De Ronde doorgrond Algemene bevindingen en de uitdagingen van de lokale besturen

C21

De Ronde doorgrond Algemene bevindingen en de uitdagingen van de lokale besturen

Jangoed
 

 Traditiegetrouw geeft de provinciegouverneur bij de start van het politieke werkjaar, zijn jaarlijkse speech voor de provincieraadsleden.
Op één dag na een jaar geleden, namelijk op 12 oktober 2021 startte provinciegouverneur Jan Spooren zijn ronde van Vlaams-Brabant in Leuven. Na ongeveer één jaar vond op 30 september het 65e en laatste bezoek plaats in Ternat. Vandaag geeft hij zijn traditionele toespraak aan de provincieraadsleden voor de start van het politieke werkjaar. Het zijn dan ook deze provincie- raadsleden die de primeur krijgen over de voornaamste bevindingen tijdens zijn Ronde van Vlaams-Brabant.

“De doelstelling van de bezoeken aan de 65 lokale besturen was om hen beter te leren kennen en te horen waar ik hen kan ondersteunen, maar ook om de troeven van elke gemeente en al het moois in onze provincie te ontdekken,” zegt gouverneur Jan Spooren.
De gouverneur trok voor elk bezoek ruim een halve dag uit. “Als nog altijd relatief nieuwe gou- verneur vond ik het belangrijk om Vlaams-Brabant beter te leren kennen en persoonlijk kennis te maken met de colleges en administraties van al onze lokale besturen. Tijdens die bezoeken leer- den zij mezelf en mijn dienstverlening kennen en vernam ik waar hun prioriteiten en uitdagingen lagen. We namen telkens de gelegenheid te baat om een aantal concrete moeilijke dossiers te bespreken, waaraan ik samen met mijn kabinet opvolgingsacties zal koppelen, “ zegt de provin- ciegouverneur.

De 65 bezoeken hebben de gouverneur gesterkt in zijn opvatting dat de lokale besturen de echte hoekstenen vormen van ons bestuurlijk landschap. “Zij bevinden zich in ons land aan het eind van de beleidsmatige ketting en worden daar op de meest rechtstreekse manier geconfronteerd met de problemen van maatschappij en burgers. Zij moeten er vaak voor zorgen dat beleid en maatregelen die op hoger niveau worden uitgevaardigd op het terrein worden uitgerold of ver- taald naar burgers en verenigingen”, aldus Jan Spooren.

Tijdens zijn ronde kon de gouverneur ook een aantal algemene tendensen en uitdagingen bij de lokale besturen vaststellen. Zo is het overduidelijk dat hun bestuurskracht enorm onder druk staat door de opeenvolging van crisissen zoals de Covid - pandemie, de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen, de energiecrisis en de toenemende inflatie. Bovendien worden er steeds meer opdrachten vanuit de hogere bestuursniveaus overgeheveld naar de gemeenten, die vaak niet over voldoende personeel en financiële middelen beschikken om deze allemaal gerealiseerd te krijgen en dit komt allemaal bovenop hun eigen lokale beleid. “Ik zie wel dat elk bestuur deze bijkomende taken opneemt en hiermee vol overgave en goede moed aan de slag gaat,” al- dus de gouverneur. “Maar ik kon wel vaststellen dat zeker de kleinere gemeenten het vaak moeilijk hebben om alles te blijven bolwerken. Bovendien worden ook de lokale besturen gecon- fronteerd met een “war on talent” om voldoende nieuwe personeelsleden aan te trekken.

Ook op het vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening liggen er verschillende uitdagingen in onze provincie. “Men worstelt lokaal vooral met een doordachte aanpak van het sluipverkeer en het inzetten op een duurzaam en haalbaar ruimtegebruik”, aldus de gouverneur.
Verder kon de gouverneur vaststellen dat de 19 gemeentes in onze Vlaamse Rand speci- fieke uitdagingen hebben. Niet enkel uitdagingen op het vlak van taalkennis, gemeen- schapsvorming en het achterstallig zorgaanbod, maar ook het toegenomen veiligheids- probleem o.a. door nabijheid van Brussel vraagt om een doordachte en structurele aan- pak. Deze uitdagingen zijn er ook niet meer voor de 19 randgemeentes maar ook voor de gemeentes daarrond.

De provinciegouverneur is vast van plan om de ook na deze ronde van Vlaams-Brabant de relaties met de lokale besturen goed te onderhouden. Zo nodigt hij alle 65 burgemeesters uit op een heus netwerkevent, dat op 26 oktober zal doorgaan in het provinciehuis, waar er verder wordt ingegaan op de voornaamste conclusies van zijn bezoeken.

“Die Ronde van Vlaams-Brabant was een complexe logistieke operatie en een serieuze tijdsinves- tering maar zeker de moeite waard,” besluit de gouverneur. “Ik ben ervan overtuigd dat deze bezoeken de samenwerking zullen vergemakkelijken en dat de hoge drempel, die vaak gepaard lijkt te gaan met de titel van “gouverneur”, een heel stuk verlaagd is. Daarnaast was het voor mezelf een enorm leerrijke trip en bovendien een heel aangename ervaring, niet in het minst omdat de gastvrijheid en hartelijkheid werkelijk enorm waren en ik ook de ongelofelijke culi- naire geneugten van onze provincie ten overvloede heb mogen ondervinden”.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 okt 2022
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief