EDINGEN – Nieuwe gemeenteraad plechtig en feestelijk geïnstalleerd

EDINGEN – Nieuwe gemeenteraad plechtig en feestelijk geïnstalleerd

Eedaflegging_en_installatie_gr_edingen_dec_2018__1_
EDINGEN – Nieuwe gemeenteraad plechtig en feestelijk geïnstalleerd - © Deschuyffeleer
 
Naamloos
EDINGEN – Nieuwe gemeenteraad plechtig en feestelijk geïnstalleerd - © Deschuyffeleer
 
Eedaflegging_en_installatie_gr_edingen_dec_2018__2_
EDINGEN – Nieuwe gemeenteraad plechtig en feestelijk geïnstalleerd - © Deschuyffeleer
 
Eedaflegging_en_installatie_gr_edingen_dec_2018__3_
EDINGEN – Nieuwe gemeenteraad plechtig en feestelijk geïnstalleerd - Eedaflegging Olivier Saint-Amand - © Deschuyffeleer
 
Eedaflegging_en_installatie_gr_edingen_dec_2018__4_
EDINGEN – Nieuwe gemeenteraad plechtig en feestelijk geïnstalleerd - Yves Sturbois - © Deschuyffeleer
 
Eedaflegging_en_installatie_gr_edingen_dec_2018__5_
EDINGEN – Nieuwe gemeenteraad plechtig en feestelijk geïnstalleerd - Francis De hertog - © Deschuyffeleer
 
Eedaflegging_en_installatie_gr_edingen_dec_2018__6_
EDINGEN – Nieuwe gemeenteraad plechtig en feestelijk geïnstalleerd - Bénédicte Linard - © Deschuyffeleer
 
Eedaflegging_en_installatie_gr_edingen_dec_2018__7_
EDINGEN – Nieuwe gemeenteraad plechtig en feestelijk geïnstalleerd - Christophe Deville - © Deschuyffeleer
 
Eedaflegging_en_installatie_gr_edingen_dec_2018__8_
EDINGEN – Nieuwe gemeenteraad plechtig en feestelijk geïnstalleerd - Nathalie Vast - © Deschuyffeleer
 
Eedaflegging_en_installatie_gr_edingen_dec_2018__9_
EDINGEN – Nieuwe gemeenteraad plechtig en feestelijk geïnstalleerd - Dominique Eggermont - © Deschuyffeleer
 
Eedaflegging_en_installatie_gr_edingen_dec_2018__10_
EDINGEN – Nieuwe gemeenteraad plechtig en feestelijk geïnstalleerd - © Deschuyffeleer
 
Eedaflegging_en_installatie_gr_edingen_dec_2018__11_
EDINGEN – Nieuwe gemeenteraad plechtig en feestelijk geïnstalleerd - © Deschuyffeleer
 
Eedaflegging_en_installatie_gr_edingen_dec_2018__12_
EDINGEN – Nieuwe gemeenteraad plechtig en feestelijk geïnstalleerd - © Deschuyffeleer
 
Eedaflegging_en_installatie_gr_edingen_dec_2018__13_
EDINGEN – Nieuwe gemeenteraad plechtig en feestelijk geïnstalleerd - © Deschuyffeleer
 
Eedaflegging_en_installatie_gr_edingen_dec_2018__14_
EDINGEN – Nieuwe gemeenteraad plechtig en feestelijk geïnstalleerd - © Deschuyffeleer
 
Eedaflegging_en_installatie_gr_edingen_dec_2018__15_
EDINGEN – Nieuwe gemeenteraad plechtig en feestelijk geïnstalleerd - Philippe Streydio (MR)- © Deschuyffeleer
 
Eedaflegging_en_installatie_gr_edingen_dec_2018__16_
EDINGEN – Nieuwe gemeenteraad plechtig en feestelijk geïnstalleerd - Marc Vanderstichelen (Ensemble Enghien) - © Deschuyffeleer
 

Net zoals in alle Waalse provincies, steden en gemeenten legden ook in de Arenbergstad de 23 verkozen raadsleden tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen en die vanaf Nieuwjaar het bestuur van de stad gaan waarnemen de eerste werkdag van december plechtig de eed af. Dit was ook het geval voor de nieuwe voorzitter van het OCMW. Dit alles gebeurde uitzonderlijk en in aanwezigheid van een talrijk publiek in de fraaie Acaciazaal in het stadspark. Zoals eerder al bekend gaat een ruime meerderheidscoalitie Ecolo (9) /En Mouvement (4)/PS (2) de komende zes jaar het beleid en het bestuur van de stad bepalen en dit onder het waakzaam oog van de minderheidsfractie bestaande uit Ensemble Enghien (5) en de MR (3). Uittredend burgemeester Olivier Saint-Amand(Ecolo) mag daarbij een tweede ambtstermijn aanvatten.

De eerstkomende weken en dit tot Nieuwjaar blijven de uittredende raden en besturen overigens nog even in functie. Een meerderheid van de nieuw verkozen raadsleden ondertekenden inmiddels wel de voordrachten voor de aanstelling van de burgemeester en de schepenen. In tegenstelling met Vlaanderen waar de burgemeesters officieel benoemd worden door de Vlaamse regering en de eed afleggen in handen van de provinciegouverneur, gebeurt de eedaflegging in Wallonië in handen van de zetelende gemeenteraadsvoorzitter. Vermits in Edingen deze functie wordt waargenomen door de toekomstige burgemeester diende de eedaflegging van Olivier Saint-Amand te gebeuren in de handen van eerste schepen Florine Pary-Mille.
Ecolo/En Mouvement/PS 
Het 23-koppig nieuw stadsbestuur telt 14 heren en 9 dames. Dit zijn naast burgemeester Olivier Saint-Amand (Ecolo) ook nog Bénédicte Linard (Ecolo), Jean-Yves Sturbois (En Mouvement), Nathalie Vast (Ecolo), Christophe Deville (PS), Francis De Hertog (En Mouvement) en Dominique Eggermont (Ecolo), Guy Devriese (Ecolo), Catherine Oblin (Ecolo), Michelle Verhulst (Ecolo), Pascal Hillewaert (Ecolo), Stephan De Brabandere (Ecolo), Aimable Ngabonziza (PS), Marc Vanderstichelen (Ensemble Enghien), Quentin Merckx (Ensemble Enghien), Colette Desaeger-Demol (Ensemble Enghien), Geoffrey Derycke (Ensemble Enghien), Lydie-Béa Stuyck (Ensemble Enghien), Florine Pary-Mille (MR), Philippe Streydio (MR) et Sébastien Russo (MR).
Na hun eedaflegging als gemeenteraadslid mochten ook nog eens 6 onder hen de eed afleggen als schepen. In het bestuurscollege krijgt burgemeester Saint-Amand zo het gezelschap van Bénédicte Linard, Jean-Yves Sturbois, Nathalie Vast, Christophe Deville, Francis De Hertog et Dominique Eggermont, die tevens als voorzitter van het OCMW werd geïnstalleerd.
Overgang/Sociale Binding/Stadsontwikkeling 
Burgemeester Olivier Saint-Amand gaf aan dat hij samen met de meerderheidsfracties de komende zes jaar in het beleid met transition’ of 'overgang', de ‘lien social’ of 'sociale binding' en het concept ‘ville-parc’ of 'parkstad' drie hoofdaccenten wil leggen. Met ‘overgang’ bedoelt hij de wil om geleidelijk te evolueren naar een ander samenlevingsmodel waarbij de klimaatopwarming, het gebruik van energiebronnen met in het kielzog de overproductie van afval, de vrijwaring van de natuurlijke en soortelijke diversiteit evenals de gezondheid van burgers die wordt bedreigd door de druk die de mens uitoefent op het milieu geen loze flodders zijn. Ook gaf hij mee dat, om deze overgang waar te maken, een aanpak nodig is waarbij niet enkel de politiek maar iedereen zijn verantwoordelijkheid dient op te nemen. Het is daarbij dan ook het voornemen van het bestuur om heel in het bijzonder initiatieven te promoten en te ondersteunen die opborrelen vanuit de bevolking.
Met ‘sociale binding’ is het nieuwe meerderheid er om te doen dat een afdoend beleid in sé ‘niemand’ in de kou laat staan. Hierbij pleitte de burgemeester voor een versterking van de onderlinge sociale bindingen die zo de zwaksten in de samenleving uit hun isolement kan halen en hen een groter veiligheidsgevoel kan bieden. Ook de woningproblematiek en de werkvoorziening voor de meest kwetsbare burgers vereisen volgens de burgemeester een geIntegreerde en pragmatische aanpak. Zo wist hij terloops mee te geven dat in zes jaar tijd de financiële tussenkomsten van het OCMW verdubbeld zijn, een bewijs van de trieste realiteit waarmee ook Edingen dagdagelijks dient af te rekenen.
Ook blijkt het de bewindsploeg er om te doen te zijn de stadsontwikkeling met vooral het toerisme, de economie en de handel nog verder uit te bouwen en dit vooral dankzij het stadspark.
Participatie 
Ten slotte benadrukte de burgemeester dat zijn bestuursploeg de komende legislatuur verder een weg zal bewandelen die stoelt op participatie met het accent op overleg, horizontale samenwerking en samenspraak.
Alvorens het glas te heffen op een vruchtbare samenwerking in de nieuwe legislatuur werd ook nog afscheid genomen van vijf vaste waarden die de Edingse politiek om uiteenlopende redenen thans verlaten. Onder hen gewezen burgemeester Clément Crohain, Dany Dehandschutter, Jacques Leroy, Inès Mendes en Marcel Delore.

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
04 dec 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief