DROGENBOS Gemeenteraad keurt UF Motie unaniem goed

C21

DROGENBOS Gemeenteraad keurt UF Motie unaniem goed

Editiepajot_bart_devill___gemeentehuis_drogenbos
foto Bart Devillé
 

 

Als afsluiter van de openbare zitting van de jongste gemeenteraad d.d. donderdag 20 mei, die online op YouTube kon worden gevolgd, had de UF fractie een motie op de agenda doen plaatsen betreffende “de correcte interpretatie van de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken door de diensten van de Vlaamse overheid.” Daar gemeenteraadsvoorzitter Philippe Queroles(Drogenbos Plus-LB) om gezondheidsredenen voor deze gemeenteraad verstek moest laten gaan, deze werd voorgezeten door fractiegenote Sabrina Pauwels. Van bij het begin en het goedkeuren van de notulen van vorige gemeenteraad, liet zij er geen twijfel over bestaan dat een en ander ordentelijk moest plaatsvinden en het woord bij handopsteking zou moeten worden gevraagd.

De UF motie werd voorgesteld en toegelicht door raadslid Grégory Boen. Zo verwees hij naar het feit dat de diensten van de Vlaamse overheid, en meer bepaald de dienst belast met de inning van de onroerende voorheffing en deze voor de inning van verkeersbelasting, zich enkel in het Nederlands richten tot Franstalige belastingplichtigen in faciliteitengemeenten die hun taalverwantschap reeds aan de betrokken dienst hebben meegedeeld en sinds dit jaar zonder enige vermelding van het verkrijgen van het document in het Frans. Ook haalde hij o.m. ook het feit aan van een verklaring van de Raad van State die de omzendbrief ongeldig verklaart en verwees nog naar andere arresten. In de motie vraagt de Gemeenteraad van Drogenbos aan de Vlaamse Regering: de gewestelijke diensten van de Vlaamse Regering op te roepen om de vermelding “Texte en français sur demande écrite. Mentionnez l’article de rôle s.v.p” in hun belastingberichten en gepersonaliseerde brieven op te nemen; dat het ontbreken van een dergelijke vermelding op de genoemde documenten deze volstrekt onwettig maakt. Verder, om de diensten die onder haar gezag vallen te gelasten de wettelijke voorschriften in de randgemeente te eerbiedigen, hetgeen inhoudt dat zij hun betrekkingen met particulieren het Frans moeten gebruiken. Tenslotte ervoor te zorgen dat de Franstalige belastingplichtigen in de randgemeenten die een aanvraag indiende om het document in het Frans te ontvangen dit zou gelden voor 4 jaar. Burgemeester Alexis Calmeyn zei de motie grondig gelezen te hebben en er zeker mee akkoord te gaan. “Wij nemen kennis met de motie en vragen ze ook mee te nemen op federaal vlak. “ Ook raadslid Steve Roobaert (Go 1620)zat op dezelfde golflengte en steunde de vraag voor een debat inzake taalgebruik. Uiteindelijk ging de gemeenteraad unaniem akkoord met de ingediende motie.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 mei 2021
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief