Drogenbos zoekt kandidaten voor de Gecoro

C21

Drogenbos zoekt kandidaten voor de Gecoro

Editiepajot_bart_devill___drogenbos
EP
 

 

Op de gemeenteraad van Drogenbos d.d. 1 juli werd beslist dat er in de gemeente Drogenbos een Gecoro komt. Dit staat voor een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Voor de gemeente Drogenbos moet de commissie bestaan uit minimum 7 en maximum 9 leden. Ze wordt samengesteld uit minimaal 7 leden, waarvan minimaal 2 deskundigen. De commissie wordt verder aangevuld  met vertegenwoordigers  uit minimaal  3 verschillende geledingen. Er werd dan ook een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd via: het gemeentelijk infoblad, de gemeentelijke website en een brief naar de maatschappelijke geledingen. Het college van burgemeester en schepenen werd gevraagd een vertegenwoordiger op te roepen voorgedragen door elk van de politieke fracties en zetelend in de gemeenteraad. Deze vertegenwoordigers kunnen toelichtingen bijwonen en deelnemen aan een eventuele bespreking van het onderwerp in de commissie, maar mogen enkel wanneer de vergadering over het betrokken punt openbaar is,  de beraadslaging en de stemming bijwonen. Komen in aanmerking, individuele personen en verenigingen of organisaties die kandidaten voordragen kunnen zich kandidaat stellen tot 15 oktober 2021.De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De voornaamste taken van de GECORO hebben te maken met ruimtelijke planning zoals advies over gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, woonomgevingsplan, planologische attesten.

De GECORO werkt optimaal indien een voldoende maatschappelijke verwevenheid en een evenwichtige samenstelling bekomen wordt. Enthousiaste, geëngageerde personen, met een zekere voeling met de gemeente, die een brede kijk hebben en een lange termijnsvisie hanteren, zorgen ervoor dat de GECORO een kwaliteitsvolle adviesraad vormt. Als GECORO-lid weet u wat er leeft in de gemeente en kan u een onderbouwde bijdrage leveren door ervaring, interesses of beroep. Hier wordt gedacht aan leden: - deskundigen op het vlak van ruimtelijke ordening. Deskundigheid hangt af van verschillende factoren (opleiding, diploma, kennis, ervaring, …) en moet aangetoond worden aan de hand van een CV en motivatiebrief.
volgende aspecten zullen worden beoordeeld: Voeling hebben met wat in de gemeente Drogenbos leeft. Voldoende onafhankelijk zijn, zowel van politiek als van drukkingsgroepen. Beroepsmatig geen (vastgoed-)belangen hebben of nastreven in de gemeente.Inzicht hebben in, of vertrouwd zijn met de ruimtelijke ordening of bereid zijn zich ermee vertrouwd te maken. Voldoende competent zijn om ambtelijke rapporten op een korte termijn door te nemen, om zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek, en om er daarna over te vergaderen en tot een advies te komen dat in overeenstemming is met de reglementering. Communicatievaardig en luisterbereidheid. Bij de samenstelling van de leden dient er rekening gehouden te worden met een 2/3e man-vrouwverhouding. Er is dan ook een warme oproep naar de verenigingen om zowel een mannelijke als een vrouwelijke kandidaat voor te dragen! Wil je je kandidaat stellen?

Stel je kandidaat op uiterlijk 15 oktober 2021 via het online inschrijvingsformulier. Deskundigen dienen hun kandidaatstelling te motiveren en onderbouwen met een CV en motivatiebrief. Kandidaten voorgedragen door een vereniging of organisatie moeten een motivatiebrief en een schriftelijk akkoord van de voorzitter omtrent de kandidaatstelling toevoegen. Voor vragen en/ of meer inlichtingen kan je terecht bij de dienst Wonen en Omgeving van de gemeente.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 sep 2021
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 02 sep 2023

archief