REGIO - Bart De Valck verlengt zijn mandaat als nationaal voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging

REGIO - Bart De Valck verlengt zijn mandaat als nationaal voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging

Editiepajot_regio
Foto © Elsie De Greef
 

Dinsdag 15 november, verzamelde de Algemene Vergadering van de VVB en verkoos ze Bart De Valck opnieuw tot nationaal voorzitter. Vierenveertig stemgerechtigden maakten het bolletje naast zijn naam zwart, negen stemmen gingen naar Antwerpenaar Yves Pernet, die eveneens kandidaat was voor de hoogste functie binnen de VVB.

Bart De Valck: "De VVB heeft nu eindelijk het bestuur dat past bij de uitdagingen van het VVB-beleidsplan: het draagvlak in Vlaanderen vergroten voor de komst van een Vlaamse republiek, zonder Vlaamse verworvenheden binnen België op de tocht te laten zetten door een communautaire 'pax Belgica'. Ondertussen gaat de VVB verder met de professionalisering van het uitgesproken Vlaamsvoelende deel van het landelijke middenveld."

Naast Bart De Valck werden nog acht andere leden verkozen tot bestuursleden van de vzw: Hilde Roosens, Jan De Vogeleer, Wim De Wit, Bernard Daelemans, Bruno Valkeniers, Bram Hermans, Guido Moons en Joris De Kerpel. In de schoot van de Raad van Bestuur krijgen zij ondersteuning van vijf afgevaardigden van de Vlaamse provincies en Brussel. Voor de negen mandaten waren negentien kandidaten, wat wel de actuele dynamiek en de wervingskracht van de VVB aantoont.

Opvallende nieuwe bestuursleden zijn Bram Hermans (°1981) en Bruno Valkeniers (°1955). Bram Hermans verdiende zijn sporen in het Leuvense KVHV en werkte later voor Theo Francken (N-VA). Hij was ook kortstondig voorzitter van het OVV. Samen met Joris De Kerpel, belichaamt Bram de verbreding van onze boodschap naar de jongere generatie. Bruno Valkeniers, voormalig voorzitter van Vlaams Belang, lichtte de afgelopen maanden de werking van de VVB door en deed een aantal aanbevelingen om de professionele slagkracht van de organisatie te vergroten.

Met dit nieuwe bestuur blijft de VVB op koers als motor van de verjonging en professionalisering van de brede Vlaamse Beweging. Inhoudelijk blijven dezelfde uitdagingen overeind: het uitwerken en uitdragen van een stappenplan naar Vlaamse onafhankelijkheid, het deblokkeren van een aantal communautaire dossiers, het verder uitbouwen van internationale contacten en de doorstroming van jonge mensen naar/in de Vlaamse Beweging.

Een eensgezind bestuur zal in deze krachtlijnen van de VVB-werking snel tastbare resultaten kunnen voorleggen. Mocht er twijfel zijn gerezen over de impact van de niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging, dan kan die voor alle waarnemers voortaan tot het verleden behoren. De ploeg die in het bestuur van de VVB nu aantreedt, verzekert naadloos de continuïteit van de VVB-werking en vormt een groep bekwame mensen, die elkaar op het vlak van kennis, vaardigheden en contacten uitstekend aanvullen.

De VVB wenst de mensen die afscheid nemen uit het bestuur van de VVB van harte te danken voor de jaren inzet en voor de bijdrage die zij hebben geleverd aan de vereniging. Wij denken daarbij aan onze politiek secretaris Willy De Waele, IT-man Koen Wauters, Herwig Van Onckelen en jongerenvoorzitter Michael Discart. Wij hopen binnen drie jaar op een grensverleggende periode te kunnen terugkijken van hard labeur en overeenkomstige successen in onze ijver voor de autonomie van Vlaanderen.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
16 nov 2016
Elsie De Greef
Elsie De Greef
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Emile Devogeleer | 01 okt 2017

archief