DROGENBOS Invoering van stadstol in Brussel zorgt voor commotie op gemeenteraad

C21

DROGENBOS Invoering van stadstol in Brussel zorgt voor commotie op gemeenteraad

Editiepajot_bart_devill___brusselse_stadstol
ingezonden foto
 

 De jongste gemeenteraad van Drogenbos telde slechts vijf agendapunten, maar er waren er toch erg belangrijke bij die heel wat aandacht kregen, niet in het minst het Retributiereglement blauwe zone en de invoering van de stadstol in Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Amendementen wat dit laatste betreft,  werden o.m. ingediend door UF en Steve Roobaert(Go 1620). Het agendapunt werd voorgesteld en toegelicht door de voorzitter van de gemeenteraad Philippe Queroles(Drogenbos Plus-LB). Hij besloot zijn betoog met een oproep om een dialoog aan te gaan met de andere gewesten. Fractie Go1620 wees er op: “ Brussel slipt vast, we zetten vanuit Drogenbos gemakkelijk een uur om in het centrum van de stad te geraken, 13 km. Dan snapt iedereen wel dat er een probleem is. Vandaar dat we pleiten voor een constructieve en proactieve houding aan te nemen.  Go 1620 kan zich helemaal niet vinden in de tekst die dit college voorlegt, waarbij zij het akkoord vraagt om "alle mogelijke juridische middelen te mogen inzetten". Wie gaat dat betalen? De inwoners van Drogenbos. Wie wordt daar beter van? De advocatenkantoren. Wordt er iets opgelost om de mobiliteit te verbeteren? Neen. Go1620 wil dus eerder vragen om positieve stimulansen te geven en oplossingsgericht te werken. “

Burgemeester Alexis Calmeyn zag het eenvoudiger: “Zijn wij als Drogenbos voor of tegen de stadstol. We moeten hier klare wijn schenken. Brussel neem beslissingen, met ons wordt geen rekening gehouden en wij worden maar opzij gezet”. Op dezelfde lijn zat schepen Marc Vettori: “Het is in feite een omgekeerde wereld. Brussel neemt beslissingen zonder ons te kennen en wij moeten het maar oplossen. “Ook UF kwam met een aantal amendementen opdraven: Zo vragen zij dat het Brussels Gewest een impactstudie zou laten voeren voor de gemeenten rond Brussel, het Brussels Gewest laten nadenken over de aanleg van alternatieve parkings in de onmiddellijke omgeving van grote wegen, de gewestelijke en federale overheden uitnodigen om het aanbod van openbaar vervoer tussen de rand en het Brussels Gewest te verbeteren,  e.a.  Uiteindelijk werd er gestemd. Drogenbos stemde verdeeld: Drogenbos Plus-LB en Myriam Elsiaf(Go 1620) stemden tegen, de anderen onthielden zich wat de invoering van de stadstol in Brussel Hoofdstedelijk Gewest betreft. Voor wat de amendementen  van UF betreft, gingen alle raadsleden ermee akkoord. Ook de motie van GO 1620 werd goedgekeurd. 
 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 mrt 2021
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 21 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 02 dec 2021

archief