REGIO - Migratie naar de Vlaamse Rand niet te stoppen

REGIO - Migratie naar de Vlaamse Rand niet te stoppen

Kaart
Migratie naar de Vlaamse Rand en verder naar Vlaams-Brabant is niet te stuiten. Verdere verstedelijking onvermijdelijk?
 

 

In de Vlaamse Rand rond  Brussel is de migratie,ook vanuit Brussel, blijkbaar niet af te remmen. Dat blijkt ook duidelijk uit de Beleidsnota Vlaamse Rand van minister Ben Weyts, die recent publiek is gemaakt.  Vraag blijft  welk kruid tegen de verdere verstedelijking  gewasssen is.

In 2018 woonden er 431.852inwoners in de Vlaamse Rand (NVDR: dit zijn ALLE Vlaamse gemeenten die rechtstreeks aan Brussel grenzen), ofwel 6,6% van de totale bevolking van het Vlaams Gewest. 16,8% van de inwoners woont er in één van de zes faciliteitengemeenten, de andere 83,2% in de dertien overige gemeenten van de Vlaamse Rand.

 De bevolking groeide er de afgelopen jaren met 8,6%, dit is sneller dan in het Vlaams Gewest waar het groeipercentage op 6,4% lag. Die groei concentreerde zich voor een deel in gemeenten uit het noordoostelijke deel van de Rand zoals Zaventem, Machelen en Vilvoorde. Bevolkingsprognoses wijzen uit dat het inwonersaantal van de Vlaamse Rand in 20285,9% groter zal zijn dan vandaag, terwijl het groeipercentage voor het volledige Vlaams Gewest 4,7% bedraagt. Hoewel het verschil in bevolkingsgroei volgens de prognoses dus licht zal dalen, blijft het wel een beduidend verschil.

Het hele gebied van de Vlaamse Rand beslaat 3,6% van de totale oppervlakte in het Vlaams Gewest. Met een bevolkingsaandeel van 6,6% in de totale bevolking van het Vlaams Gewest maakt dat van de Vlaamse Rand een dichtbevolkt onderdeel van het gewest. Zo bedraagt de bevolkingsdichtheid er 892 inwoners per km2, bijna het dubbel van de dichtheid in het Vlaams Gewest. In 2018 hebben 66.100 inwoners van de Vlaamse Rand een niet-Belgische nationaliteit. Dat aandeel is significant hoger dan in het Vlaamse Gewest (8,7%), maar beduidend lager dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (34,8%).

Tussen de gemeenten onderling zijn er grote verschillen. Meer dan een kwart van de inwoners in Kraainem (31,0%) en Tervuren (25%)hebben een niet-Belgische nationaliteit. In Dilbeek, Meise en Merchtem is dat minder dan 10%. Daarnaast hebben ook heel wat mensen met een Belgische nationaliteit banden met andere landen. Zo is 36,7% van de inwoners van de Vlaamse Rand van buitenlandse herkomst, terwijl dat cijfer in het Vlaams Gewest met 20,5% duidelijk lager ligt. Meer dan de helft van de mensen van buitenlandse herkomst in de Rand hebben wortels buiten de Europese Unie. Machelen kent het grootste percentage inwoners van niet-Europese origine (42,1%) van alle Vlaamse gemeenten.

In de top vijftien van alle Vlaamse gemeenten komen zeven gemeenten uit de Vlaamse Rand voor. De Vlaamse Rand is één van de meest geglobaliseerde gebieden in Europa, voor een deeldoor externe migratie maar voornamelijk door binnenlandse verhuisbewegingen. De nabijheid van de officieuze hoofdstad van de Europese Unie speelt daarbij een doorslaggevende rol.

De gemeenten van de Vlaamse Rand vingen de afgelopen decennia een aanzienlijk deel van de grote hoofdstedelijke bevolkingsgroei binnen hun grondgebied op. Sinds het jaar 2000 is er sprake van een duidelijke stijging van inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest die naar het Vlaams Gewest verhuizen. Het overgrote deel van hen vestigt zich in de Vlaamse Rand of in aangrenzende gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde. De tendens waarbij interne migranten zich vanuit Brussel in gemeenten van de Vlaamse Rand vestigen, kan voor een groot deel toegeschreven worden aan personen afkomstig uit de internationale migratie. Statistiek Vlaanderen schat dat er tegen 2034 jaarlijks nog 10% meer Brusselaars richting het Vlaams Gewest zullen trekken.

 

Bron: Beleidsnota Vlaamse Rand Ben Weyts 2019

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
13 nov 2019
Roger Swalens
ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido Van Cauwelaert | 24 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief