EDINGEN – Afscheid van Anne-Marie Deroux niet onopgemerkt op de nieuwjaarsbijeenkomst

EDINGEN – Afscheid van Anne-Marie Deroux niet onopgemerkt op de nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaar_edingen_2019____ep___0_
EDINGEN – Afscheid van Anne-Marie Deroux niet onopgemerkt op de nieuwjaarsbijeenkomst - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_edingen_2019____ep___8_
EDINGEN – Afscheid van Anne-Marie Deroux niet onopgemerkt op de nieuwjaarsbijeenkomst - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_edingen_2019____ep___9_
EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst stadspersoneel - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_edingen_2019____ep___10a_
EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst stadspersoneel - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_edingen_2019____ep___10b_
EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst stadspersoneel - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_edingen_2019____ep___11_
EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst stadspersoneel - Anne-Marie Deroux © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_edingen_2019____ep___11b_
EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst stadspersoneel - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_edingen_2019____ep___12_
EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst stadspersoneel - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_edingen_2019____ep___13_
EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst stadspersoneel - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_edingen_2019____ep___14_
EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst stadspersoneel - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_edingen_2019____ep___15_
EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst stadspersoneel - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_edingen_2019___ep____15a_
EDINGEN – Nieuwjaarsontvangst stadspersoneel - © Deschuyffeleer
 

Zoals in het verleden pakte het nieuw samengesteld stadsbestuur met burgemeester Olivier Saint-Amand ook dit jaar uit met een gezellige bijeenkomst ter gelegenheid van het nieuwe jaar voor alle medewerkers. Deze bijeenkomst vond dit jaar haar beslag in de Acaciazaal en het kasteel. Een bijzondere attentie was er daarbij voor Anne-Marie Deroux die na 42 onberispelijke dienstjaren op de diensten Bevolking en Burgerlijke Stand de leeftijdsgrens voor haar pensioen had bereikt.

Sociale en ecologische uitdagingen
 
Naast de woorden van dank voor het geleverde werk tijdens het afgelopen jaar en het uitspreken van de gebruikelijke wensen voor een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar zowel voor de medewerkers als voor de mandatarissen wees burgemeester Olivier Saint-Amand op de eigenaardige wereld waarin er thans geleefd wordt: “Wij zijn thans met elkaar en met de ganse wereld verbonden door performante communicatiemiddelen en nochtans is het individualisme nog nooit zo groot geweest. Ook mogen de acties van de 'gele hesjes' en van de deelnemers aan de klimaatmars zeker niet aan onze aanhoudende aandacht ontsnappen. Het zijn precies die sociale en die ecologische uitdaging waarvoor de nieuwe bestuursploeg zich nu uitermate wil inzetten”.
 
Verder riep de burgemeester ook iedereen op zich vanuit het bestuur en de diensten enthousiast mee in te zetten op lokaal niveau voor de drie prioritaire projecten en die zijn “het tot stand brengen van sociaal weefsel, het ondersteunen van de ecologische en democratische veranderingsprocessen evenals het betonen van dynamisme rond het groots opgevat concept van de verbinding van de stad met het park”. Hij en zijn bestuursploeg rekenen daarvoor dan ook op “de positieve en constructieve ingesteldheid van alle medewerkers en dit steeds in het belang van de bevolking”.
 
De bijeenkomst bood uiteraard ook de gelegenheid de leden van de nieuwe bestuursploeg en van de nieuwe samengestelde gemeenteraad voor te stellen en hen goede vaart toe te wensen. Naar hen toe sprak de burgemeester de boodschap uit dat “door zich in te zetten zij zich wel ook blootstellen aan kritiek. Wij weten maar al te best hoe de sociale media hard kunnen zijn tegenover de mensen in de politiek. Ik dank u echter om die rol van mandataris te hebben willen opnemen en dit ten bate van de inwoners”. Afsluitend liet hij zich inspireren door een tweet van Albert Camus: “De echte investering in de toekomst bestaat in het geven van alles in het heden”.
 
Dynamisme, competentie en professionalisme
 
Namens het personeel verzekerde algemeen directeur Rita Vanoverbeke de nieuwe bestuursploeg van het volgehouden dynamisme, competentie en professionalisme om zo te komen tot een gemeenschappelijke visie voor het algemeen belang. “Het bestuur moet zich nu op aangeven van het Waals gewest wel inschrijven in het avontuur van het Transversaal Strategisch Plan (PST) dat een modernisering van het openbaarbeheer insluit. Dit houdt een nieuwe beheercultuur in met onder meer het plannen, het evalueren van de acties en het daarrond communiceren”. Met enige trots kon zij evenwel al aangeven dat Edingen op die verplichting niet heeft gewacht door al het proefproject rond de ontwikkeling van het stadscentrum in de afgelopen legislatuur tot een goed einde te brengen.
 
“De nieuw gestarte legislatuur wordt in het verlengde van het project rond de ontwikkeling van het stadscentrum werk gemaakt van het project Equinoxe rond het op een originele manier verbinden van de stad met het park en dit naar een idee van Xavier Parmentier, zelf een gemeentelijke ambtenaar maar bovendien ook een kunstenaar”, lichtte de algemeen directeur verder al een tipje van de sluier. Dat project zou er dan in bestaan vanuit het Jonathashuis met een geheel van 7 koorden, die moeten herinneren aan de 7 zijden van het paviljoen van de 7 sterren in het park, meerdere gebouwen met elkaar te verbinden om zo dan uit te komen aan de Slavenpoort aan de ingang van het park. De koorden moeten zo, naar analogie met de draden die gebruikt worden voor de bekende tapisserieën de verbinding tussen het stadscentrum en het park laten uitschijnen.
 
Na het welkom heten van de nieuwkomers en het huldigen van de personeelsleden met 25, 30 en 35 dienstjaren en van het uitwuiven van de gepensioneerden bracht de algemeen directeur een bijzondere hulde aan Anne-Marie Deroux die na 42 dienstjaren het wel en wee van de diensten bevolking en burgerlijke stand te hebben meegemaakt het bestuurlijk stadsschip als gepensioneerde achter zich liet. De banden met het haar zo vertrouwd stadsbestuur worden evenwel niet allemaal doorgeknipt. Zij werd immers bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen verkozen als raadslid voor de lijst 'En Mouvement'.
 
Om en bij de 2000 huwelijken
 
“In de periode van 1979 tot 2018 werden 2.072 huwelijken voltrokken en daarvan heeft Anne-Marie er een overgroot deel van in goede banen geleid”, gaf algemeen directeur Rita Vanoverbeke graag mee. “Dat hield niet alleen het toezicht op het juiste verloop van de geplogenheden in maar ook en onder meer het juist knopen van de dassen en het correct omgorden van de sjerpen van de verschillende ambtenaren van de burgerlijke stand tot de opkuis van de rijstkorrels en het regelen van het verkeer voor het stadhuis. De burger bekleedde daarbij steeds wel de eerste plaats”.
 
Magic Buffet van La Toque Blanche
 
Na de receptie in de Acaciazaal mocht het ganse gezelschap aanschuiven aan een uiterst verzorgd lunchbuffet in het kasteel. Wegens de tentoonstelling Pour la Mémoire - Déportations et génocide waren dit jaar de Acaciazaal en het stallencomplex niet beschikbaar.  Het was de welbekende traiteur La Toque Blanche uit Obaix die er met zijn exclusief Magic Buffet iedereen culinair verwendde.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 jan 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 07 aug 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief