GOOIK - Nieuws uit de Politieraad

C21

GOOIK - Nieuws uit de Politieraad

Dsc02586
 
Dsc02577
Dsc02580
Dsc02581
 
Deschuyffeleer_nummerplaatherkenning

Begroting 2009 goedgekeurd
Met éénparigheid van stemmen keurde de Politieraad van de politiezone Pajottenland (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) de begroting 2009 goed. Het geraamd algemeen begrotingsresultaat bedraagt toch nog 41 190 euro ondanks een negatief geraamd resultaat van de begroting van 446 400 euro voor 2009. Vooral de fors gestegen personeelskosten drukken met nagenoeg 84,5 % fors op de begroting. Voor het komend jaar gaan de personeelskosten met 5,2 % in de hoogte.

Dienstverlening blijft op peil
Ondanks de fel gestegen kosten wordt er in de politiezone Pajottenland geenszins bespaard op de dienstverlening aan de bevolking. Zo blijft het Onthaal in Kester iedere werkdag geopend van 07u tot 22. Op WE- en feestdagen is dit het geval van 9u tot 19u. Ook de politieposten blijven iedere dag voor de bevolking toegankelijk in de voormiddag met uitzondering van de dagen dat er avondonthaal is. De interventie- en toezichtsdiensten blijven eveneens op hetzelfde peil gehandhaafd als de vorige jaren.

Gemeenten moeten bijdragen
Teneinde de begroting de nodige ademruimte te geven worden de gemeentelijke dotaties met 2% verhoogd. Op basis van de gebruikelijke verdeelsleutel draagt Bever 122 287 euro bij, Galmaarden 552 011 euro, Gooik 607 910 euro, Herne 489 957 euro, Lennik 679 167 euro en Pepingen 312 912 euro.

Toelage Verkeersveiligheid daalt
Ingevolge de politieke akkoorden op federaal niveau blijft de dalende trend van de toelage vanuit het Verkeersveiligheidsfonds aan de politiezone Pajottenland ook in 2009 allicht aanhouden. Waar dit jaar reeds een vermindering met 15 % wordt aangegeven tot 225 065 euro, wordt voor toekomend jaar een nog lagere bijdrage vooropgezet met slechts 220 000 euro.

Aankopen
De lokale politie Pajottenland mag toekomend jaar voor 152 000 euro investeren in meubilair, reproductiematerieel, informatica, voertuigen en kledij. Zowel de wijkdienst van Herne als de wijkcoördinatie worden uitgerust met een nieuw dienstvoertuig goed voor in totaal 58 000 euro. Voor een geëigend systeem van elektronische cartografie voor politiediensten wordt 45 000 euro uitgetrokken.

Studiebureau voor nieuw Politiehuis
Voor het bekostigen van het aanstellen van een studiebureau met het oog op het ontwerpen en het begeleiden van het nieuw Politiehuis in Kester gaat de politiezone Pajottenland vanaf toekomend jaar een lening aan van 90 000 euro. Ingevolge een oproep in het Bulletin der Aankondigingen in het Belgisch Staatsblad hebben zich in die zin vier studie- en/of architectenbureaus aangemeld.

Verkeerstellers
De politiezone Pajottenland is overgegaan tot het aankopen van zes verkeerstellers om objectieve metingen rond snelheid en aard van voertuigen uit te voeren. Iedere gemeente krijgt derhalve de beschikking over zo’n toestel. Met de aankoop is een bedrag gemoeid van nagenoeg 26 000 euro dat hoofdzakelijk gefinancierd wordt met kredieten uit het Verkeersveiligheidsfonds. De toestellen zullen op korte termijn in gebruik worden genomen. De leden van de Politieraad mochten dan ook als eersten kennismaken met de nieuwe tellers.

Nummerplaatherkenning
De Politieraad toont zich bezorgd over de toegenomen onveiligheid. Op aangeven van de burgemeesters in het Politiecollege wordt dan ook uitgekeken naar het aankopen van een systeem van automatische nummerplaatherkenning van gesignaleerde voertuigen. Deze aankoop zal gebeuren in samenwerking met de overige politiezones van Halle-Vilvoorde.

Extra patrouilles
Tegenover de aanhoudende reeks diefstallen en gewapende overvallen gaat de lokale politie naar de eindejaarsperiode toe extra patrouilles inzetten. Ook de warenhuizen zullen het voorwerp uitmaken van een bijzonder toezicht. De gemeentelijke informatiebladen zullen voortaan telkenmale eveneens een drietal preventietips bevatten vooral om diefstallen in woningen te voorkomen.    

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
17 nov 2008
Godelieve Deschuyffeleer
GD Tollembeek
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 23 mei 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 21 apr 2023

archief