Één distributienetbeheerder in een sterke regio Halle-Vilvoorde

C21

Één distributienetbeheerder in een sterke regio Halle-Vilvoorde

Scherm__afbeelding_2023-05-17_om_19
 

Via het Burgemeestersoverleg van regionaal overlegplatform Toekomstforum Halle-Vilvoorde pleiten de burgemeesters voor de oprichting van één distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit voor de regio Halle-Vilvoorde.
32 van de 33 lokale besturen gaven daarvoor een principiële goedkeuring. Het zet opnieuw alle kracht bij het pleidooi om Halle-Vilvoorde eindelijk te erkennen als een centrumregio. "We kiezen voluit voor een sterke regio waarin het loont om samen te werken."  
Op vraag van Vlaanderen wordt het huidige landschap van distributienetbeheer voor gas en elektriciteit grondig hertekend. Vanaf 1 januari 2025 is elke distributienetbeheerder decretaal verplicht om zowel gas als elektriciteit te beheren in één aaneensluitend geografisch werkingsgebied met minstens 200.000 aangesloten afnemers. De lokale besturen dienden tegen 1 januari 2023 de nodige beslissingen te nemen om hieraan te voldoen.
Het Vlaams Parlement gaf hen in een nieuw decreet nog uitstel tot 1 september 2023 om zich in regel te stellen.  Op het Burgemeestersoverleg van 17 mei 2023 bespraken de burgemeesters van Halle-Vilvoorde de stand van zaken en verdere stappen naar één distributienetbeheerder in de regio.  >> Download dit beeld hier Vereenvoudiging Op vraag van de lokale besturen werkte Toekomstforum Halle-Vilvoorde samen met het netbedrijf Fluvius om de mogelijkheid en de impact te onderzoeken van één distributienetbeheerder voor de hele referentieregio Halle-Vilvoorde.
Koen Van Elsen, voorzitter van Toekomstforum Halle-Vilvoorde: “Dat was voor ons een logische zet en een positieve keuze voor Halle-Vilvoorde. Het landschap van de distributienetbeheerder is vandaag ook in onze regio zeer divers en versnipperd. Er zijn maar liefst vier netbeheerders actief, vaak over de grenzen van provincie en referentieregio heen. Dat kluwen willen we vereenvoudigen en overzichtelijker maken door te evolueren naar één distributienetbeheerder. Het verschuiven van de deadline naar 1 september gaf de nodige ruimte om samen met Fluvius een doordacht en haalbaar stappenplan op te stellen.”  
Breed draagvlak
Op het Burgemeestersoverleg van woensdag 17 mei maakt Toekomstforum bekend dat 32 van de 33 lokale besturen in Halle-Vilvoorde hun principiële goedkeuring gaven om één distributienetbeheerder voor Halle-Vilvoorde op te richten.  Koen Van Elsen: “Het idee om onze toekomst zelf in handen te nemen leeft heel sterk in Halle-Vilvoorde. Daarin zitten de burgemeesters en schepencolleges duidelijk op één lijn. Daarom zetten we alle zeilen bij om dit voorkeurscenario uit te werken, bij voorkeur onder de nieuwe naam ‘Fluvius Halle-Vilvoorde’.”
 “Vlaanderen vraagt ons om tegen 2030 de bovenlokale samenwerkingen zoveel mogelijk binnen de referentieregio te organiseren. We tonen vandaag dat we binnen Halle-Vilvoorde willen samenwerken aan onze gedeelde uitdagingen. Met de oprichting van één distributienetbeheerder op 1 januari 2025 zou het landschap zelfs vijf jaar vroeger worden vereenvoudigd. Dit zou in belangrijke mate bijdragen tot de slagkracht van een sterke regio.
De toekomst van het distributienetbeheer is één van de uitdagingen die de lokale besturen van Halle-Vilvoorde delen met elkaar. Het zet opnieuw alle kracht bij het pleidooi om Halle-Vilvoorde eindelijk te erkennen als een centrumregio.
We kiezen voluit voor een sterke regio waarin het loont om samen te werken.”   Verder verloop De tijdige positieve princiepsbeslissingen van de lokale besturen geven het brede draagvlak aan voor het voorkeurscenario van één distributienetbeheerder voor regio Halle-Vilvoorde.
De procedure wordt nu in werking gesteld.
Eind mei 2023 wordt het voorstel voorgelegd aan de raden van bestuur van de betrokken opdrachthoudende verenigingen Iverlek, PBE, Intergem en Sibelgas.  
In juni 2023 leggen de lokale besturen via de gemeenteraad het mandaat vast voor hun vertegenwoordigers op de buitengewone algemene vergaderingen, die eind augustus 2023 doorgaan en waarop de beslissing finaal zal worden genomen.
Op die manier kan er een geldige beslissing komen voor de Vlaamse deadline van 1 september 2023. De nieuwe distributienetbeheerder Fluvius Halle-Vilvoorde zou het levenslicht zien op 1 januari 2025.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
17 mei 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 14 mei 2024
Marc Sluys | 30 apr 2024
| 24 apr 2024

archief