomstforum Halle-Vilvoorde

C21

REGIO - Toekomstforum Halle-Vilvoorde

Haviland
Ingezonden foto
 

De burgemeesters van de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde hebben  het startschot gegeven voor het “Toekomstforum Halle-Vilvoorde”, en dit samen met de Vlaams minister, bevoegd voor de rand, de gedeputeerden van de provincie Vlaams-Brabant en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Haviland.

Het Toekomstforum heeft tot doel om doelstellingen van bovengemeentelijk belang te verwezenlijken teneinde de kwaliteit van het leven voor de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde te verhogen op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a.; een platform - overleg en coördinatie - te creëren om de uitvoering van het Toekomstplan Halle-Vilvoorde te faciliteren, en dit uitgaand van het Charter Halle-Vilvoorde en de Verklaring van de Burgemeesters.
Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde wordt geleid door een stuurgroep die, naast adviserende leden, samengesteld is uit 9 burgemeesters. De samenstelling ziet er als volgt uit: CD&V: Luc Wynant, Marleen Mertens, Michel Doomst, Koen Van Elsen; N-VA: Luc Deconinck (ondervoorzitter); Open VLD: Ingrid Holemans (ondervoorzitter, vanaf 2016 burgemeester van Zaventem) en Albert Beerens en sp.a: Hans Bonte (ondervoorzitter)
Verder ook een               vertegenwoordiger faciliteitengemeenten: Walter Vansteenkiste; Adviserende leden: Gunther Coppens, Johan Van Win, Dirk Janssens en Jean-Pol Olbrechts en secretaris: Stephan Verwee (directeur Haviland). De voorzitter van dit overlegorgaan is Luc Wynant, burgemeester van Liedekerke.
Centraal in de uitbouw van het Toekomstforum staan de themawerkgroepen die de komende weken worden opgestart, en dit rond de cruciale thema’s die de burgemeesters bepaald hebben zoals: mobiliteit; welzijn en zorg (op maat); werk en toerisme; duurzaamheid; integrale veiligheid; integrale aanpak rond verstedelijking, ruimtelijke ordening, onderwijs (capaciteitsproblemen), huisvestingsproblematiek, concrete samenwerkingsvormen met Brussel, stimuleren van de kennis en het gebruik van de Nederlandse taal ter bevordering van de integratie van alle bevolkingsgroepen en landschapsontwikkeling met behoud van eigen identiteit
Op de eerste bijeenkomst van de stuurgroep op 11 maart 2015 zullen de prioritaire thema’s vastgelegd worden.
Elke themawerkgroep zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, de bedrijfswereld, relevante overheidsinstellingen, ...., en dit in functie van concrete doelstellingen projecten dan wel dossiers.
Elk van deze themawerkgroepen moet uitmonden in bovengemeentelijke actiepunten die, in de meest ruime zin, tot doel hebben de kwaliteit van de inwoners van Halle-Vilvoorde verhogen. 
Haviland speelt hierbij een centrale rol in die zin dat Haviland de coördinerende functie op zich neemt wat betreft de werking van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde en de uitvoering van de actieplannen. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 feb 2015
Felix Merckx
Ingezonden foto
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Devogeleer Emile | 30 mei 2023
Marc Sluys | 29 mei 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief