HERNE – Windturbines krijgen negatief advies van schepencollege

HERNE – Windturbines krijgen negatief advies van schepencollege

Windturbines_schepencollege
HERNE – Windturbines krijgen negatief advies van schepencollege - © Deschuyffeleer
 

Door de vele bezwaarschriften heeft het college van burgemeester en schepenen de aanvraag voor een milieuvergunning van drie windmolens op de Heyselvlakte in Sint-Pieters-Kapelle negatief geadviseerd. Hiermee volgt het college het signaal van de actiecomités Komitee Solidair en Ventsdechangement  en legt het het principieel gunstig advies vanuit de milieuadviesraad naast zich neer.

Integrale persmededeling
“Het college van burgemeester en schepenen van Herne verleende in vergadering van 12 april 2017 negatief advies inzake de milieuvergunningsaanvraag van Eoly NV om drie windturbines, voor de productie van windenergie, te plaatsen op de “Heizel’ in deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle.
Het negatief advies werd uitgebracht na een grondige analyse van de vergunningsaanvraag door de gemeentelijke diensten, alsook na advies van de raadsman van de gemeente.
Uit de analyse van de milieuvergunningsaanvraag blijkt dat de normen inzake slagschaduw en geluidshinder op onaanvaardbare wijze worden overschreden.
Verder ligt de voorziene locatie veel te dicht bij een te groot aantal woningen. Los van dit advies wordt ook nog opgemerkt dat de gemeente een zeer groot aantal bezwaren ontving die minstens in overweging dienen genomen te worden bij de verdere behandeling van de milieuvergunningsaanvraag.
Nog los van dit advies wil het college ook het goed nabuurschap met de gemeente Edingen niet hypothekeren.
Het college is niet tegen de inplanting van windturbines maar meent dat dit maar kan met gedeelde inspanningen en met respect voor de omgeving en de inwoners.
Bijdragen tot een beter milieu kan maar mits het opnemen van wederzijdse verantwoordelijkheid.
Het college noteerde wel het engagement van Eoly om het dossier te herzien en wil dit aannemen op voorwaarde dat het grootste deel van de bezwaren kan worden weggewerkt én dat onderzocht wordt of ook andere alternatieve vormen van energiebronnen kunnen worden aangewend.
In dat opzicht steunt het college het initiatief van onze burgemeester Kris Poelaert, om samen met een 8-tal gemeenten en onder de voogdij van de provincie voor onze regio een strategisch project op poten te zetten, ten volle. Het project wil alle alternatieve energievormen in (ruimtelijke) kaart brengen en wil een wettelijk kader creëren zodat mogelijk toekomstige inplantingen in onze regio op een duurzame, gecontroleerde en gecoördineerde manier verlopen. Het strategisch project wil tevens meer draagvlak creëren bij de bevolking.
In onze gemeente zouden verschillende potentiële locaties voor windturbines zijn aangeduid. Het bestuur wil vermijden dat Herne het windturbine-eiland van onze provincie wordt, maar wil solidair zijn bijdrage leveren om de doelstellingen van het klimaatplan te halen”.
Verdere procedure
Het college dient nu zijn advies, dat overigens niet bindend is, over te maken aan de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Die beslist dan in eerste instantie over de aanvraag, na vooreerst nog het gefundeerd en gecoördineerd advies te hebben ingewonnen van de provinciale milieuvergunningscommissie (PMVC). Die commissie zorgt ervoor dat via input en overleg met de verschillende actoren dossiers goed zijn voorbereid om te komen tot gedragen beslissingen door de deputatie. Het is dan de provincie die de beslissing neemt om al dan niet de drie windturbines te gunnen.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
13 apr 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief