HERNE - Luc Deneyer neemt loopbaanonderbreking

HERNE - Luc Deneyer neemt loopbaanonderbreking

Editiepajot_herne_luc_deneyer_foto_deschuyffeleer
Secretaris Luc Deneyer. - Foto Deschuyffeleer

De gemeenteraad zette het licht op groen voor de loopbaanonderbreking van gemeentesecretaris Luc Deneyer. Na een loopbaan van ruim 26 jaar neemt de 56-jarige Luc Deneyer met Nieuwjaar loopbaanonderbreking om vervolgens per 1 januari 2014 definitief met pensioen te gaan. Hij wordt als waarnemend gemeentesecretaris opgevolgd door Ann Naert, woonachtig in de Aerebeek en thans nog OCMW-secretaris in Halle.

Sinds 1983 ondersteunt Luc Deneyer als secretaris het gemeentebestuur en leidt hij de gemeentediensten. “In deze rol droeg hij het beeld van de gemeente mee uit en was hij een belangrijk aanspreekpunt", vertelt burgemeester Kris Poelaert. “Herne is een landelijke gemeente met een hart en een ziel. Dagelijks zetten ruim 41 betrokken en dynamische medewerkers zich onder zijn leiding in voor een optimale, progressieve en klantvriendelijke dienstverlening aan alle inwoners.”
 
Het begin
Eind december 1982 keurde de gemeenteraad de aanstelling van Luc Deneyer als nieuwe gemeentesecretaris goed in vervanging van de toen op rust gestelde Fons Willems. Op 1 februari 1983 mocht toenmalig burgemeester Pierre Poelaert dan ook zijn nieuwe secretaris verwelkomen. Tot dan was Deneyer, naast secretaris van buurgemeente Bever, ook advocaat aan de Brusselse balie. Ingevolge zijn bijkomende aanstelling als gemeentesecretaris in Herne liet Deneyer zich schrappen van het Tableau der Advocaten. Als gemeentesecretaris in Bever werd hij opgevolgd door Monique Hemmerechts.
 
“In Bever was ik indertijd - als pas afgestudeerde licentiaat rechten van amper 23 jaar -  naast burgemeester Simon Driscart de enige administratieve kracht. Haast alle administratieve taken kwamen bij mij terecht en bij gelegenheid zelfs de taken van de veldwachter. Omer Frisch was net bevorderd van veldwachter tot veldbrigadier en als dusdanig niet langer tewerkgesteld in Bever” weet Deneyer alsof het gisteren was.
 
Vooral het sociaal aspect, kenmerkend voor de gemeentepolitiek op het platteland, heeft Deneyer altijd geboeid en aangetrokken. In die zin  nam hij dan ook deel aan de gemeenteverkiezingen van 1988 in Bever. Na burgemeester Driscart behaalde Deneyer de meeste stemmen en werd dan ook prompt verkozen tot eerste schepen. Twee legislaturen later nam hij als burgemeester het roer over.
 
Herne
Ook in Herne heeft de secretaris zich weten sterk te maken door goede werkverhoudingen berustend op fundamenteel respect voor de andere. Alhoewel de laatste jaren ook de secretaris van een plattelandsgemeente eerder een manager werd dan de persoon die pal achter zijn burgemeester staat, is het toch voor Deneyer telkens een uitdaging geweest om de sociale aspecten van de job met rendement te verweven en zo te komen tot een eerbare persoonlijke gedragscode.

“Mijn job als gemeentesecretaris in Herne kan ik chronologisch opdelen in twee luiken. Het eerste luik loopt gelijk met het burgemeesterschap van vader Pierre Poelaert, een selfmade man, administratief goed onderlegd en sociaal heel geëngageerd. Niet zonder fierheid mag ik getuigen dat de 17 jaar dat wij samen het wel en wee hebben gedeeld zijn voorbijgevlogen zonder één enkele ernstige botsing. Steeds voelden wij elkaar heel goed aan en trokken wij aan het zelfde zeel”, aldus de secretaris.
 
“In 2000 kreeg Herne-  en a fortiori ook ik - de zoon Kris Poelaert, een prille dertiger, als burgemeester. Een nieuwe manier van werken allicht eigen aan een jongere generatie, een andere visie en andere ideeën brachten met zich mee dat ook de dagdagelijkse taak van de secretaris andere accenten meekreeg.” Samen met een schare nieuwe beleidsmensen van een jongere generatie wist Deneyer toch ook de laatste negen jaar zijn eigen stempel te drukken op de verhoudingen tussen enerzijds de gemeente als bestuurlijke inrichting met haar burgemeester, haar college, haar raad en haar administratie en anderzijds de burgers van Herne.
 
Secretaris
“Secretaris zijn was niet langer een taak, het werd een ambt. De initiële taak die bij wijze van spreken beperkt was tot het klerk zijn en het uitvoeren van de instructies van het gemeentebestuur, groeide uit tot een totaal nieuwe job met een notariële taak, een voorbereidende taak, een uitvoerende taak en een taak rond de interne organisatie waarbij de secretaris net als een bedrijfsmanager leidt, coördineert en controleert. Die nieuwe functie gaat dan ook onvermijdelijk gepaard met veel denk-, studie- en vergaderwerk waarbij het luik dienstbetoon door gebrek aan tijd stilaan het onderspit moet delven en moet inboeten aan waarde”, mijmert de afscheidnemende secretaris.
 
“Secretaris zijn heeft evenwel ook zijn charme” weet Deneyer nog. “Voor vele ouderen is de gemeentesecretaris vooral en nog steeds, samen met de dokter, de pastoor en de onderwijzer een dorpsfiguur, een luisterend oor en in sommige gevallen zelfs een toeverlaat. Allicht zal ik die intense momenten missen.”

Toekomst
Nog tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen blijft Deneyer uiteraard burgemeester van Bever. Hij hoopt zelfs om er nog vanaf 2013 - mits de goedkeuring van de kiezer - een ambtperiode aan te kunnen toevoegen. “De ambitie om ten dienste te staan is een logische uitloper van de katholieke en christelijke waarden die mij zijn meegegeven en zich vertalen in een levensverhaal dat mij inspireert om aan goede politiek te doen. Daarnaast is ook mijn echtgenote maar al te ingenomen met mijn loopbaanonderbreking. Zij runt een éénmans zakenkantoor waar ook steeds meer en meer juridische omkadering wordt verwacht. Als stille vennoot stelt zij mijn toekomstige hulp en aanwezigheid bijzonder op prijs.” aldus de op 11 december jarige Luc Deneyer. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 dec 2009
Godelieve Deschuyffeleer
Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 13 apr 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 08 apr 2021

archief