DROGENBOS Er komen wijzigingen bij capaciteitsbepaling basisonderwijs

C21

DROGENBOS Er komen wijzigingen bij capaciteitsbepaling basisonderwijs

Editiepajot_bart_devill___wonderwijzer_drogenbos
Foto Bart Devillé
 

 

Op de jongste gemeenteraad werd ook de capaciteitsbepaling basisonderwijs – voor zowel de Nederlandstalige- als Franstalige basisschool- behandeld en vastgesteld. Tekst en uitleg werd gegeven door Burgemeester Alexis Calmeyn. Hij wees er op dat dit jaarlijks aan de orde is en wordt besproken met de betrokken directies, leerkrachten en ouderraden. Een wijziging dringt zich volgens de burgemeester vooral op voor de Nederlandstalige basisschool. Hier is sprake van 70% anderstaligen en een capaciteit van 26 kinderen per klas. En dit heeft volgens de burgemeester ook zijn gevolgen en is niet meer haalbaar: “ Om het onderwijs op peil te houden en er voor te zorgen dat elk kind zo goed mogelijk wordt begeleid is er veel meer extra inzet nodig van de leerkrachten, met alle gevolgen van dien, zoals bijvoorbeeld langdurige afwezigheden door ziekte. Dit heeft tot gevolg dat de collega’s die dikwijls al op hun tandvlees zitten, nog een tandje(!) moeten bijsteken. Daarom stellen wij voor de capaciteit per klas te verlagen naar 23 voor de lagere school en 22 voor de kleuters.” Raadslid Myriam Essiaf(GO 1620) was hier niet voor te vinden en zag meer in het aantrekken van meer leerkrachten en ander bevoegd personeel om de kinderen beter te kunnen begeleiden en eventueel bij te werken. Dit zag de burgemeester niet zitten en verwees naar de huidige toestand in het onderwijs met een gebrek aan bevoegd personeel . Ook gaf hij nog mee dat Drogenbos extra-financiële inspanningen levert ten bate van het onderwijs en dat de genomen beslissing inzake de capaciteitsbepaling jaarlijks zal kunnen herzien worden. Voor de Franstalige basisschool is er geen probleem en blijft de capaciteit behouden op 26 leerlingen/kinderen, daar hier op een andere manier wordt onderwezen, namelijk met graadklassen.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
21 aug 2023
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 18 jun 2024
Hugo Devillé | 10 jun 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief