EDINGEN / HERNE – Assesteenweg nu verbonden met La Hennuyère

C21

EDINGEN / HERNE – Assesteenweg nu verbonden met La Hennuyère

Ringweg_rdingen_open_okt_2013__5_
EDINGEN / HERNE – Assesteenweg nu verbonden met La Hennuyère - © Deschuyffeleer
 
Ringweg_rdingen_open_okt_2013__1_
EDINGEN / HERNE – Assesteenweg nu verbonden met La Hennuyère - © Deschuyffeleer
 
Ringweg_rdingen_open_okt_2013__2_
EDINGEN / HERNE – Assesteenweg nu verbonden met La Hennuyère - © Deschuyffeleer
 
Ringweg_rdingen_open_okt_2013__3_
EDINGEN / HERNE – Assesteenweg nu verbonden met La Hennuyère - © Deschuyffeleer
 
Ringweg_rdingen_open_okt_2013__4_
EDINGEN / HERNE – Assesteenweg nu verbonden met La Hennuyère - © Deschuyffeleer
 
Ringweg_rdingen_open_okt_2013__6_
EDINGEN / HERNE – Assesteenweg nu verbonden met La Hennuyère - © Deschuyffeleer
 
Ringweg_rdingen_open_okt_2013__7_
EDINGEN / HERNE – Assesteenweg nu verbonden met La Hennuyère - © Deschuyffeleer
 

Met de officiële openstelling van de oostelijke ringweg rond Edingen, de N285A, door Waals minister van Openbare Werken Carlo Di Antonio, is de kogel toch door de kerk. De nieuwe verbindingsweg die de A8/E429-autosnelweg nu vlot verbindt met de Assesteenweg heeft een lengte van één km en begint en eindigt met twee rotondes. Hiermee komt dan ook een einde aan een lijdensweg van om en bij de 20 jaar die de ringweg omsluiert. Aan het project is een prijskaartje verbonden van nagenoeg 3 miljoen euro.

Voor Edingen zou de nieuwe verbindingsweg niet alleen moeten resulteren in een ontlasting van een groot gedeelte van het doorgaand en vooral zwaar verkeer in de binnenstad maar ook in het scheppen van kansen voor de verdere ontplooiing van en voor het verbeteren van de levenskwaliteit in de stad.
 
Martelgang
De plannen om Edingen te ontsluiten met een ringweg gaan ettelijke jaren terug. "Het is haast ondenkbaar dat de werken zo lang aansleepten”, liet de minister zich trouwens op de openstelling ontvallen. Ook betreurde hij “dat zowel de stad als de omwonenden niet gespaard zijn gebleven van ellenlange procedures”. Het initieel ontwerptracé voorzag zelfs een ringgedeelte op het grondgebied van Herne. Maar het toenmalig neen van zowel de Vlaamse Overheid als van het Hernse gemeentebestuur noopten Edingen en het Waals gewest er destijds toe de plannen te beperken tot hun grondgebied. Toch komt de aansluitende rotonde van de nieuwe weg op de Assesteenweg, overigens nog een stuk van een vroegere Romeinse heirbaan, vrij dicht in de buurt van het vrij drukke en dichtbevolkte Herns gehucht Kokejane.
 
Dat het uitvoeren van het project zo lang in beslag heeft genomen is grotendeels te wijten aan het gebrek aan financiële middelen van het Waals gewest en aan het aanhoudend buurtprotest langsheen het nieuw aangelegde gedeelte van de Brunehaultsesteenweg. Deze zaken zijn altijd een doorn in het oog geweest van de vorige Edingse burgemeester Florine Pary-Mille. Nu pas blijkt men er in geslaagd om de financiële middelen voor de uiteindelijke afwerkingsfase vrij te maken.
 
Veilige steenweg
Door de nieuwe ringweg ontstaat via de Assesteenweg nu ook wel een vlotte verbinding tussen La Hennuyère en de E40 in Ternat en de westkant van Brussel. Goed nieuws voor de automobilisten, zeker bij ernstige verkeersproblemen op de Brusselse ring, doch of dit ook goed nieuws is voor de inwoners van Herne - en dan vooral die in Kokejane en in Herfelingen - en meteen ook het daarop aansluitend Vlaams hinterland is alsnog zeer de vraag. Wel is het zo dat ook in het verleden al de aansluitende gewestwegen op Vlaams grondgebied reeds intens werden gebruikt door het zwaar vervoer als sluitstuk tussen de E40 in Ternat en de streek van Quenast, Lessen, Soignies en Ath met zijn talrijke steengroeven.
 
Op aandringen van burgemeester Kris Poelaert kwam Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits zich reeds goed twee jaar terug ter plaatse vergewissen van de toestand. De gewestweg tussen Asse en Edingen of de N285 stond toen al aangeschreven als de slechtste gewestweg in de streek. Door de nieuwe verbindingsweg in Edingen krijgt hij er nu evenwel nog een extra-toename van verkeersdrukte bovenop. “De minister ging toen alleszins duidelijk voor het inrichten van een veilige steenweg maar kon ook niet voorbij gaan aan de hoofdwegfunctie van de gewestweg met het oog op uitzonderlijk vervoer”, weet de burgemeester. “ Intussen staat voor de herinrichting van de Assesteenweg een scenario klaar waarbij én de herinrichting van de doortochten in Kokejane en in Herfelingen én de Aquafin-werken zullen gebundeld worden. In die zin krijgt de strook met vertrek aan de provinciegrens met Henegouwen wel prioriteit. Maar tot vandaag kan geen startdatum in het vooruitzicht gesteld worden daar het project nog in voorstudie ligt bij Infrax”.
 
“Inmiddels is het Herns bestuurscollege zelf ook niet bij de pakken blijven zitten”, voegt Kris Poelaert er aan toe. “Zo keurde de gemeenteraad reeds een aanvullend verkeersreglement goed om alle zwaar vervoer, met uitzondering van bussen en landbouwvoertuigen, de toegang op alle aansluitende wegen op de Assesteenweg te ontzeggen. En overigens geldt in de bebouwde kommen van Kokejane en Herfelingen ook reeds een snelheidsbeperking tot 50km en 30km /u waar de politie trouwens frequent toezicht op houdt”.                 
 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 okt 2013
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Deschuyffeleer Godelieve | 04 jul 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief