Drogenbos paste subsidiereglementen aan

C21

Drogenbos paste subsidiereglementen aan

Editiepajot_bart_devill___myriam_claessens
Schepen Myriam Claessens / ingezonden foto
 

 

De gemeente paste zowel het “Subsidiereglement voor sportieve verenigingen Drogenbos” als het ”Subsidiereglement voor sociaal-culturele verenigingen Drogenbos” aan. De aangepaste subsidiereglementen werden op de gemeenteraad van 20 oktober unaniem goedgekeurd. Meer tekst en uitleg werd gegeven door bevoegd schepen Myriam Claessens(Drogenbos Plus-LB). Sociaal-culturele  en sportieve verenigingen uit Drogenbos kunnen aanspraak maken op subsidies, mits zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. De erkenning en de subsidiëring gebeuren volgens de bepalingen die in dit reglement zijn vastgelegd. Verenigingen die beroep doen op dit subsidiereglement, verklaren zich hierdoor akkoord met alle erin vervatte bepalingen en onderstaande algemene voorwaarden. Zowel een sociaal-cultureel als een sportief werkjaar loopt van 1 september tot en met 30 juni van het volgend kalenderjaar. Verenigingen dienen hun subsidieaanvraag in te dienen op de dienst Vrije Tijd, ten laatste op 15 november van elk jaar tijdens de werkingsuren van het gemeentehuis. Laattijdig ingediende subsidieaanvragen komen niet meer in aanmerking voor subsidiëring.

 

Schepen Myriam Claessens: “Het subsidie reglement voor sociaal-culturele verenigingen  is van toepassing op de plaatselijke sociaal-culturele verenigingen. Hiermede worden de verenigingen bedoeld met zetel en activiteiten in Drogenbos, die actief zijn binnen één van de volgende gebieden: culturele vrijetijdsbesteding; amateur kunstbeoefening; volksontwikkelingswerk, heemkundige kringen; kunstkringen; jeugdverenigingen en verenigingen die actief zijn in het jeugdwerk en sociale verenigingen. Het andere reglement

is van toepassing op de plaatselijke sportieve verenigingen. Hiermede worden de verenigingen bedoeld met zetel en activiteiten in Drogenbos, die tot doel hebben de lichamelijke- en of geestelijke ontwikkeling te bevorderen door het beoefenen van een welbepaalde sportdiscipline. “ Beide subsidiereglementen bestaan uiteraard al langer dan van vandaag, maar nu vond het schepencollege dat enige aanpassing nodig was. De belangrijkste punten die zijn gewijzigd: Wettelijk moet het bestuur van de vereniging maar uit 2 personen bestaan. Het hoogst aantal punten die er kunnen behaald worden per vereniging is 3.000 en dit om de andere verenigingen niet te penaliseren. Het aangepaste reglement treedt in werking vanaf 24 oktober en heft alle voorgaande reglementen betreffende de subsidiëring van sociaal – culturele – en sportverenigingen op.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 okt 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 15 mrt 2023
Marc Sluys | 10 mrt 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief