REGIO - Provincie tast mogelijkheden windenergie in Pajottenland af

REGIO - Provincie tast mogelijkheden windenergie in Pajottenland af

Editiepajot_ingezonden_logo_vlaams_brabant

De provincie Vlaams-Brabant onderzoekt, samen met de gemeenten en andere actoren, de mogelijkheden voor windenergie in het Pajottenland. Er is nood aan een breed gedragen visie voor de uitvoering van windenergieprojecten met respect voor het landschap.

 

‘We zetten sterk in op het verduurzamen van onze energiebronnen’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. ’Om de kansen en locaties voor de duurzame energie ten volle te kunnen benutten, maken we werk van een nieuw beleid voor onze steeds complexer wordende ruimte. We lieten vorig jaar energiekansenkaarten door VITO en Terra Energy opmaken waarbij de mogelijkheden voor hernieuwbare energie in onze provincie onderzocht werden’.

 

Uit het onderzoek blijkt dat de mogelijkheden voor de provincie Vlaams-Brabant zeer gedifferentieerd zijn en dat er kan ingezet worden op zeer uiteenlopende technieken van hernieuwbare energie. De mogelijkheden voor windenergie bijvoorbeeld doen zich voornamelijk voor in de noordoostelijke en zuidwestelijke gemeenten van Vlaams-Brabant. In het Pajottenland vormt windenergie een belangrijke potentiële energiebron.

 

Om het draagvlak voor hernieuwbare energie zo groot mogelijk te maken en concrete projecten te realiseren, werkt de provincie Vlaams-Brabant samen met de gemeenten en andere actoren. ‘Daarom brachten we in een eerste fase de gemeenten en actoren uit het Pajottenland samen om op basis van de energiekansenkaarten de mogelijkheden voor windenergie in deze regio te bespreken. We vinden het zeer belangrijk dat we samen tot een gedragen visie kunnen komen’, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

 

Uit de verschillende gesprekken blijkt dat het Pajottenland wel al met windenergie bezig is, maar tot nu toe te zeer versnipperd. Er is duidelijk nood aan een duidelijke gebiedsvisie. Bovendien is de landschappelijke kwaliteit van de regio een zeer belangrijk aandachtspunt is. Een dergelijke gebiedsvisie vraagt dan ook een breed maatschappelijk draagvlak. Correcte objectieve informatie, inspraak en participatie van de lokale inwoners staan hierbij voorop.

 

‘De studiedag vormt het startpunt van een gebiedsgerichte aanpak rond hernieuwbare energie in het Pajottenland. We gaan de gemeenten verder ondersteunen en begeleiden in de realisatie van groene energiemogelijkheden’, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 nov 2016
Sam Herremans
ep
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Emile Devogeleer | 01 okt 2017

archief