Minister Somers vraagt Gouverneur taalbeleid DROGENBOS te onderzoeken

Minister Somers vraagt Gouverneur taalbeleid DROGENBOS te onderzoeken

Gemeentehuis_drogenbos
 

Klaas Slootmans: “Indien wij er als Vlamingen niet in slagen om onze grondrechten af te dwingen op ons eigen grondgebied kunnen we er beter een streep onder trekken”.

Bij elk contact met de gemeente moeten Franstaligen in de zes faciliteitengemeenten verzoeken om hun documenten in het Frans te gebruiken en het aanwenden van een taalregister gaat in tegen de taalwetgeving. Dat antwoordde Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur, Bart Somers dinsdag op een parlementaire vraag van Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans. 

Slootmans had de kat de bel aangebonden na het verschijnen van het gemeentelijk tweetalige infoblad van Drogenbos, dat Franstalige burgers oproept zich online te registreren om zo hun gemeentelijke administratie in het Frans te krijgen. Volgens Slootmans gaat dat flagrant in tegen de omzendbrief-Peeters die nog steeds van kracht is. “De faciliteitengemeenten liggen op Vlaams grondgebied wat wil zeggen dat ze de taalwetgeving moeten respecteren. Alle communicatie moet in eerste instantie in het Nederlands gebeuren. Het aanleggen van een taalregister en het verspreiden van tweetalige infobladen is onwettelijk en degradeert de faciliteitengemeenten tot tweetalige gemeenten.” 

Somers kondigde daarop aan de gouverneur van Vlaams-Brabant te belasten met het voeren van een onderzoek. De minister herhaalde daarbij het oude standpunt van de Vlaamse Regering, namelijk dat de omzendbrieven-Peeters onverkort van kracht blijven. Hij gaf daarbij ook aan dat “de taalfaciliteiten uiterst restrictief moesten worden toegepast. Bij elk contact met de gemeente dienen Franstaligen die dat wensen een verzoek te richten aan hun gemeentebestuur om in hun eigen taal te worden bediend.” De bestaande taalregistratie waarbij er een register wordt gemaakt op basis van de taalrol is volgens Somers strijdig met de taalwetgeving.

Het kordate antwoord van minister Somers klinkt bij het Vlaams Belang-parlementslid alvast als muziek in de oren, al blijft men waakzaam. “Wat zich vandaag voordoet is ongrondwettelijk en in strijd met tal van arresten van zowel de Raad van State als het voormalige Arbitragehof. Indien wij er als Vlamingen niet in slagen om onze grondrechten af te dwingen op ons eigen grondgebied kunnen we er beter een streep onder trekken. Het siert minister Somers alvast dat hij tot actie overgaat om de scheve situatie alsnog recht te trekken. Na 57 jaar faciliteiten verwachten wij dat de integratie voltooid is. Ons geduld is op.”  

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
19 mei 2020
Sam Herremans
Ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Sam Herremans | 01 jan 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 11 dec 2020

archief