REGIO _ Projectoproep Leader Pajottenland+ voor nieuwe ideeën

C21

REGIO _ Projectoproep Leader Pajottenland+ voor nieuwe ideeën

Editiepajot_lennik_pajjottenland_foto_merckx
Foto Felix Merckx
 

Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal werden door Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant erkend als Leadergebied 2014-2020. De komende zes jaar is er ongeveer 1,7 miljoen euro beschikbaar om in deze gemeenten projecten rond plattelandsontwikkeling en -vernieuwing te realiseren.

Jos Huwaert, coördinator: “De voorbije jaren hebben we in het Pajottenland gemerkt dat er heel wat ideeën leefden. Wellicht heb je zelf een voorstel klaar, of ken je een buur of een dorpsgenoot die ‘broedt’ op een idee. Laat het ons zeker weten. Wij luisteren naar wat jij te vertellen hebt. Past jouw idee binnen de drie onderstaande thema’s, dan bekijken we samen hoe we er een project van maken”. 
Met de Leadersubsidies wil Pajottenland+ werken aan de specifieke noden van het Pajottenland en tegelijkertijd de eigenheid van de regio versterken. En wie kent de mogelijkheden en de knelpunten van een streek beter dan de mensen die er wonen, werken en er zich ontspannen? We vragen geen uitgebreid dossier: zelfs in zijn prilste vorm kan jouw idee de moeite lonen.
Pajottenland+ werkt met de nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie onder de titel ‘Dynamisch verdorpen – onze (be)leefstreek versterken’. Voor het uitwerken van Leaderprojecten zijn er drie thema’s naar voren geschoven. Past jouw idee of projectvoorstel in dat kader?
-Duurzame energie en klimaatadaptatie
-Profilering en promotie via streekindentiteit
-Leefbare dorpen.
Maatregel 1: Inwoners samenbrengen om het dorp levend te houden: sociaal weefsel versterken, lokale dienstverlening uitbouwen, en nieuwe creatieve initiatieven opzetten
Leader (‘Liaisons entre Actions de développement de l’économie rurale’) houdt een specifieke manier van besturen in. Afgevaardigden van openbare besturen, middenveldorganisaties en plattelandsondernemers werken er samen. De Europese Unie heeft Leader een aparte methodiek meegegeven. Zo worden er kansen gegeven aan ideeën die opborrelen vanuit de gemeenschap (bottom-up), maar ook innovatie, duurzaamheid, gebiedsgericht werken en actieve betrokkenheid en inspraak van de bevolking komen aan bod. Sectoroverschrijdende samenwerking over de gemeentegrenzen heen is belangrijk om aan regiocohesie te werken. Europa, maar ook de regio schuiven een aantal doelgroepen naar voren die bij projectuitvoering moeten worden betrokken: landbouwers, vrouwen, jongeren, slecht gehuisveste gezinnen, sociale groepen en individuen, …
Nog een niet onbelangrijke beperking: Leader+ betaalt niet alles… Er wordt ook een eigen financiering van 35% verwacht.
Voor projectuitvoering vanaf 1 oktober 2015, en met een looptijd van maximum drie jaar, kunnen ideeën en voorstellen worden ingediend tot 1 mei. Het project start ten vroegste op 1 oktober. 
Heb je nog vragen of een idee voor een project?
Schrijf je idee kort en duidelijk neer (één pagina is ruim voldoende) en stuur het naar vzw Pajottenland+, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal of mail naar jos.huwaert@pajottenland.be .
De volledige ontwikkelingsstrategie lees je op www.pajottenland.be . Je vindt er ook een document om je eerste idee(en) te verwerken en aansluitend via mail te sturen. Als je nog vragen hebt, contacteer je Jos Huwaert.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 mrt 2015
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Devogeleer Emile | 30 mei 2023
Marc Sluys | 29 mei 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief