REGIO - Groen voert actie voor provinciale zwembaden

C21

REGIO - Groen voert actie voor provinciale zwembaden

1f33d0a3-680c-495e-b7d2-ee6650aa6e86
Afbeelding van de zwemvijver in het Boekenbergpark in Antwerpen.
 

"RED DE PROVINCIALE ZWEMWATERS"

Op 22 maart 2022 legde het provinciebestuur van Vlaams-Brabant een voorstel voor aan de provincieraad van Vlaams-Brabant waarbij men aan de raad vraagt om akkoord te gaan met de onmiddellijke sluiting van het zwembad te Huizingen, en de spoedige sluiting van de provinciale zwembaden in Kessel-Lo en Diest. 

 

Tie Roefs: “Het provinciebestuur vraagt de provincieraad om haar het mandaat te geven om te beslissen over de toekomst van de genoemde zwembaden en over, wat zij noemt, de ‘heroriëntering van de waterrecreatie’ in de provinciale domeinen van Diest, Huizingen en Leuven. In het voorstel van het provinciebestuur aan de provincieraad van 22 maart 2022 bestaat die heroriëntering uit de creatie van waterspeelplekken. De heroriëntering komt dan ook neer op de feitelijke sluiting van de zwembaden.”

 

De provinciale zwembaden en de gebruikte technieken zijn verouderd en niet duurzaam. Dat klopt, hoewel de realiteiten in Diest, Huizingen en Kessel-Lo wel verschillen. Het zwembad van Huizingen is het oudste en dateert van 1948. In 1997 werd gestart met een grondige renovatie. Het zwembad van Kessel-Lo dateert van 1988 en werd gerenoveerd in 2004-2005. Het zwembad van Diest werd geopend in 1988 en werd sindsdien niet meer structureel vernieuwd. 

 

Tie Roefs: “Op 9 maart namen we kennis van de beslissing van het provinciebestuur via de pers. Op een inderhaast extra bijeengeroepen raadscommissie in Huizingen kregen de provincieraadsleden op 15 maart toelichting bij het plan van de deputatie om de zwembaden te sluiten. Vandaag, 22 maart 2022, moeten we al beslissen over wat één van de belangrijkste dossiers van deze legislatuur is. 

Groen wil de deputatie vandaag geen ‘carte blanche’ geven om de zwemwaters in de drie domeinen te ontmantelen en om dan zonder verder overleg haar zin te doen met de alternatieven. Voor Groen moet de eindbeslissing bij de provincieraad liggen. Wij pleiten voor drie grondige studies naar de alternatieven, één per domein, en drie aparte provincieraadsbeslissingen. Een sluiting van een zwembad kan in geen geval zonder duidelijk zicht op het alternatief.”  

 

De kostprijs voor een goede uitbating van de zwembaden in Diest en Kessel-Lo zou om en bij 600.000 euro bedragen. Voor Huizingen geeft het provinciebestuur een ordegrootte voor een renovatie van 5 miljoen euro weer. Dat bedrag benadert de kostprijs voor een volledige renovatie die volgens het provinciebestuur zou neerkomen op 6à7 miljoen. Eenzelfde bedrag moet volgens het provinciebestuur voor de renovatie van het zwembad in Diest geteld worden. Met de helft van het bedrag zou het zwembad van Kessel-Lo gerenoveerd kunnen worden. Voor een vernieuwbouw van de drie zwembaden zou er 25 miljoen moeten worden op tafel gelegd. 

 

Tie Roefs: “Omwille van de grootte van de investeringen dringen grondige denkoefeningen over de toekomst van de zwemwaters zich op. De waterspeelplekken die de deputatie voorstelt zijn echter niet per se duurzamer en goedkoper dan zwemwater. Er zijn alternatieven en best beschikbare technieken voorhanden om op een duurzame manier zwembaden en/of zwemvijvers te bouwen. Er zijn talrijke voorbeelden. Het meest sprekende voorbeeld is dat van de zwemvijver in het Boekenbergpark in Antwerpen. Die vijver is 70 meter lang. Een zwemvijver van 50 meter in het provinciaal domein van Kessel-Lo zou bijvoorbeeld een tegemoetkoming kunnen zijn aan de vraag om in Leuven een 50-meter zwembad te voorzien. Zwemvijvers kunnen goed geïntegreerd worden in de domeinen en zijn goed voor het milieu. Planten zuiveren het water op een natuurlijke manier, waardoor het zwembad geen chemicaliën bevat. Zwemmen in een vijver met loepzuiver, helder water is leuk en verandert ook je kijk op de natuur. ”

 

De provinciale zwembaden behoren tot het DNA van de domeinen in Vlaams-Brabant. Waterspeelplekken in plaats van écht zwemwater kunnen veel minder mensen blij maken. Kleine kinderen zullen blij zijn met spuitende fonteinen en bruggetjes over een beek, maar oudere kinderen, jongeren, hun ouders en grootouders zullen op de honger blijven zitten. Zij willen graag onderdompelen in het water en échte baantjes trekken, soms zelfs voor dag en dauw.

 

Tie Roefs: “Vooral toen mijn kinderen klein waren heb ik zelf erg genoten van het zwembad in Kessel-Lo. Ik weet uit ervaring dat de zwembaden in de provinciedomeinen voor veel inwoners van Vlaams-Brabant heel belangrijk zijn. In de provinciale domeinen van Vlaams-Brabant gaan mensen, vooral ook die mensen die zich een dure reis naar het buitenland niet kunnen veroorloven, op vakantie. In Huizingen maken ook scholen en jeugdverenigingen graag gebruik van de zweminfrastructuur. In Diest trekt de derde jeugd dan weer regelmatig baantjes, in de zomer zelfs al voor dag en dauw. Zwemmen in openlucht is een recht van iedereen. Kunnen zwemmen in openlucht mag niet een voorrecht zijn van mensen die zich een zwemvijver in de private tuin kunnen veroorloven.”

 

Dat is voor ons reden te meer om vandaag te pleiten voor een weloverwogen beslissing, voor elk domein apart, voorbereid en gedragen door de hele provincieraad. 

 

Tie Roefs: “Wij hopen dat voldoende provincieraadsleden van de meerderheid vandaag, 22 maart 2022, met de oppositie tegen het voorstel van de deputatie stemmen. Het is het recht van iedere provinciale volksvertegenwoordiger om het in eer en geweten eens of oneens met een voorstel van de deputatie te zijn. Wij hopen dat alle provincieraadsleden vandaag ‘in ’t eigen hert kijken’ en de moed hebben om te stemmen waarvoor ze ‘in’t écht’ zeggen te staan.”

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 mrt 2022
Guido
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 21 sep 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Devogeleer Emile | 18 sep 2023
Marc Colpaert | 09 sep 2023

archief