DROGENBOS Gemeenteraad keurt gebruikersreglement en tarieven erkende verenigingen goed

C21

DROGENBOS Gemeenteraad keurt gebruikersreglement en tarieven erkende verenigingen goed

Editiepajot_bart_devill___drogenbos
EP
 

 Op de gemeenteraad van 22 april werd het gebruikersreglement en tarieven van gemeentelijke zalen en lokalen voor erkende verenigingen van Drogenbos goedgekeurd. Dit reglement bepaalt de modaliteiten, de tarieven en de voorwaarden van het ter beschikking stellen van de infrastructuur aan de erkende verenigingen uit Drogenbos. Een en ander werd toegelicht door bevoegd schepen Myriam Claessens(Drogenbos Plus-LB). Zij beklemtoonde o.m. dat dit reglement enkel van toepassing is voor erkende verenigingen van Drogenbos. Het reglement treedt in werking vanaf 1 september 2021 en heft alle voorgaande reglementen betreffende het verhuren van gemeentelijke zalen aan erkende verenigingen op. De datum van in werking treden kan uiteraard nog gewijzigd worden ingevolge corona maatregelen. Het ter beschikking stellen van de infrastructuur wordt door de gemeente geregeld als een openbare dienst. De zalen zijn eigendom van de gemeente Drogenbos. Enkel door de gemeente erkende verenigingen komen in aanmerking voor het gebruik. Onder erkende verenigingen wordt verstaan verenigingen die erkend zijn door de gemeenteraad en die van de gemeente Drogenbos subsidies ontvangen volgens het “Subsidiereglement voor sportieve verenigingen van Drogenbos” of het “Subsidiereglement voor sociaal-culturele verenigingen van Drogenbos” of volgens toekenning van nominatieve subsidies. De terbeschikkingstelling kan occasioneel of repetitief van aard zijn.

 
En wat moet nu worden betaald, met andere woorden de tarieven? Zo zijn er de tarieven voor occasioneel gebruik. Deze bedragen voor een erkende vereniging uit Drogenbos voor minder dan 4 uur 7 euro, voor meer dan 4 uur 21 euro. En dan de tarieven repetitief gebruik op basis van werkjaar(september-juni): 1 dag per week 200 euro, voor meerdere dagen per week komt er 200 euro per dag bij. Elke aanvraag om over een bepaalde ruimte te beschikken, moet gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Drogenbos via de dienst Vrije Tijd. De aanvrager gebruikt hiervoor het online aanvraagformulier en vermeldt hierop alle bijzonderheden met betrekking tot de ingebruikname. 
Het aanvraagformulier is terug te vinden op de gemeentelijke website, via volgende link https://www.drogenbos.be/nl/product/282/zaalverhuur. Verenigingen die het wensen, kunnen ook een afspraak vastleggen met de dienst Vrije Tijd om samen een aanvraag in te dienen. Door het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur verklaart de vereniging zich akkoord met dit reglement. Enkel bij beslissing door het college van burgemeester en Schepenen kunnen afwijkingen toegestaan worden op de terbeschikkingstelling van zalen voor bepaalde activiteiten. Gebruikers die de gebruiksvoorwaarden niet naleven, kunnen door beslissing van het College van burgemeester en schepenen het verdere gebruik van de gemeentelijke infrastructuur ontzegd worden. 
 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 apr 2021
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 09 apr 2021

archief