REGIO - Natuurpunt positief over Natuur in regeerakkoord

REGIO - Natuurpunt positief over Natuur in regeerakkoord

2611936f9cc2c2bfef225a8a4a6569fb_3562a0a44fec6070ad1b2c3cac80805c299b62c0
Naar een beter natuurbehoud in Vlaanderen?
 
Natuurpunt Vlaanderen stelt tevreden vast dat er meer natuur bijkomt, dat de landbouw verduurzaamt, en dat de ambitie om de open ruimte te behouden overeind blijft in het Vlaamse regeerakkoord.  Wat de klimaatdoelen betreft zal de ambitie hoger moeten worden bijgesteld en ontkomen we niet aan bijkomende inspanningen. We kijken uit naar overleg met minister Zuhal Demir (N-VA) over hoe ze dit alles wil realiseren, welke budgetten hier tegenover staan en hoe we hieraan kunnen meewerken.
 
“Qua natuurambitie zit het alvast goed”, zegt Lieven De Schamphelaere, voorzitter Natuurpunt. “We zijn ook zeer blij dat er eindelijk breder naar natuur gekeken wordt: natuur levert belangrijke ecosysteemdiensten voor het klimaat, in de landbouw en voor onze ontspanning en gezondheid. Deze regering ziet blijkbaar meer natuur terecht als een troef.” 
 
Meer natuur, overal
 
Gezien de huidige biodiversiteitscrisis zet het regeerakkoord terecht in op meer natuur: 20.000 hectare onder effectief natuurbeheer, en 10.000 hectare bos erbij (waarvan 4.000 deze legislatuur). Maar dat gebeurt ook vanuit een brede visie: niet enkel inzetten op het realiseren van de Europese doelen in specifieke natuurgebieden, maar ook buiten de beschermde gebieden volop samenwerken met de natuur als onderbouw voor een duurzame samenleving die we moeten ontwikkelen. Natuurpunt werkt ook graag mee aan de ambitie om nationale parken en landschapsparken uit te bouwen waar grote natuur, en de dieren die daarbij horen, kansen krijgt. Elke Vlaming kan zo optimaal genieten van de voordelen die natuur te bieden heeft: natuur is goed voor ons, doet bewegen en ontstrest.
 
Onder druk

Onze Vlaamse natuur staat al zwaar onder druk, de negatieve effecten van een veranderend klimaat zijn nu volop voelbaar en leggen nog een grotere hypotheek op het redden van de biodiversiteit. Natuurpunt is blij dat natuur naar voor geschoven wordt om CO2 vast te leggen in wetlands, bossen en graslanden en om ons aan te passen aan een veranderend klimaat. Maar om de opwarming te beperken zal meer ambitie nodig zijn. Het regeerakkoord lijkt helaas onvoldoende doeltreffende maatregelen te bevatten die het mogelijk maken om onze afspraken in het kader van het akkoord van Parijs te halen.
 
Open ruimte

Positief is wel dat erkend wordt dat natuur en slim landgebruik een essentieel onderdeel moeten zijn van een sterk klimaatbeleid. De nieuwe Vlaamse regering bevestigt de ambitie om het dagelijks ruimtebeslag van 6 ha/dag te laten halveren tegen 2025, en dat te herleiden tot nul tegen 2040. Dat is een goede zaak. Maar de manier om dit te bereiken overtuigt nog allesbehalve: er wordt vooral ingezet op kernversterking. Het broodnodige schrappen van slecht gelegen bouwgronden krijgt weinig aandacht.
De nieuwe regering wacht ook nog grote uitdagingen in het Vlaams landbouwbeleid met o.a. het terugdringen van de milieu- en klimaatimpact en de hervormingen in het subsidiesysteem. De milieusector pleit al geruime tijd voor het rigoureuzer koppelen van de inkomenssteun aan publieke diensten zoals prestaties voor het landschap en het milieu. Ook de transitie van het Landbouwinvesteringsfonds VLIF in de richting van meer duurzaamheid is een prima zaak. Tot slot wijst Natuurpunt erop dat de transformatie van de sector slechts via een positieve dialoog met alle stakeholders van de Vlaamse landbouw kan lopen. Natuurpunt wil daar graag aan blijven meewerken.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
09 okt 2019
Roger Swalens
ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Roger Swalens | 17 jan 2020
Roger Swalens | 16 jan 2020
Roger Swalens | 15 jan 2020
Roger Swalens | 14 jan 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido Van Cauwelaert | 06 jan 2020
Devogeleer Emile | 06 jan 2020
Roger Swalens | 24 dec 2019

archief