De zorgachterstand in de Vlaamse Rand wordt aangepakt

C21

De zorgachterstand in de Vlaamse Rand wordt aangepakt

Scherm__afbeelding_2023-04-28_om_19
 

Het coördinatieplatform ‘Stand van de Rand’ stond deze editie in het teken van “de zorgachterstand in de Vlaamse Rand”.  Sinds 2006 brengt de provincie Vlaams-Brabant het zorgaanbod in kaart in een welzijnsrapport en jaar na jaar toont dit rapport dat de historische zorgachterstand in de Vlaamse rand rond Brussel niet weggewerkt raakt.  Er lopen verschillende projecten die zich focussen op een integrale aanpak om deze achterstand weg te werken.  Twee van deze projecten werden vandaag toegelicht tijdens de Stand van de Rand.

 

Deze achterstand kenmerkt zich door het verminderde aanbod in verschillende zorgsectoren in de Vlaamse Rand t.o.v. de rest van Vlaanderen.  Zo werden er in 2022 werd een historisch laag aantal plaatsen kinderopvang erkend, kreeg de geestelijke gezondheid de laagste subsidie enveloppe per inwoner en zagen we een lager aanbod voor jongerenwelzijn. “Het is daarom belangrijk om deze achterstand integraal aan te pakken en ons op meerdere zorgsectoren tegelijkertijd te richten,” zegt provinciegouverneur Jan Spooren. “Ik besef dat dit nog maar het begin is, maar ik ben wel tevreden dat twee projecten vandaag tijdens het forum van Stand Van de Rand uitgebreid aan bod komen.”

 

Het eerste project gaat over  Zorg & Welzijn en wordt getrokken vanuit ‘Het Toekomstforum’, het burgemeestersoverleg van de regio Halle-Vilvoorde. Dit  doorbraakproject streeft ernaar om de beleidsplannen van zowel de eerstelijnszones, de lokale besturen als de regionale zorg- en welzijnspartners op elkaar af te stemmen. Door een gedeeld visie trachten we de vicieuze cirkel van het capaciteitsgebrek te doorbreken en zijn we er zeker van dat alle betrokken partners mekaar aanvullen.  De aanwezigheid van het “Doorbraakproject Zorg & Welzijn” tijdens Stand van de Rand is een grote stap in de juiste richting, want als alle neuzen in dezelfde richting staan, wordt er sneller iets gerealiseerd. 

Daarnaast zet dit project in op de realisatie van een regionaal crisisnetwerk en -hulpverlening voor volwassenen in de Vlaamse Rand.

 

Het Vlaams-Brabantse agentschap voor woon-en zorginfrastructuurbeleid, Vlabinvest, bekijkt de ontwikkeling van een zorgcampus.  Door op één locatie infrastructuur in de Vlaamse Rand ter beschikking te stellen aan verschillende zorg- en welzijnsactoren kan er een divers zorgaanbod gecreëerd worden.  “We zitten momenteel in de beginfase van één zorgcampus, als pilootproject. De eerste ideeën werden afgetoetst zodat het concept verder uitgerold kan worden en de zorgachterstand doelgericht kan aangepakt worden,” zegt Jan Spooren.

 

De zorgachterstand staat hoog op de agenda bij Vlabinvest.  Gunther Coppens, voorzitter Vlabinvest:” Ruim vier jaar geleden werd de bevoegdheid van Vlabinvest verruimd om een specifiek welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid in Vlaams-Brabant te voeren. Voorrang werd daarbij gegeven aan gemeenten van de Vlaamse Rand. In het totaal werden het afgelopen jaar in 15 Vlaams-Brabantse gemeenten 21 zorgprojecten gesubsidieerd. Deze projecten versterken het zorgaanbod met o.a. 72 bijkomende plaatsen in de kinderopvang, 49 plaatsen in de buitenschoolse opvang, 8 verblijfsplaatsen voor jongeren, 9 plaatsen in de dagopvang voor ouderen en 82 verblijfsplaatsen voor mensen met een handicap waarvan één plaats kortverblijf. 
In 2022 stonden projecten voor personen met een handicap, jongerenwelzijn en kinderopvang voorop. In het totaal werd voor deze investeringen ruim 2,7 miljoen euro uitgetrokken.” 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 apr 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Devogeleer Emile | 30 mei 2023
Marc Sluys | 29 mei 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief