Daling van het aantal dodelijke ongevallen op de autosnelwegen in 2014. Een positieve evolutie dankzij de acties van de federale Wegpolitie

C21

Daling van het aantal dodelijke ongevallen op de autosnelwegen in 2014. Een positieve evolutie dankzij de acties van de federale Wegpolitie

Politielogo_heel_goed_20103_p200

Uit de laatste cijfers van de federale Wegpolitie blijkt dat 100 personen in 2014 op de autosnelwegen gestorven zijn, een historisch laag cijfer, al is iedere persoon die op onze wegen sterft natuurlijk er één te veel.

De positieve ontwikkeling die de voorbije jaren werd vastgesteld met betrekking tot het aantal slachtoffers naar aanleiding van een verkeersongeval op het actieterrein van de federale politie zet zich dus voort.
 
In 2014 werden door de federale politie in totaal meer dan 250 000 bestuurders onderworpen aan een alcoholtest en er werden meer dan 1 360 000 overtredingen wegens niet-naleving van de snelheidsbeperkingen vastgesteld.
 
Met meer dan 1000 personeelsleden en zonder het aantal effectieve personeelsleden in de laatste jaren te verhogen, is de Wegpolitie er in geslaagd om sinds 2008 het aantal alcohol- en snelheidscontroles op de weg te verdubbelen. Tussen 2008 en 2014 steeg het aantal vastgestelde snelheidsovertredingen met 145% en het aantal alcoholcontroles met 102%.
De ingezette capaciteit op het terrein tijdens controleoperaties is in 2014 bovendien gestegen tot 155 000 uur. De voortdurend toenemende controles en de grotere aanwezigheid op terrein zijn het bewijs van de niet-afhoudende inspanningen van de wegpolitie om het aantal gewonden en doden te doen dalen en om de veiligheid op de autosnelwegen te doen stijgen.
 
Op elk moment van de dag en de nacht, en in alle weersomstandigheden, werken de politieambtenaren op een actieterrein van meer dan 2100 km.
De directeur van de federale Wegpolitie, hoofdcommissaris Michaël Jonniaux: « We zijn heel blij dat we opnieuw een daling van het aantal doden op ons actieterrein kunnen vaststellen. Een versterkt en dynamisch beleid van onophoudelijke controle, gekoppeld aan de motivatie van onze medewerkers, zijn ongetwijfeld twee belangrijke elementen voor dit resultaat". 
 
Overdreven snelheid en rijden onder invloed van alcohol zijn twee van de drie zogenaamde « killers[1] », en dat zijn de fenomenen waar de Wegpolitie het meest in investeert. Wetenschappelijke studies stellen dat alcohol een rol speelt is in 1 op de 4 dodelijke ongevallen en dat overdreven of onaangepaste snelheid een bepalende factor is in 1 op 3 dodelijke verkeersongevallen.

Het aantal doden op de weg daalt
 
De talloze inspanningen op het vlak van preventie en de doeltreffendheid van de interventies van de Wegpolitie hebben in het bijzonder geholpen om het aantal doden en gewonden op de autosnelwegen te doen dalen.
 
In 3 jaar tijd is het aantal zwaargewonden immers met meer dan de helft gedaald! Ook het aantal doden is sterk gedaald.
  

Veiligheid, een absolute prioriteit

De veiligheid op onze wegen is een van de prioriteiten in het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015.

De onderstaande tabel bevat het aantal uren gewijd aan controleacties inzake wegverkeer. In 2014 hebben de leden van de federale Wegpolitie ongeveer 155 000 uren gespendeerd aan het controleren van automobilisten. Dit is een stijging met 19 % ten opzichte van 2013!

 

-> Aantal uren op het terrein tijdens controleacties

2011

2012

2013

2014

Stijging van 2013 tot 2014

150 578

139 541

130 676

155 776

19,2 %

 

Snelheid, een nieuwe aanpak

Snelheid is de oorzaak van een derde van de dodelijke ongevallen. Dat is de enige reden waarom de Wegpolitie snelheidscontroles organiseert.

 

Het doel van de federale Wegpolitie is om permanent controles te houden om het soms onvoorzichtige en gevaarlijke gedrag van bepaalde autobestuurders te veranderen. In 2014 stelde de wegpolitie zo 1 364 549 gevallen van overdreven snelheid vast. 

Werfzones

Sinds 2012 stellen we een stijging van het aantal snelheidscontroles met behulp van semi-mobiele radars langs de autosnelwegen vast. Die radars worden doorgaans in de buurt van werfzones geplaatst, waar overdreven snelheid zowel voor de arbeiders als voor de autobestuurders gevaarlijk is.

 

Nieuwe controlemethodes

Sinds 2014 organiseert de Wegpolitie ‘Speed-acties’. We weten dat autobestuurders al te vaak remmen wanneer ze een radar naderen en opnieuw op het gaspedaal duwen zodra ze er voorbij zijn. Om dit gedrag tegen te gaan, organiseert de wegpolitie elke week verschillende controles over lange afstanden (een volledige verkeersas) door middel van vaste radars op deze as en meerdere mobiele radars.

Het doel van deze nieuwe aanpak is de automobilisten aan te moedigen om tegen een constante snelheid te rijden en zo het aantal slachtoffers op de wegen drastisch te doen dalen.

Flitsmarathon; veiligheid belangt iedereen aan

De eerste flitsmarathon werd in 2014 georganiseerd. Gedurende 24 uur hebben 131 politiezones en de federale Wegpolitie in heel België de snelheid van automobilisten gecontroleerd.

Volledig nieuw en origineel was het feit dat de burgers een actieve rol konden spelen in de organisatie van deze politieoperatie. Wie dit wou, kon aan de politie vragen om te flitsen op de plaatsen die ze wenste. De politiediensten hebben het verzoek dan geëvalueerd en beslist of het mogelijk en aangewezen was om een snelheidscontrole te houden op de voorgestelde plaats op de dag van de operatie of in de weken en maanden erna.

Ondertussen werden nog twee andere flitsmarathons georganiseerd door de federale Wegpolitie in nauwe samenwerking met de lokale politiezones, in oktober 2014 en in april 2015.

De definitieve resultaten van de laatste operatie (23-24 april 2015) zijn:

Voor de mobiele camera’s:

Aantal gecontroleerde voertuigen: 289 883

Aantal mobiele dispositieven: 688

Aantal processen-verbaal en onmiddellijke inningen: 19 705

Aantal ingetrokken rijbewijzen: 73

 

Voor de vaste camera’s:

Aantal processen-verbaal en onmiddellijke inningen: 1680

Leuk is dat het woord ‘flitsmarathon’ werd verkozen tot woord van het jaar 2014 door de uitgever van woordenboeken Van Dale. Deze verkiezing is bedoeld om de aandacht te vestigen op een woord waarover veel gepraat werd tijdens dat jaar

Alcoholcontroles onder het moto: stoppen is blazen

In Europa overlijden elk jaar 10 000 mensen als gevolg van het rijden onder invloed van drugs en/of alcohol. Rijden onder invloed is zowel voor de bestuurder als voor de andere weggebruikers gevaarlijk. Het cognitieve en motorische vermogen van een persoon kan erdoor worden aangetast. Bijgevolg wordt er trager gereageerd en worden de aanwezige obstakels minder goed ingeschat.

Rijden onder invloed is een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat ongeveer 1 dodelijk ongeval op 4 veroorzaakt wordt door een te grote alcoholconsumptie. Al die ongevallen zouden vermeden kunnen worden.

De kadernota verkeersveiligheid van mei 2009 die bevestigd werd tijdens de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid van mei 2011 bepaalt dat de geïntegreerde politie elk jaar bij 2 bestuurders op 10 een ademtest moet afnemen, i.e. 1 200 000 bestuurders per jaar. De federale Wegpolitie moet 20 % van deze doelstelling halen, en dus het alcoholgehalte testen bij 240 000 bestuurders per jaar. Het doel is dus bereikt, al voor het vijfde jaar op rij. We kunnen er zelfs aan toevoegen dat het aantal alcoholtests met 116 % gestegen is sinds 2008.

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

% tussen 2008 n 2014

Aantal alcoholtests

125 250

155 582

245 175

263 268

270 875

258 414

250 702

102 %

-> Aantal afgelegde alcoholtests

Deze stijging ten opzichte van 2008 kan in het bijzonder verklaard worden door de stijging van het aantal routinecontroles. Sinds 2010 controleren de ploegen van de Wegpolitie op het terrein het alcoholgehalte bij iedere bestuurder met wie ze in contact komen, ongeacht of het nu gaat om een routinecontrole of om betrokkenheid in een verkeersongeval.

 

Soorten controles

Aantal alcoholtests in 2015

Percentage gecontroleerde bestuurders ‘alarm’ of ‘positief’

Routinecontroles

142 255

1,9 %

Gerichte controles[2]

84 100

2,3 %

Controles na een ongeval met zichtbare schade

19 667

4,4 %

Controles na een ongeval met lichamelijke letsels

4 401

9,7 %

Bestuurders die klaar zijn om te vertrekken

279

6,5 %

TOTAAL

250 702

2,4 %

 

2,4 % van alle gecontroleerde personen waren positief.

Onrustwekkend is dat uit de bovenstaande tabel blijkt dat bijna 10 % van de gecontroleerde bestuurders naar aanleiding van een verkeersongeval met lichamelijke letsels onder invloed van alcohol reden. 

[1] Rijden onder invloed van alcohol en/of drugs, overdreven snelheid en het niet dragen van de veiligheidsgordel.

[2] Controleoperaties die specifiek gericht zijn tegen rijden onder invloed.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 mei 2015
Marc Sluys
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 21 sep 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Devogeleer Emile | 18 sep 2023
Marc Colpaert | 09 sep 2023

archief