PAJOTTENLAND+ keurt drie plattelandsprojecten goed

C21

PAJOTTENLAND+ keurt drie plattelandsprojecten goed

1_leader_projecten_dec_2021__33_
PAJOTTENLAND+ keurt drie plattelandsprojecten goed - © Deschuyffeleer
 
2_leader_projecten_dec_2021__5_
PAJOTTENLAND+ keurt drie plattelandsprojecten goed - Bever - © Deschuyffeleer
 
3_leader_projecten_dec_2021__7_
PAJOTTENLAND+ keurt drie plattelandsprojecten goed - Herne - © Deschuyffeleer
 
4_leader_projecten_dec_2021__15_
PAJOTTENLAND+ keurt drie plattelandsprojecten goed - ZENDER + Galmaarden - © Deschuyffeleer
 
5_leader_projecten_dec_2021__35_
PAJOTTENLAND+ keurt drie plattelandsprojecten goed - © Deschuyffeleer
 
Voorstrelling_leaderprojecten_2021-1
Leader-gebieden in Vlaanderen - © Deschuyffeleer
 

Café Terlindenhof op de grens Herfelingen/Heikruis was de plaats van afspraak voor de voorstelling van drie goedgekeurde plattelandsprojecten. Die voorstelling gebeurde in aanwezigheid van Michel Doomst, voorzitter van Pajottenland+, ondervoorzitter Frank Nevens, coördinator Robrecht Geeroms en de promotoren van de goedgekeurde projecten. ‘Bever beter best’, ‘Pajottenland 2.0… een land om online lief te hebben’ en ‘Breng kleur in ons dorp’ kregen groen licht en gaan in januari 2022 van start.

Nieuwe dynamiek

Het was voorzitter Michel Doomst die de nieuwe vorm van verenigingsleven onder de aandacht bracht: “Daar waar voordien dorpelingen zich engageerden in het circuit van het gevestigde verenigingsleven stellen we meer en meer vast dat de dynamiek die uitgaat van vrije groeperingen tussen burgers, buren en buurten uitmondt in  een nieuwe vorm van samenwerken”. Ook vond hij de ‘verdorping’ een aandachtspunt die een serieuze investering verantwoordt.  

Robrecht Geeroms: “Sinds het Pajottenland in 2002 voor de eerste keer als LEADER-gebied (Bever, Herne, Pepingen, Gooik, Galmaarden, Lennik en Roosdaal) werd uitgeroepen zijn er al tientallen projecten gerealiseerd die de regio daadwerkelijk hebben vooruitgeholpen. Voor de subsidiëring vanuit LEADER wordt het indienen van projecten opgedeeld in programmatermijnen van zes jaar. De periode 2014-2020, die wegens de coronabeperkingen en ook de Brexit-gevolgen verlengd werd, loopt thans ten einde.

Toen er begin dit jaar een nieuwe oproep werd gelanceerd om projectideeën in te dienen, waren er zo’n 40 creatieve inbrengen. Mogelijke indieners kregen begin juli een vorming omtrent het aanleveren van een project. Die vorming werd gevolgd door 22 geïnteresseerden. Uiteindelijk werden in september daadwerkelijk 9 projecten ingediend waarvan er 3 werden goedgekeurd en 4 - mits bijschaving - een tweede kans krijgen via de volgende oproep of via het herstelfonds van de provincie Vlaams-Brabant”.

LEADER

LEADER staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’, vrij vertaald 'samenwerken voor plattelandsontwikkeling', en is een Europees subsidiëringsprogramma. Voor de periode 2014-2022 werden er in Vlaanderen 12 regio's erkend als LEADER-gebied waarbinnen bepaalde projecten gericht op plattelandsontwikkeling kunnen worden gesubsidieerd. LEADER wordt met Europese (50%), Vlaamse (25%) en Provinciale middelen (25%) gefinancierd.

Bever beter best

Het project ‘Bever beter best’ werd ingediend door vzw Ferm en moet de gemeente Bever - de kleinste plattelandsgemeente van Vlaanderen - impulsen geven. Frija Leunens (Ferm Bever): “Concrete acties zoals het inzetten op ‘verbloeming’ van de bermen en braakliggende gronden, het sensibiliseren van vrijwilligers, het heractiveren van de ‘Kapellekesroute’, meer bekendheid geven aan het groot aanbod aan Bevers erfgoed, het vormingsaanbod inzake de moderne online technologieën voor de ‘2de Jeugd-groepering’ vergroten en de lokale korte keten-producenten inlijven in het dagelijks reilen en zeilen van het kinderdagverblijf ’t Sterretje  moeten het dorp in al zijn glorie versterken. ‘Bever beter best’ is zo een amalgaan waaruit naar verloop van tijd wat het meest inslaat zal worden weerhouden om verder mee aan de slag te gaan tot zelfs buiten de gemeentegrenzen” Voor het project ‘Bever beter best’  ontvangt Ferm Bever een toelage van 9.425 euro.

Pajottenland 2.0 … een land om online lief te hebben

De Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei - nu ZENDER - en de gemeente Galmaarden sloegen de handen in elkaar voor het project ‘Pajottenland 2.0 … een land om online lief te hebben’. Het project zal zich inzetten voor het duurzame en open ontsluiten van het uniek en waardevol karakter door het gebruik van ‘opendataplatformen’. ZENDER zorgt voor een volledige ontsluiting met de zeven LEADER-gemeenten van Pajottenland+. Hilke Arijs (erfgoedcoördinator): “ Wij willen de drempels verlagen om gebruik te maken van Wikipedia. Zo wordt meer informatie ook in andere landen en andere talen beschikbaar.  Dat het gebruik maken van Wikipedia loont is bewezen. Zo werd reeds het project ‘Iedereen Wiki’ geselecteerd als innovatief voorbeeldproject in het kader van cultuur in tijden van corona. Met Pajottenland 2.0 gaan we nog een stapje verder in het voor iedereen vrij toegankelijk maken van informatie over de streek”. Voor het project ‘Pajottenland 2.0 … een land om online lief te hebben’ ontving schepen Van Paepegem een cheque van 74.945 euro.

Breng kleur in ons dorp

Het jongerenproject ‘Breng kleur in ons dorp’, ingediend door Herne Rabarber’t en de gemeente Herne, wil jongeren kansen geven om zich artistiek te ontplooien via graffitikunst. Jongeren werden tijdens de coronapandemie vaak vergeten. Hopelijk kunnen ze zich met dit project profileren in Herne en het ruimer Pajottenland. Brent Roobaert gaf toelichting: “Het ingediende project loopt parallel met het bestaande Rendries-project.  De eerdere indijkingswerken van de Mark in het centrum maken nu dat de nieuwe oeverzone, naast haar functie van gecontroleerd overstromingsgebied, ook nog een bijkomende functie kan toebedeeld krijgen waar mens en natuur beter kunnen van worden. Voor natuurontwikkeling en publiek toegankelijk groen wil het gemeentebestuur er dan ook  percelen verantwoord ontsluiten en beleefbaar maken.

Een toegang tot de oeverzone is gelegen tussen de apotheek en de vroegere feestzaal De Liberale Harmonie. Om die niet bijster aantrekkelijke doorgang op te smukken deden wij een oproep tot de jeugd die de idee opleverde om mits toelating van de apotheker de betrokken muur te voorzien van een muurschildering. Het is uiteraard de bedoeling om dit niet zomaar te laten gebeuren. Zo zijn er workshops voorzien om zich de muurschildertechnologie  eigen te maken, wordt eerst een degelijk ontwerp bedacht en wordt de uitvoering opgedeeld en aan één of meerdere uitvoerders toegewezen. Herne Kunst’Telt, een zustervereniging van Herne Rabarber’t wordt aangesproken voor de kunstzinnige suivi”. Voor ‘Breng kleur in ons dorp’ mocht Herne Rabarber't de financiële steun ontvangen van 7.403 euro.

Nieuwe oproep in maart 2022

Doordat er thans slechts 3 projecten werden goedgekeurd, is er nog zo’n 250.000 euro aan subsidies over. Om hieraan eveneens een waardevolle invulling te geven zal Pajottenland+ een nieuwe oproep voor het indienen van creatieve en innovatieve projecten lanceren in maart 2022.

Heb je al een idee? Kriebelt het om jouw dorp ook leefbaarder te maken? Wil je iets realiseren in uw gemeente en zit je met een ei? Stuur dan een mailtje naar coördinator Robrecht Geeroms: robrecht@pajottenland.be . Hij bekijkt of jouw idee haalbaar is binnen de huidige programmaperiode.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 06 mei 2024

archief