BEVER - Voorlopig gemeentelijk structuurplan

BEVER - Voorlopig gemeentelijk structuurplan

Logo_bever
 

Tijdens de jongste gemeenteraad ging de aandacht hoofdzakelijk naar het voorlopig gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Zoals alle andere Vlaamse gemeenten moet ook Bever een ruimtelijke beleidsvisie voor de toekomende jaren opstellen. Het gemeentebestuur wil een zo ruim mogelijk deel van de bevolking hierbij de mogelijkheid bieden om mee de gemeentelijke besluitvorming op een zo belangrijk terrein als de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente voor te bereiden.

Ten gevolge aan de openbare bekendmaking, het openbaar onderzoek, de infoflash en de hoorzitting gekoppeld aan het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opgesteld door het advies- en studiebureau Arcadis  kwamen allerlei knelpunten aan de oppervlakte die zorgden voor een resem bezwaarschriften. Uit deze bezwaarschriften overgemaakt aan de Bestendige Deputatie werden uiteindelijk slechts de inplanting van een kleinschalig lokaal bedrijventerrein en het dossier Akrenbos weerhouden.
 
Gezien het bedrijventerrein moet aansluiten bij het hoofddorp Bever, aan een goed ontsloten weg liggen en goed bereikbaar zijn vanuit de verschillende deelkernen in de gemeente werd de locatie Kaashoeve Zuid als meest geschikte naar voren geschoven. Rekening houdend evenwel met de kwaliteitscertifiering van het bedrijf, de gevoeligheid van de productie ten aanzien van geuren en de mogelijke overdracht van kiemen via de lucht werd door de gemeenteraad voorgesteld de bedrijfszone met 250m te verschuiven in de richting van Basilly. Ook een mogelijke bedrijfsuitbreiding werd hierbij richtinggevend vooropgesteld. Met de bufferzone vraagt het gemeentebestuur dan ook een afwijking op de regel van aansluiting op het hoofddorp.
 
In het dossier Akrenbos vraagt de Overheid om enkel de bebouwde percelen te regulariseren en dit slechts zolang de huidige eigenaar leeft. De gemeenteraad daarentegen wil een regularisatie voor alle terreinen zonder enige restrictie en wel om twee redenen. Vorige gemeentelijke besturen hebben wel degelijk de toelating gegeven om er te bouwen en te resideren. Ook werd de gemeente destijds verplicht de residenten in de gemeentelijke registers in te schrijven. Momenteel zijn 53 van de 60 bebouwde percelen permanent door in totaal 94 personen bewoond. Slechts in 7 gevallen gaat het om een tweede verblijf. De gemeenteraad vindt dan ook dat de huidige eigenaars/bewoners het gelag niet moeten betalen voor fouten die in het verleden gemaakt werden.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 mei 2010
Godelieve Deschuyffeleer
Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 13 apr 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 08 apr 2021

archief