EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst van het stadspersoneel

C21

EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst van het stadspersoneel

Nieuwjaar_edingen_2014__3_
EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst van het stadspersoneel - Burgemeester Olivier Saint-Amand © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_edingen_2014__1_
EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst van het stadspersoneel - Secretaris Rita Vanoverbeke © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_edingen_2014__4_
EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst van het stadspersoneel - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_edingen_2014__5_
EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst van het stadspersoneel - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_edingen_2014__6_
EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst van het stadspersoneel - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_edingen_2014__7_
EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst van het stadspersoneel - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_edingen_2014__9_
EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst van het stadspersoneel - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_edingen_2014__10_
EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst van het stadspersoneel - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_edingen_2014__2_
EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst van het stadspersoneel - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_edingen_2014__12_
EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst van het stadspersoneel - © Deschuyffeleer
 

Ook dit jaar nodigde het College van Burgemeester en Schepenen het stadspersoneel uit op een Nieuwjaarsontvangst in het mooie kader van de oude stallingen van het kasteel. De bijeenkomst was dan ook een bonte mengeling van leden van de gemeente- en de OCMW-raad, van het administratief personeel evenals van vertegenwoordigers van het gemeentelijk onderwijs, de politie, de brandweer, het CC Jonathas, Nautisport en verenigingen die met de stad nauw samenwerken.

Met al zijn diensten stelt Edingen nagenoeg 200 personen te werk en is daarmee één van de grootste werkgevers van de stad. Burgemeester Olivier Saint-Amand legde vanuit het bestuur voor dit jaar het accent op sereniteit in de letterlijke betekenis van het woord. Dit heeft dan betrekking op de atmosfeer waarin de dienstverlening naar het publiek toe optimaal kan verlopen. Een tweede thema die de burgemeester aansneed was synergie of het positief effect van een efficiënte samenwerking om zo betere resultaten neer te zetten dan dat dit het geval zou zijn indien iedere zuil afzonderlijk zou werken. En een derde aandachtspunt ging richting participatie in de zin van een actieve deelname en samenwerking tussen alle diensten en op alle niveaus ten voordele van de realisatie van projecten waar de ganse stadsgemeenschap beter kan van worden.
 
De burgemeester verwees ook naar een recente Belfius-publicatie die Edingen wist te vergelijken met een 8-tal vergelijkbare gemeenten. Hieruit blijkt Edingen over voldoende garanties te beschikken om met vertrouwen de toekomst tegemoet te kunnen gaan. De schuldenlast is beperkt, de investeringen zijn op een aanvaardbaar niveau en de algemene financiële toestand is gezond. Wel voegde hij er aan toe dat “gezien de algemene huidige crisistoestand toch een zekere soberheid zich opdringt zonder daarom evenwel aan de tewerkstelling te moeten torren”.
 
In dezelfde zin sprak ook secretaris Rita Vanoverbeke die naast de talrijke lovenswaardige realisaties van vorig jaar dit jaar eveneens geplaatst ziet in het teken van soberheid en noodzaak. Zo denkt zij onder meer aan de overdracht van bevoegdheden naar de regio’s, de maatregelen nopens de uitkeringen voor werkloosheid, het vernieuwde pensioenstelsel voor het personeel uit de lokale besturen en de hervorming in de brandweersector die alle een groot impact zullen hebben op de budgetten. Verder verwees de secretaris ook naar de toekomstige invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC) ter ondersteuning van het financieel beleid door het duidelijk stellen van beleidslijnen en het maken van doelgerichte actieplannen over meerdere jaren.
 
Al even traditiegetrouw bij de nieuwjaarsbijeenkomst is de viering van personeelsleden met vele jaren dienst. Zo mochten onder meer Yves Goffin, Eric Pauwels en Denis Jocelin naast de felicitaties ook nog een bijzondere attentie ontvangen voor 25 jaar trouwe dienst.
 
Na de officiële geplogenheden mochten de 180 aanwezigen aanschuiven aan een feestelijk koud buffet. De viering was mogelijk dankzij de voortreffelijke inzet van de dienst Animatie met in het voortouw Anne Depreter en Nicole Vanholder
 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
19 jan 2014
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Deschuyffeleer Godelieve | 04 jul 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief