DROGENBOS UF-moties niet aanvaard

C21

DROGENBOS UF-moties niet aanvaard

Editiepajot_bart_devill___drogenbos_bord
foto Bart Devillé
 

 

Al op de gemeenteraad van 19 mei had de UF-fractie twee moties aan de agenda van de openbare zitting toegevoegd. Toen echter werd, vooraleer ze behandeld werden, gevraagd deze uit te stellen naar een volgende gemeenteraad, zodat ze op de dagorde stonden van de jongste gemeenteraad van 21 juni. De openbare zitting werd afgesloten met beide toegevoegde moties. Een eerste motie werd uitvoerig voorgesteld en toegelicht door UF-raadslid Grégory Boen, een tweede door UF-collega François Dussart. Beide indieners lazen de tekst van de motie integraal voor, waar bij sommige aanwezigen hun ongenoegen van het gelaat af te lezen was. Volgens raadslid Boen werd de eerste motie ingediend “met het oog op de ontwikkeling van een openbaar kadaster van de gemeentelijke vertegenwoordigers in alle publieke of para-publieke structuren en in hun afgeleide structuren. “ Ook wees hij er op dat dit in Wallonië en Brussel algemeen van toepassing was. Om dit te staven toonde collega Jonathan Adriaens dergelijke mandatenlijst die zij met hun motie op het oog hebben, die van toepassing is in Sint-Jans-Molenbeek. Burgemeester Alexis Calmeyn(Drogenbos Plus-LB) stelde het moeilijk te hebben met het indienen van“politieke” moties en vroeg zich af wat een surplus dergelijke mandatenlijst voor Drogenbos zou inhouden.?.... Uiteindelijk vond deze motie geen meerderheid en werd ze verworpen.

Met de tweede ingediende motie , ingediend en toegelicht door UF-raadslid Dussart, wil de fractie “een herbevestiging van de beginselen van neutraliteit, non-discriminatie en niet-politisering van het gemeentebestuur en zijn ambtenaren.” In een repliek beklemtoonde burgemeester Calmeyn dat er in Drogenbos nog nooit problemen met neutraliteit van het personeel opdoken, “niet inzake persoonlijke en niet inzake politieke overtuiging”. Ook gaf hij mee dat er in Drogenbos al een deontologische code van toepassing is voor het personeel en iedereen er zich aan houdt. Hij werd ook bijgetreden door raadslid Myriam Essiaf(Go 1620) die stelde dat ”de kwaliteit van het personeel het belangrijkste is”. Uiteindelijk vond ook deze motie geen meerderheid.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 jun 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 23 jan 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief