DROGENBOS Gemeenteraad kende allesbehalve een vredevol verloop

C21

DROGENBOS Gemeenteraad kende allesbehalve een vredevol verloop

Editiepajot_bart_devill___drogenbos_bord
foto Bart Devillé
 

 

Kerstmis en eindejaar komen er aan, maar de laatste gemeenteraad van 2022 in Drogenbos kende een allesbehalve vredevol verloop. Integendeel, het was er nog nooit zo “onrustig”. Nochtans was deze raadszitting rustig en sereen begonnen. Voordat de agenda ,slechts 13 punten ,werd aangevat, vroeg de voorzitter Philippe Queroles(Drogenbos Plus-LB) de aanwezigen een minuut stilte in acht te nemen, ingevolge het overlijden van ere-schepen Marie-Elise De Sutter. Na de goedkeuring van de notulen van gemeenteraad dd. 17 november werden het Meerjarenplan 2020-2025,  zowel deel gemeente als OCMW toegelicht door Thierry Bruier-Desmeth, die tijdens de Besloten zitting werd aangesteld tot Financieel directeur. Hij besloot met te stellen dat men in de toekomst even secuur zal moeten te werk gaan. Uiteindelijk werden beide agendapunten goedgekeurd door de meerderheidsfractie Drogenbos Plus-LB, GO 1620 en UF(waaronder schepen Nahyd Meskini) onthielden zich. Dit laatste ontlokte bij burgemeester Alexis Calmeyn de opmerking dat “hij dit niet goed begreep van een schepen van Financiën”.

Vervolgens werden een reeks belastingreglementen -o.m. verblijfsbelasting, gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing en personenbelasting en retributiereglement op het afleveren van administratieve documenten Burgerzaken—voorgesteld en gestemd. De opcentiemen blijven behouden op 724 en de personenbelasting op 7%. Wat deze laatste belasting betreft stemde ook schepen van Financiën, Nahyd Meskini(UF) tegen. Zij gaf nog mee zelf op het college voorgesteld te hebben de personenbelasting met 0,2% te laten dalen, maar er geen consensus voor vond. Hierop repliceerde de burgemeester dat zij volledig moest zijn en er bij zeggen dat die verlaging van 0,2% enkel interessant zou zijn voor de “rijkere” Drogenbossenaar en niet voor de gewone man. Ook vroeg hij aan schepen Meskini of zij, gezien het af en toe verdeeld stemmen, wel met haar fractiegenoten ”sprak”. Zij bevestigde dat dit gebeurde, maakte zich erg boos en vond een en ander een “gebrek aan respect”. De volgende agendapunten die onder haar bevoegdheid “financiën” vielen, weigerde zij nog toe te lichten en toen de burgemeester er haar op wees dat deze punten-gezien haar “lange vakantie”- werden voorbereid door de collega’s van het college en de diensten van de gemeente, verliet zij kwaad de zitting om even later terug binnen te stappen, een dossier voor de burgemeester op de tafel te gooien en definitief de gemeenteraad te verlaten. Het dient gezegd dat de volgende agendapunten vlot werden behandeld en  gestemd.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 dec 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 02 sep 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief